Чуванов О.П. Технологія виробництва сталі у подових агрегатах

Чуванов О.П. Технологія виробництва сталі у подових агрегатах
 • разное
 • doc
 • 3.59 МБ
 • добавлен 28.08.2009
Викладена сучасна технологія виробництва сталі у мартенівських печах, двованних сталеплавильних агрегатах (ДСПА) та прямоточних подових агрегатах. Наведені приклади технологій ведення плавки на великих металургійних підприємствах та розрахунків необхідної кількості шихтових матеріалів для коригування технології ведення плавки.
Призначений для студентів спеціальності 7.090401, 8.090401 - металургія чорних металів, спеціалізації - сталеплавильне виробництво, а також може бути корисним студентам інших спеціальностей, які вивчають дисципліну „Сталеплавильне виробництво.
Чуванов О. П. Технологія виробництва сталі у подових агрегатах: Конспект лекцій. - Дніпропетровськ: НМетАУ,
2005. - 50 с.

Смотрите также


Баптизманськйй В.І., Бойченко Б.М. Металургія сталі

Баптизманськйй В.І., Бойченко Б.М. Металургія сталі

 • разное
 • doc
 • 39.92 МБ
 • добавлен 07.02.2012
ISBN 3-7763-9428-7(С)
В.І. Баптизманськйй, Б.М.Бойченко, О.Г.Величко, Є.І.Їсаєв, А.П.Огурцов, В.Б.Охотський, М.О.Поживанов, 1996

Завдання підручника - дати студентам металургійних спеціальностей і насамперед тим, які навча­ються за спеціальністю "Металургія чорних металів", достатньо повне уявлення про стан теорії ...
Величко О.Г., Стоянов О.М., Бойченко Б.М. Технології підвищення якості сталі (укр)

Величко О.Г., Стоянов О.М., Бойченко Б.М. Технології підвищення якості сталі (укр)

 • разное
 • doc
 • 28.86 МБ
 • добавлен 17.05.2010
Підручник підготовлений відповідно до програми навчання студентів за фахом «Металургія чорних металів», що спеціалізуються по металургії сталі, електрометалургії сталі і феросплавів. Розглянуто теорію і технології позапічної обробки гідродинаміку ванни, умови масопереносу і фізичну хімію процесів, що протікають в ковшах і спеціа...
Бойченко Б.М., Охотський В.Б., Харлашин П.С. Конвертертерне виробництво сталі

Бойченко Б.М., Охотський В.Б., Харлашин П.С. Конвертертерне виробництво сталі

 • разное
 • doc
 • 13.02 МБ
 • добавлен 07.02.2012
К 64 Конвертерне виробництво сталі: теорія, технологія, якість сталі, конструкції агрегатів, рециркуляція матеріалів і екологія: Підручник. - Дніпропетровськ: РВА «Дніпро-ВАЛ», 2004. - 454 с.
ІЗВИ 966-7616-47-9

З позиції сучасних наукових поглядів розглянута взаємодія струменів окислювального газу з конвертерною ван...
Баптизманський В. І., Рудой Я С., Ісаєв Є. І. Розливання і кристалізація сталі (укр)

Баптизманський В. І., Рудой Я С., Ісаєв Є. І. Розливання і кристалізація сталі (укр)

 • разное
 • djvu
 • 44.37 МБ
 • добавлен 20.04.2011
Навч. посібник Київ.: Вища шк, 1993. -267 с: іл. ISBN 5-11-004169-5.
Розглянуто структуру та властивості рідкої сталі, гідродинамічні й теплофізичні процеси, пов'язані з її розливанням, охолодженням та твердненням зливків і безперервнолитих заготовок.
Висвітлено теоретичні основи і прогресивну технологію розливання сталі...
Електрометалургія хромових феросплавів

Електрометалургія хромових феросплавів

 • разное
 • doc
 • 671.5 КБ
 • добавлен 08.01.2010
НМетАУ, Электрометаллургия
Властивості хрому і його хімічних сполук. Мінерали і руди хрому. Технологія одержання високовуглецевого ферохрому. Технологія одержання феросилікохрому. Технологія одержання низьковуглецевого ферохрому. Вакуумні процеси зневуглецювання і дегазації ферохрому. Киснево-конвертерний і силікотерміческий...
Кудрин В.А. Металлургия стали

Кудрин В.А. Металлургия стали

 • разное
 • djvu
 • 7.12 МБ
 • добавлен 13.02.2010
Учебник для вузов. 2-е издание, перераб. и доп. М.: Металлургия, 1989 - 560 с.
Во втором издании (первое - в 1981 г. ) приведены способы производства стали и основные реакции, протекающие в сталеплавильных агрегатах. Описана технология плавки стали в конвертерах, двухванных печах и агрегатах непрерывного действия. Рассмотрен...
Смірнов О.М., Куберський С.В., Штепан Є. В. Безперервне розливання сталі

Смірнов О.М., Куберський С.В., Штепан Є. В. Безперервне розливання сталі

 • разное
 • pdf
 • 14.06 МБ
 • добавлен 09.11.2011
Алчевськ : ДонДТУ, 2011. – 518 с.
УДК 621.746.5.047
ББК К 616.33
Підручник містить матеріали, засновані на сучасних досягненнях в області безперервного розливання сталі й розглядає особливості підготовки металу до без-перервного розливання, конструкцію, призначення й принцип роботи основних еле-ментів МБЛЗ, автомат...
Бигеев А.М. Металлургия стали (Теория и технология плавки стали)

Бигеев А.М. Металлургия стали (Теория и технология плавки стали)

 • разное
 • djvu
 • 3.71 МБ
 • добавлен 18.09.2010
Учебник для вузов. - 2-е изд., пе-рераб. и доп. - М.: Металлургия, 1988. 480 с.

Во втором издании учебника (первое - в 1977 г. ) изложены теоретические (термодинамические и кинетические) основы рафинирования металла в различных агрегатах, раскисления, легирования и внеагрегатной (ковшовой) обработки стали. Рассмотрены р...
Електрометалургія ферованадію

Електрометалургія ферованадію

 • разное
 • doc
 • 238.5 КБ
 • добавлен 08.01.2010
НМетАУ, Электрометаллургия.
Властивості ванадію і його хімічних сполук. Мінерали, руди і концентрати ванадію. Технологія металургійного переділу ванадійвмісних концентратів. Технологія хімічної переробки ванадійвмісних шлаків. Технологія одержання ферованадію силіко-алюмінотермічним способом.
Технология получения феррова...
Салганик В.М., Гун И.Г. и др. Тонкослябовые литейно-прокатные агрегаты для производства стальных полос

Салганик В.М., Гун И.Г. и др. Тонкослябовые литейно-прокатные агрегаты для производства стальных полос

 • разное
 • djvu
 • 4.6 МБ
 • добавлен 03.11.2008
М.: МГТУ им. Г. И. Носова. Магнитогорск 2003.
Салганик В. М., Гун И. Г., Карандаев А. С., Радионов А. А.
Представлено современное направление развития производства широкополосной горячекатаной стали на тонкослябовых литейно-прокатных агрегатах. Выполнен аналитический обзор существующих систем ЛПА, проблем совмещения проц...