Стандарт
 • формат doc
 • размер 525.5 КБ
 • добавлен 28 февраля 2011 г.
Правила розробки родовищ нафти та газу
Проект. 96 с.

Сфера застосування
Нормативні посилання
Терміни і визначення
Позначення та скорочення

Підготовка родовищ нафти і газу до розробки
Класифікація родовищ (покладів) нафти і газу
Категорії свердловин
Підготовленість родовищ (покладів) нафти і газу до промислового освоєння
Геолого-промислові дослідження, випробування і пробна (дослідна),
Дослідно-промислова експлуатація розвідувальних,
Оціночно-експлуатаційних свердловин
Дослідно-промислова розробка родовищ (покладів)
Дослідно-промислова розробка родовищ (покладів) із застосуванням
Нових методів підвищення нафтогазоконденсатовилучення

Промислова розробка родовищ (покладів)
Введення родовищ (покладів) у промислову розробку
Проектування і реалізація систем розробки родовищ
Порядок складання і затвердження проектних документів
для промислової розробки родовищ
Обов’язки організацій-розробників технологічних проектних документів і підприємств, які їх реалізують
Контроль за розробкою родовищ (покладів)
Регулювання процесу розробки родовищ (покладів)
Нормування відборів нафти, газу і конденсату з родовищ (покладів)
Основні положення (зміст) проектних технологічних документів
На розробку родовищ

Вплив на поклади вуглеводнів
Методи впливу на поклади вуглеводнів
Вимоги до систем підтримання пластового тиску
Вимоги до методів фізико-хімічного та теплового впливу на поклади
Вимоги до закачуваних агентів і нагнітальних свердловин
Освоєння, експлуатація та дослідження нагнітальних свердловин
Нормування об’ємів закачування робочого агента
Контроль параметрів та облік закачуваного агента

Обладнання та облаштування свердловин і родовищ нафти і газу
Вимоги до наземного і внутрішньосвердловинного (підземного) обладнання видобувних свердловин
Вимоги до облаштування видобувних свердловин і родовища
Вимоги до обладнання та облаштування нагнітальних свердловин

Будівництво свердловин
Складання проектів на будівництво свердловин
Буріння свердловин і їх конструкція
Розкриття продуктивних пластів бурінням та кріплення свердловин
Розкриття продуктивних пластів перфорацією
Освоєння свердловин
Передача свердловин в експлуатацію

Експлуатація видобувних свердловин
Способи експлуатації видобувних свердловин
Контроль за роботою обладнання і станом видобувних свердловин
Технологічний режим роботи видобувних свердловин
Ремонт свердловин
Утримання фонду свердловин та зміна їх призначення

Консервація і реконсервація свердловин

Ліквідація і відновлення свердловин

Вплив на присвердловинну зону пласта (інтенсифікація припливу та закачування флюїдів)

Облік видобування та використання нафти, газу і конденсату

Ведення документації при розробці родовищ нафти і газу та експлуатації свердловин

Охорона надр при розвідці та розробці родовищ нафти і газу
Загальні положення з охорони надр при розвідці та розробці
родовищ нафти і газу
Охорона надр при бурінні розвідувальних свердловин і розбурюванні родовищ нафти і газу для промислової розробки
Охорона надр при розробці родовищ нафти і газу
Виведення родовищ (покладів) нафти і газу з промислової розробки

Охорона навколишнього природного середовища
Загальні положення
Охорона навколишнього природного середовища при бурінні
свердловин на родовищах нафти і газу
Охорона навколишнього природного середовища при розробці родовищ нафти і газу
Смотрите также

Акульшин О.І., Акульшин О.О., Бойко В.С., Дорошенко В.М., Зарубін Ю.О. Технологія видобування, зберігання і транспортування нафти і газу

 • формат djvu
 • размер 28.4 МБ
 • добавлен 27 апреля 2010 г.
Івано-Франківськ: Факел, 2003. - 434 с. Изложены основы теории разработки нефтяных и газовых месторождений, описаны геолого-физические особенности строения нефтегазоносных пластов. Бурение и эксплуатация нефтяных и газовых скважин. Методы повышения нефтегазотдачи пластов. Характеристики и выбор основного оборудования для добычи, подготовки и транспортировки нефти и газа.

Бойко B.C. Розробка та експлуатація нафтових родовищ

 • формат pdf
 • размер 13.46 МБ
 • добавлен 25 февраля 2011 г.
Підручник - 3-є доповнене видання - К «Реал-Принт», 2004- 695с. Подано комплексне уявлення про розробку та експлуатацію нафтових родовищ і супутні технологічні процеси. Описано процеси розробки нафтових родовищ, технологію і техніку підтримування пластового тиску та підвищення нафтовилучення із пластів, способи і технології експлуатації свердловин, їх дослідження і ремонт. Розкрито основи теорії піднімання багатофазних потоків у стовбурі свердлов...

