Для специалистов / English for Specific Purposes
Словарь
  • формат doc
  • размер 74,56 КБ
  • добавлен 03 октября 2010 г.
Борисюк Т.Б. та ін.(уклад.) Англо-український та українсько-англійський словник-мінімум економічних термінів
Укладачі: Борисюк Т.Б., А. М. Красовська, В. О. Мельник, - Рівне: РДТУ, 2002. – 44 стр
Англо-український та українсько-англійський словник-мінімум економічних термінів містить 1500 термінів та термінологічних словосполучень і призначений для студентів денної та заочної форм навчання, магістрів, аспірантів, викладачів економічних дисциплін.
Словник охоплює різні аспекти економічної діяльності. По-ряд із загальноекономічною термінологією в ньому представлені терміни комерційної, фінансово-економічної та біржової сфер, ринку цінних паперів, маркетингу, менеджменту, оподаткування, обліку та інших галузей, пов’язаних з економікою.
Словник має на меті допомогти користувачам працювати з фаховою літературою в галузі економіки.
Словник укладено на основі сучасної англійської та американської спеціальної літератури, лексикографічних видань, журнальних та газетних статей.
Похожие разделы