• формат pdf
 • размер 13.46 МБ
 • добавлен 25 февраля 2011 г.
Бойко B.C. Розробка та експлуатація нафтових родовищ
Підручник - 3-є доповнене видання - К «Реал-Принт», 2004- 695с.
Подано комплексне уявлення про розробку та експлуатацію нафтових родовищ і супутні технологічні процеси. Описано процеси розробки нафтових родовищ, технологію і техніку підтримування пластового тиску та підвищення нафтовилучення із пластів, способи і технології експлуатації свердловин, їх дослідження і ремонт. Розкрито основи теорії піднімання багатофазних потоків у стовбурі свердловини. Висвітлено питання збирання і підготовки нафти, газу і води на промислах. Для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, що навчаються за спеціальністю 7 09 03 04 "Видобування нафти і газу". Підручник може бути також використаний аспірантами, науковцями та інженерно-технічними працівниками, а також студентами суміжних спеціальностей і спеціалізацій.
Читать онлайн
Смотрите также

Акульшин О.І., Акульшин О.О., Бойко В.С., Дорошенко В.М., Зарубін Ю.О. Технологія видобування, зберігання і транспортування нафти і газу

 • формат djvu
 • размер 28.4 МБ
 • добавлен 27 апреля 2010 г.
Івано-Франківськ: Факел, 2003. - 434 с. Изложены основы теории разработки нефтяных и газовых месторождений, описаны геолого-физические особенности строения нефтегазоносных пластов. Бурение и эксплуатация нефтяных и газовых скважин. Методы повышения нефтегазотдачи пластов. Характеристики и выбор основного оборудования для добычи, подготовки и транспортировки нефти и газа.

Бойко В.С. Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений

 • формат djvu
 • размер 5.6 МБ
 • добавлен 04 ноября 2009 г.
Учеб. для вузов. — М.: Недра, 1990. — 427 с: ил. Из книги читатель узнает о производственном процессе разработки и эксплуатации нефтяных месторождений, ознакомится с основами технологических расчетов, применяемых при разработке нефтяных месторождений. Познакомится с технологией и техникой воздействия не нефтяные залежи и повышения нефтеотдачи, и многое, многое другое. Оглавление: Производственный процесс разработки и эксплуатации нефтяных местор...

Бойко В.С., Кондрат Р.М., Яремійчук Р.С. Довідник з нафтогазової справи

Справочник
 • формат pdf
 • размер 26.94 МБ
 • добавлен 18 апреля 2011 г.
Львів, 1996. - 620 с. Висвітлені питання геології, пошукової і промислової геофізики, буріння свердловин, розробки нафтових і газових родовищ, експлуатації нафтових і газових свердловин, збору і підготовки нафти і газу, спорудження трубопроводів, транспортування і зберігання нафти і газу, економіки нафтової і газової промисловості.

Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України. НПАОП 11.1-1.01-08

Стандарт
 • формат doc
 • размер 1.13 МБ
 • добавлен 27 февраля 2011 г.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 06.05.2008 N 95. - 118с. Загальні положення Визначення термінів Позначення та скорочення Загальні вимоги Буріння нафтових і газових свердловин Видобування, промисловий збір та підготовка до транспортування нафти, газу і газового конденсату Ведення геофізичних робіт на нафтових і газових свердловинах Додаткові вимоги безпеки при розробці родовищ нафти і...

Правила розробки нафтових і газонафтових родовищ. НПАОН 11.10-1.02-84

Стандарт
 • формат doc
 • размер 332 КБ
 • добавлен 28 февраля 2011 г.
Остання редакція 15.10.1984 Подготовка нефтяных месторождений к разработке Промышленная разработка нефтяных месторождений Системы поддержания пластового давления заводнением Обязанности организаций — составителей проектных документов по разработке и предприятий, осуществляющих их практическую реализацию Строительство скважин Эксплуатация добывающих скважин Воздействие на призабойную зону пласта Учет добычи и использования нефти и нефтяного газ...

Правила розробки родовищ нафти та газу

Стандарт
 • формат doc
 • размер 525.5 КБ
 • добавлен 28 февраля 2011 г.
Проект. 96 с. Сфера застосування Нормативні посилання Терміни і визначення Позначення та скорочення Підготовка родовищ нафти і газу до розробки Класифікація родовищ (покладів) нафти і газу Категорії свердловин Підготовленість родовищ (покладів) нафти і газу до промислового освоєння Геолого-промислові дослідження, випробування і пробна (дослідна), Дослідно-промислова експлуатація розвідувальних, Оціночно-експлуатаційних свердловин Дослідно-проми...

Розгонюк В.В, Хачикян Л.А., Григіль М.А., Удалов О.С., Нікішин В.П. Експлуатаційникові газонафтового комплексу

Справочник
 • формат djvu
 • размер 5.19 МБ
 • добавлен 19 января 2011 г.
Довідник. Київ: видавництво "Росток", 1998, 430 стор. Газопроводи і газосховища. Фізикохімічні властивості природних газів. Підготовка газу до подальшого транспортування. Транспортування газу. Розподіл газу. Зберігання газу. Корозія металу і методи боротьби з нею. Склади нафти і нафтопродуктів. Зберігання нафти і нафтопродуктів. У довіднику викладено основні фізико-хімічні і термодинамічні властивості газу, вимоги щодо підготовки газу...