• формат pdf
 • размер 430.71 КБ
 • добавлен 11 марта 2011 г.
Бодров В.Г., Мартиненко В.Ф. Формування інвестиційної програми розвитку регіону: метод. рек
К. : НАДУ, 2008.
У результаті наукового аналізу системи державного управління інвестицій-
ним процесом в Україні з'ясовані базові елементи інвестиційної програми со-
ціально-економічного розвитку регіонів України.
Методичні рекомендації підготовлено на виконання розпорядження віце-
президента Національної академії від 4 лютого 2008 року № 14 - р "Про наукові
продукти за результатами науково-дослідних робіт за 2007 рік" та наказу прези-
дента Національної академії від 9 вересня 2008 року № 37 - Н "Про тематику
науково-дослідних робіт на 2009 рік".
В основу методичних рекомендацій покладено результати науково-дослі-
дної роботи "Інвестиційна складова соціально-економічного розвитку регіону"
(номер державної реєстрації - 0107U005893) комплексного наукового проекту
"Державне управління та місцеве самоврядування". Керівник науково-дослідної
роботи - В. Г. Бодров, д. е. н., професор.
Розраховано на слухачів спеціальності "Державне управління" спеціалі-
зації "Державне регулювання економіки та підприємництва".
Смотрите также

Балабаєва З.В. Сучасний соціально-політичний та гуманітарний розвиток регіону

 • формат pdf
 • размер 457.34 КБ
 • добавлен 15 марта 2011 г.
- К.: НАДУ, 2008. У науковій розробці особливу увагу приділено соціально-трудовим відносинам Південного регіону України з урахуванням психологічного стану його мешканців. Розділи: Теоретичні засади вивчення сучасного соціально-політичного розвитку регіону. Актуальні проблеми сучасного соціально-політичного і гуманітарного розвитку регіону. Стратегічні напрями поліпшення гуманітарного і соціально-політичного стану регіону.

Бодров В.Г. Інноваційно-інвестиційна модель сталого розвитку національної економіки: навч.-метод. матеріали

 • формат pdf
 • размер 770.8 КБ
 • добавлен 11 марта 2011 г.
/ В. Г. Бодров, В. О. Гусєв, В. Ф. Мартиненко. К.: НАДУ, 2009 На базі концепції сталого розвитку і парадигми інноваційного розвитку розкрито зміст інноваційно-інвестиційної моделі сталого розвитку національної економіки, проаналізовано імперативи та передумови її запровадження. Сформульовані пріоритети державної інноваційної політики як засобу утвердження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку національної економіки. В основу навчально-ме...

Жаліло Я.А. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави

 • формат pdf
 • размер 3.01 МБ
 • добавлен 18 июля 2010 г.
Монографія. - К.: НІСД, 2009. - 336 с., іл. ISBN 978-966-554-097-7 У монографії досліджено теоретичні та практичні аспекти формування та реалізації економічної стратегії держави з точки зору забезпечення її максимальної ефективності. Автор досліджує особливості співвідношення економічної стратегії держави з дією об’єктивних макроекономічних законів і мотивацією головних суб’єктів економічної сфери та окреслює головні критерії її ефективності. Пр...

Загороднюк С.В. Технологія формування і принципи діяльності управлінської команди в державній службі

 • формат doc
 • размер 1.25 МБ
 • добавлен 16 ноября 2009 г.
2007. У навчальному посібнику розглянуто феномен управлінської команди в системі державної служби, показано її роль і місце в налагодженні діяльності персоналу державних органів. Висвітлено фактори розвитку команди управлінців-керівників, визначено умови, підходи і складові процесу їі формування. Цінними для управлінців-практиків державних органів з позицій налагодження ефективної роботи колективу є Грунтовно розкриті принципи роботи управлінсько...

Корженко В.В., Говоруха В.В. Теоретико-методологічні засади державного управління: формування понятійного апарату: метод. рек

 • формат pdf
 • размер 563.12 КБ
 • добавлен 11 марта 2011 г.
Методичні рекомендації містять результати науково-дослідної роботи науковців Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за темою "Теоретико-методологічні засади державного управління: формування понятійного апарату" (ДР № 0108U000989), виконаної в рамках Наукового комплексного проекту НАДУ при Президентові України Державне управління та місцеве самоврядування....

Міхал Бен-Гера, Саймон Джеймс. Менеджмент державної політики: ключові гравці

 • формат pdf
 • размер 313.26 КБ
 • добавлен 21 марта 2010 г.
2008 г. Видання спирається на документи програми Sigma та присвячене важливим питанням формування державної політики. Зокрема, розглянуто підходи, що використовують різні країни Організації економічного співробітництва і розвитку з метою реалізації кожного з кроків циклу аналізу державної політики. Збірка містить також огляд ролі та функцій політичних радників як представників патронатних служб та їх відносин із державними службовцями. Видання...

Рудакевич М.І. Професійна етика державних службовців: теорія і практика формування в умовах демократизації державного управління

 • формат pdf
 • размер 2.34 МБ
 • добавлен 22 марта 2010 г.
Моногр. Т.: Вид- во АСТОН, 2007. 400 с Монографія розвиває ідеї професійної етики державних службовців, розкриті в попередній роботі (Етика державних службовців, 2003). У ній здійснено системний концептуально-цілісний аналіз процесу формування етики державних службовців в умовах демократизації і професіоналізації державного управління. Обгрунтована модель етичної інфраструктури, яка забезпечує його реалізацію із урахуванням актуальних потреб...

Тимошенко Н., Корінець Р. Управління об’єктами соціальної сфери у сільській місцевості

 • формат doc
 • размер 416.5 КБ
 • добавлен 15 октября 2011 г.
Інститут сільського розвитку. – Київ, 2004 – 60 с. У цій публікації описані кращі практики управління об’єктами соціальної інфраструктури, які можуть бути корисними для сільських голів та спеціалістів органів місцевого самоврядування. Розділ I. Моделі управління об’єктами соціальної сфери, розроблені в рамках Програми підвищення рівня життя сільського населення в Україні Розділ ІI. Моделі інших організацій, рекомендовані до впровадження в сільсь...

Труш О.О.,Шамраєва В.М. Політика європейської інтеграції

 • формат doc
 • размер 203 КБ
 • добавлен 12 апреля 2010 г.
Стратегічним напрямом зовнішньої політики України на сучасному етапі є курс на інтегрування держави в Європейський Союз та його інституції. Метою модуля з дисципліни «Політика європейської інтеграції» призначений для опанування закономірностей розвитку інтеграційних процесів в Європі. У ньому розкриваються основні риси устрою та архітектури ЄС, основи європейського права, процедура та критерії вступу до Європейського Союзу. Окремий розділ курсу п...

Управління сучасним містом

 • формат pdf
 • размер 2.06 МБ
 • добавлен 25 марта 2011 г.
Щомісячний науково-практичний журнал №1-12 2007. Теорія і методологія управління. л. Приходченко. Взаємообумовленість ефективності та професіоналізму в системі. органів публічної влади. А. Рачинський. Стратегічне управління: теоретична база та основні концепції. О. Бойко-Бойчук. Принцип як основа якісних досліджень розвитку міста. А. Савков. Референдум як форма народовладдя: теорія і практика застосування в. Україні. О. Степанова. Пріоритетність...