Охрана труда на предприятии
Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Реферат
 • формат doc
 • размер 72 КБ
 • добавлен 12 января 2012 г.
Охорона працІ
ЖДТУ, Реферат 13 страниц 2012рік

Вступ
Охорона здоров’я працівників та їх гарантії
Техніка безпеки працівників. Інструктаж з техніки безпеки
Технічні і ергономічні вимоги до організації робочого місця
Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи
Міжнародне законодавство про охорону праці
Читать онлайн
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 3. Первая помощь
 4. Первая помощь при несчастных случаях на производстве
 1. Академическая и специальная литература
 2. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 3. Пожаровзрывобезопасность
 4. Пожаровзрывобезопасность на производствах
 1. Академическая и специальная литература
 2. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 3. Электробезопасность
 4. Электробезопасность на предприятии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Машиностроение и металлообработка
 3. Эксплуатационная надежность механизмов и машин
 4. Диагностика, неразрушающий контроль и эксплуатационная надежность
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Психология труда
 1. Академическая и специальная литература
 2. Экологические дисциплины
 3. Промышленная экология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Трудовое право
Смотрите также

Билеты - Екзаменаційні білети

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 215.79 КБ
 • добавлен 30 января 2012 г.
Екзаменаційні білети для інженерно-технічних працівників газової промисловості. 20 білетів. В кожному білеті 10 питань з відповідями, з посиланнями на державні нормативно-правові акти з охорони праці. Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. Правила безпеки систем газопостачання України. Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів....

Лук’янченко Н.Д., Кисіль Н.П., Терещенко А.В. Методичні рекомендації й опорний конспект лекцій до вивчення курсу Охорона праці (на украинском языке)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 930.12 КБ
 • добавлен 18 января 2012 г.
Донецьк, ДонНУ- 2000, - с.58 Для бакалаврів денної, заочної і прискореної форм навчання. Дано методичні вказівки до вивчення курсу, наведені опорний конспект лекцій, плани, контрольні питання, запропоновані ситуаційні задачі і тести. Рекомендовано список літератури. Поняття охорони праці. Фактори формування умов праці Оцінка умов праці Травматизм і захворюваність на виробництві Державне регулювання охорони праці Організація управління охорон...

НПАОП 00.0-7.03-94 Методика проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідніст

Стандарт
 • формат doc
 • размер 73 КБ
 • добавлен 26 октября 2010 г.
Методика визначає порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне пере-оснащення) виробничих об'єктів, виготовлення і впровадження нових технологій, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих на відповідність їх нормативним актам про охорону праці і встановлює взаємовідношення власників з експертно-технічними центрами Держнаглядохоронпраці (надалі ЕТЦ)

Організація охорони праці на лінії виробництва хліба українського домашнього

 • формат docx
 • размер 41.01 КБ
 • добавлен 01 февраля 2012 г.
Проблеми охорони праці будь-якого виробництва негативно впливають на стан здоров’я працівників і на організацію роботи самого підприємства. Тому сучасні підприємства значну увагу приділяють проблемам організації охорони праці, які виникають в процесі роботи технологічних операцій. В даній розрахунковій роботі ми будемо розглядати головні організаційні, будівельні, технологічні заходи, що створені на підприємстві для забезпечення безпечних та приє...

Положення про організацію роботи з охорони праці у закладі. Охорона праци

 • формат doc
 • размер 890 КБ
 • добавлен 17 августа 2011 г.
Одесса, 200_ г. -160 с. Перелик документив. Сторінка. Наказ про затвердження положень про охорону праці. Наказ про затвердження інструкцій з охорони праці. Наказ про призначення комісії з перевірки знань з питань охорони праці. Наказ про призначення комісії по періодичному огляду технічного стану будівлі закладу. Положення Про організацію охорони праці у закладі. Положення Про службу охорони праці. Положення Про навчання з питань охороні праці. П...

Правила безпеки у вугільних шахтах

Стандарт
 • формат doc
 • размер 1.39 МБ
 • добавлен 11 февраля 2011 г.
Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, 2010г. , 185 страниц, украинский язык. Правила безпеки у вугильних шахтах. Общие положения. Определение сроков. Сокращения и понятия. Основные положения. Требования к оборудованию, материалам, технологиям. Протиаварійний захист. Вимоги до шахтного персоналу. Обов'язки працівників щодо дотримання вимог з охорони праці. Безопасность горных работ. Влаштування виход...