Бойко В.С., Кондрат Р.М., Яремійчук Р.С. Довідник з нафтогазової справи

Справочник
 • формат pdf
 • размер 26.94 МБ
 • добавлен 18 апреля 2011 г.
Львів, 1996. - 620 с. Висвітлені питання геології, пошукової і промислової геофізики, буріння свердловин, розробки нафтових і газових родовищ, експлуатації нафтових і газових свердловин, збору і підготовки нафти і газу, спорудження трубопроводів, транспортування і зберігання нафти і газу, економіки нафтової і газової промисловості.

Кологривов М.М. Інфраструктура і режими експлуатації систем газонафтотранспорту

 • формат doc
 • размер 4.19 МБ
 • добавлен 01 июля 2011 г.
Навчальний посібник під ред. В.В. Притули. – Одеса: Видавницькій центр ОДАХ, 2009. –60 с. Посібник містить характеристику інфраструктури системи газонафтотранспорту і режими її експлуатації. У ньому розглянуто структуру НАК «Нафтогаз України». Відзначається, що Україна є енергетичним вузлом Європи. У посібнику дається коротка характеристика нафтогазовим іноземним компаніям, що працюють в Україні. Розглянуто перспективи української нафтогазотрансп...

Кологривов М.М. Машини і обладнання газонафтопроводів та газонафтосховищ. Навчальний посібник

 • формат doc
 • размер 5.37 МБ
 • добавлен 09 августа 2011 г.
Одеса: Видавницький центр ОДАХ, 2009. – 115 с. Представлені машини, пристрої і обладнання газонафтопроводів і підземних газонафтосховищ. Приведені основні зведення по теорії розрахунку параметрів обладнання. Даються зведення об енергетичних установках і машинах, розглядається запірно-регулююча арматура. Використані матеріали науково-методичних розробок фахівців Уфімського державного нафтового технічного університету. Навчальний посібник призначен...

Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України. НПАОП 11.1-1.01-08

Стандарт
 • формат doc
 • размер 1.13 МБ
 • добавлен 27 февраля 2011 г.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 06.05.2008 N 95. - 118с. Загальні положення Визначення термінів Позначення та скорочення Загальні вимоги Буріння нафтових і газових свердловин Видобування, промисловий збір та підготовка до транспортування нафти, газу і газового конденсату Ведення геофізичних робіт на нафтових і газових свердловинах Додаткові вимоги безпеки при розробці родовищ нафти і...

Правила розробки нафтових і газонафтових родовищ. НПАОН 11.10-1.02-84

Стандарт
 • формат doc
 • размер 332 КБ
 • добавлен 28 февраля 2011 г.
Остання редакція 15.10.1984 Подготовка нефтяных месторождений к разработке Промышленная разработка нефтяных месторождений Системы поддержания пластового давления заводнением Обязанности организаций — составителей проектных документов по разработке и предприятий, осуществляющих их практическую реализацию Строительство скважин Эксплуатация добывающих скважин Воздействие на призабойную зону пласта Учет добычи и использования нефти и нефтяного газ...

Проекты по сжиженному газу в России и СНГ. Бюллетень Центра политической информации

 • формат pdf
 • размер 24.84 МБ
 • добавлен 29 ноября 2011 г.
Проекты по сжиженному газу в России и СНГ. Бюллетень Центра политической информации. Москва, 2010 год. Содержание. Введение. Российские компании. ОАО «Сибур Холдинг». ОАО «Газпром». ОАО «Роснефть». ОАО «Новатэк». ОАО «Сургутнефтегаз». ОАО«ТНК-ВР». ОАО «Лукойл». Башкирский ТЭК. ОАО «Татнефть». ОАО «Нижнекамскнефтехим». Азербайджан. Грузия. Казахстан. Узбекистан. Туркмения. Беларусь. Украина. Перспективы развития. Сканированная копия: разрешение с...

Розгонюк В.В, Хачикян Л.А., Григіль М.А., Удалов О.С., Нікішин В.П. Експлуатаційникові газонафтового комплексу

Справочник
 • формат djvu
 • размер 5.19 МБ
 • добавлен 19 января 2011 г.
Довідник. Київ: видавництво "Росток", 1998, 430 стор. Газопроводи і газосховища. Фізикохімічні властивості природних газів. Підготовка газу до подальшого транспортування. Транспортування газу. Розподіл газу. Зберігання газу. Корозія металу і методи боротьби з нею. Склади нафти і нафтопродуктів. Зберігання нафти і нафтопродуктів. У довіднику викладено основні фізико-хімічні і термодинамічні властивості газу, вимоги щодо підготовки газу...

Яремійчук Р.С., Возний В.Р. Освоєння та дослідження свердловин

 • формат pdf
 • размер 12.02 МБ
 • добавлен 08 ноября 2010 г.
Навчальний посібник для студентів нафтогазових спеціальностей вищих учбових закладів. Львів: 1994. - 440 с. У навчальному посібнику викладено загальні поняття про нафтові і газові колектори та про фізичні властивості нафти і газу, які є об'єктами освоєння та дослідження. Описані принципи проектування конструкції вибою свердловин, в тому числі із застосування новою виду підземного обладнання - заколенних пакерів. Для студентів нафтогазових спеціал...