—м≥рнов ќ.ћ.,  уберський —.¬., Ўтепан ™. ¬. Ѕезперервне розливанн€ стал≥

—м≥рнов ќ.ћ.,  уберський —.¬., Ўтепан ™. ¬. Ѕезперервне розливанн€ стал≥
 • разное
 • pdf
 • 14.06 ћЅ
 • добавлен 09.11.2011
јлчевськ : ƒонƒ“”, 2011. Ц 518 с.
”ƒ  621.746.5.047
ЅЅ    616.33
ѕ≥дручник м≥стить матер≥али, заснован≥ на сучасних дос€гненн€х в област≥ безперервного розливанн€ стал≥ й розгл€даЇ особливост≥ п≥дготовки металу до без-перервного розливанн€, конструкц≥ю, призначенн€ й принцип роботи основних еле-мент≥в ћЅЋ«, автоматизац≥ю процесу, структуру, €к≥сть ≥ дефекти безперервнолито-го металу, технолог≥ю безперервного розливанн€, а також сучасн≥ ћЅЋ« дл€ вироб-ництва р≥зних вид≥в металопродукц≥њ.
ѕ≥дручник призначений дл€ студент≥в ≥ викладач≥в вищих навчальних за-клад≥в, може усп≥шно використовуватис€ в практичн≥й д≥€льност≥ прац≥вниками науково-досл≥дних ≥ проектних ≥нститут≥в, а також металург≥йних п≥дприЇмств.

—мотрите также


Ѕаптизманський ¬. ≤., –удой я —., ≤саЇв ™. ≤. –озливанн€ ≥ кристал≥зац≥€ стал≥ (укр)

Ѕаптизманський ¬. ≤., –удой я —., ≤саЇв ™. ≤. –озливанн€ ≥ кристал≥зац≥€ стал≥ (укр)

 • разное
 • djvu
 • 44.37 ћЅ
 • добавлен 20.04.2011
Ќавч. пос≥бник  ињв.: ¬ища шк, 1993. -267 с: ≥л. ISBN 5-11-004169-5.
–озгл€нуто структуру та властивост≥ р≥дкоњ стал≥, г≥дродинам≥чн≥ й теплоф≥зичн≥ процеси, пов'€зан≥ з њњ розливанн€м, охолодженн€м та твердненн€м зливк≥в ≥ безперервнолитих заготовок.
¬исв≥тлено теоретичн≥ основи ≥ прогресивну технолог≥ю розливанн€ стал≥...
¬еличко ќ.√., —то€нов ќ.ћ., Ѕойченко Ѕ.ћ. “ехнолог≥њ п≥двищенн€ €кост≥ стал≥ (укр)

¬еличко ќ.√., —то€нов ќ.ћ., Ѕойченко Ѕ.ћ. “ехнолог≥њ п≥двищенн€ €кост≥ стал≥ (укр)

 • разное
 • doc
 • 28.86 ћЅ
 • добавлен 17.05.2010
ѕ≥дручник п≥дготовлений в≥дпов≥дно до програми навчанн€ студент≥в за фахом Ђћеталург≥€ чорних метал≥вї, що спец≥ал≥зуютьс€ по металург≥њ стал≥, електрометалург≥њ стал≥ ≥ феросплав≥в. –озгл€нуто теор≥ю ≥ технолог≥њ позап≥чноњ обробки г≥дродинам≥ку ванни, умови масопереносу ≥ ф≥зичну х≥м≥ю процес≥в, що прот≥кають в ковшах ≥ спец≥а...
„уванов ќ.ѕ. “ехнолог≥€ виробництва стал≥ у подових агрегатах

„уванов ќ.ѕ. “ехнолог≥€ виробництва стал≥ у подових агрегатах

 • разное
 • doc
 • 3.59 ћЅ
 • добавлен 28.08.2009
¬икладена сучасна технолог≥€ виробництва стал≥ у мартен≥вських печах, двованних сталеплавильних агрегатах (ƒ—ѕј) та пр€моточних подових агрегатах. Ќаведен≥ приклади технолог≥й веденн€ плавки на великих металург≥йних п≥дприЇмствах та розрахунк≥в необх≥дноњ к≥лькост≥ шихтових матер≥ал≥в дл€ коригуванн€ технолог≥њ веденн€ плавки.
Ѕойченко Ѕ.ћ., ќхотський ¬.Ѕ., ’арлашин ѕ.—.  онвертертерне виробництво стал≥

Ѕойченко Ѕ.ћ., ќхотський ¬.Ѕ., ’арлашин ѕ.—.  онвертертерне виробництво стал≥

 • разное
 • doc
 • 13.02 ћЅ
 • добавлен 07.02.2012
  64  онвертерне виробництво стал≥: теор≥€, технолог≥€, €к≥сть стал≥, конструкц≥њ агрегат≥в, рециркул€ц≥€ матер≥ал≥в ≥ еколог≥€: ѕ≥дручник. - ƒн≥пропетровськ: –¬ј Ђƒн≥про-¬јЋї, 2004. - 454 с.
󮪯 966-7616-47-9

« позиц≥њ сучасних наукових погл€д≥в розгл€нута взаЇмод≥€ струмен≥в окислювального газу з конвертерною ван...
Ѕаптизманськйй ¬.≤., Ѕойченко Ѕ.ћ. ћеталург≥€ стал≥

Ѕаптизманськйй ¬.≤., Ѕойченко Ѕ.ћ. ћеталург≥€ стал≥

 • разное
 • doc
 • 39.92 ћЅ
 • добавлен 07.02.2012
ISBN 3-7763-9428-7(—)
¬.≤. Ѕаптизманськйй, Ѕ.ћ.Ѕойченко, ќ.√.¬еличко, ™.≤.ѓсаЇв, ј.ѕ.ќгурцов, ¬.Ѕ.ќхотський, ћ.ќ.ѕоживанов, 1996

«авданн€ п≥дручника - дати студентам металург≥йних спец≥альностей ≥ насамперед тим, €к≥ навча≠ютьс€ за спец≥альн≥стю "ћеталург≥€ чорних метал≥в", достатньо повне у€вленн€ про стан теор≥њ ...
 овальов √.ћ. ѕозап≥чна обробка чорних метал≥в

 овальов √.ћ. ѕозап≥чна обробка чорних метал≥в

 • разное
 • djvu
 • 1.68 ћЅ
 • добавлен 25.03.2011
Ќавчальний пос≥бник. - ƒонецьк: ƒон√“”, 1997 р. , 213 с.
–озгл€нуто програмн≥ питанн€ курсу: способи в≥дд≥ленн€ шлаку в≥д металу, р≥зн≥ вар≥анти перем≥шуванн€ металу в ковшах, особливост≥ служби футеровки ковш≥в п≥д час позап≥чноњ обробки.
¬исв≥тлено теоретичн≥ основи ≥ прогресивну технолог≥ю р≥зних способ≥в позап≥чноњ о...