Бойченко Б.М., Охотський В.Б., Харлашин П.С. Конвертертерне виробництво сталі

Бойченко Б.М., Охотський В.Б., Харлашин П.С. Конвертертерне виробництво сталі
 • разное
 • doc
 • 13.02 МБ
 • добавлен 07.02.2012
К 64 Конвертерне виробництво сталі: теорія, технологія, якість сталі, конструкції агрегатів, рециркуляція матеріалів і екологія: Підручник. - Дніпропетровськ: РВА «Дніпро-ВАЛ», 2004. - 454 с.
ІЗВИ 966-7616-47-9

З позиції сучасних наукових поглядів розглянута взаємодія струменів окислювального газу з конвертерною ванною при різноманітних способах дуття. Описуються окислювальні процеси в зоні взаємодії, динаміка видалення домішок під час конвертерного переділу, шлакоутворення та роз­чин у ванні металобрухту, теплові процеси при продувці металу в конвертері. Викладається суть сучасних модифікацій киснево-конвертерного процесу під час переробки чавунів різноманітного хімічного складу, в тому числі донної та комбінованої продувки металу киснем. Описано методи підвищення якості металу. Розглядаються конструкції конвертерів, служба футеровки, допоміжне устаткування.
Висвітлено питання очистки відхідних конвертерних газів і використання їх тепла. Описуються обладнання сучасних цехів, їх устаткування, технологічні рішення по рециркуляції матеріалів та охороні навколишнього середовища.
Для студентів та викладачів металургійних вузів і факультетів, може бути корисна інженерно-технічним працівникам, кваліфікованим робітникам металургійних та машинобудівних заводів, спів­робітникам науково-дослідних і проектних інститутів.
Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчаль­них закладів 23.10.2003, №14/18.2-1707.
ББК 34.327

Смотрите также


Баптизманськйй В.І., Бойченко Б.М. Металургія сталі

Баптизманськйй В.І., Бойченко Б.М. Металургія сталі

 • разное
 • doc
 • 39.92 МБ
 • добавлен 07.02.2012
ISBN 3-7763-9428-7(С)
В.І. Баптизманськйй, Б.М.Бойченко, О.Г.Величко, Є.І.Їсаєв, А.П.Огурцов, В.Б.Охотський, М.О.Поживанов, 1996

Завдання підручника - дати студентам металургійних спеціальностей і насамперед тим, які навча­ються за спеціальністю "Металургія чорних металів", достатньо повне уявлення про стан теорії ...
Величко О.Г., Стоянов О.М., Бойченко Б.М. Технології підвищення якості сталі (укр)

Величко О.Г., Стоянов О.М., Бойченко Б.М. Технології підвищення якості сталі (укр)

 • разное
 • doc
 • 28.86 МБ
 • добавлен 17.05.2010
Підручник підготовлений відповідно до програми навчання студентів за фахом «Металургія чорних металів», що спеціалізуються по металургії сталі, електрометалургії сталі і феросплавів. Розглянуто теорію і технології позапічної обробки гідродинаміку ванни, умови масопереносу і фізичну хімію процесів, що протікають в ковшах і спеціа...
Чуванов О.П. Технологія виробництва сталі у подових агрегатах

Чуванов О.П. Технологія виробництва сталі у подових агрегатах

 • разное
 • doc
 • 3.59 МБ
 • добавлен 28.08.2009
Викладена сучасна технологія виробництва сталі у мартенівських печах, двованних сталеплавильних агрегатах (ДСПА) та прямоточних подових агрегатах. Наведені приклади технологій ведення плавки на великих металургійних підприємствах та розрахунків необхідної кількості шихтових матеріалів для коригування технології ведення плавки.
Баптизманський В. І., Рудой Я С., Ісаєв Є. І. Розливання і кристалізація сталі (укр)

Баптизманський В. І., Рудой Я С., Ісаєв Є. І. Розливання і кристалізація сталі (укр)

 • разное
 • djvu
 • 44.37 МБ
 • добавлен 20.04.2011
Навч. посібник Київ.: Вища шк, 1993. -267 с: іл. ISBN 5-11-004169-5.
Розглянуто структуру та властивості рідкої сталі, гідродинамічні й теплофізичні процеси, пов'язані з її розливанням, охолодженням та твердненням зливків і безперервнолитих заготовок.
Висвітлено теоретичні основи і прогресивну технологію розливання сталі...
Смірнов О.М., Куберський С.В., Штепан Є. В. Безперервне розливання сталі

Смірнов О.М., Куберський С.В., Штепан Є. В. Безперервне розливання сталі

 • разное
 • pdf
 • 14.06 МБ
 • добавлен 09.11.2011
Алчевськ : ДонДТУ, 2011. – 518 с.
УДК 621.746.5.047
ББК К 616.33
Підручник містить матеріали, засновані на сучасних досягненнях в області безперервного розливання сталі й розглядає особливості підготовки металу до без-перервного розливання, конструкцію, призначення й принцип роботи основних еле-ментів МБЛЗ, автомат...
Нет изображения

Явойский А.В., Харлашин П.С., Чаудри Т.М. Научные основы современных сталеплавильных процессов

 • разное
 • doc
 • 9.52 МБ
 • добавлен 22.02.2010
ПГТУ, Мариуполь, 2003. – 276 с.
Книга посвящена изучению физико-химической природы процессов, протекающих в сталеплавильных агрегатах. Приведены результаты собственных лабораторных и полупромышленных исследований авторов, обобщены многочисленные данные, приводимые в периодической литературе и посвященные проблеме совершенств...
Нет изображения

Харлашин П.С. Теоретические основы сталеплавильных процессов

 • разное
 • doc
 • 4.95 МБ
 • добавлен 16.02.2011
Учебник. - К. : IЗМН. ,1998. -
309.: ил.
В учебнике освещены теоретические основы металлургии стали. Изложены теории строения жидких шлаков сталеплавильного производства и расплавов на основе железа. Описаны явления на поверхностях раздела фаз. Приведены последние данные по термодинамике и кинетике важнейших процессов, п...
Ковальов Г.М. Позапічна обробка чорних металів

Ковальов Г.М. Позапічна обробка чорних металів

 • разное
 • djvu
 • 1.68 МБ
 • добавлен 25.03.2011
Навчальний посібник. - Донецьк: ДонГТУ, 1997 р. , 213 с.
Розглянуто програмні питання курсу: способи відділення шлаку від металу, різні варіанти перемішування металу в ковшах, особливості служби футеровки ковшів під час позапічної обробки.
Висвітлено теоретичні основи і прогресивну технологію різних способів позапічної о...