Справочник
 • формат pdf
 • размер 26.94 МБ
 • добавлен 18 апреля 2011 г.
Бойко В.С., Кондрат Р.М., Яремійчук Р.С. Довідник з нафтогазової справи
Львів, 1996. - 620 с.
Висвітлені питання геології, пошукової і промислової геофізики, буріння свердловин, розробки нафтових і газових родовищ, експлуатації нафтових і газових свердловин, збору і підготовки нафти і газу, спорудження трубопроводів, транспортування і зберігання нафти і газу, економіки нафтової і газової промисловості.
Читать онлайн
Смотрите также

Акульшин О.І., Акульшин О.О., Бойко В.С., Дорошенко В.М., Зарубін Ю.О. Технологія видобування, зберігання і транспортування нафти і газу

 • формат djvu
 • размер 28.4 МБ
 • добавлен 27 апреля 2010 г.
Івано-Франківськ: Факел, 2003. - 434 с. Изложены основы теории разработки нефтяных и газовых месторождений, описаны геолого-физические особенности строения нефтегазоносных пластов. Бурение и эксплуатация нефтяных и газовых скважин. Методы повышения нефтегазотдачи пластов. Характеристики и выбор основного оборудования для добычи, подготовки и транспортировки нефти и газа.

Бойко B.C. Розробка та експлуатація нафтових родовищ

 • формат pdf
 • размер 13.46 МБ
 • добавлен 25 февраля 2011 г.
Підручник - 3-є доповнене видання - К «Реал-Принт», 2004- 695с. Подано комплексне уявлення про розробку та експлуатацію нафтових родовищ і супутні технологічні процеси. Описано процеси розробки нафтових родовищ, технологію і техніку підтримування пластового тиску та підвищення нафтовилучення із пластів, способи і технології експлуатації свердловин, їх дослідження і ремонт. Розкрито основи теорії піднімання багатофазних потоків у стовбурі свердлов...

Бойко В.С. Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений

 • формат djvu
 • размер 5.6 МБ
 • добавлен 04 ноября 2009 г.
Учеб. для вузов. — М.: Недра, 1990. — 427 с: ил. Из книги читатель узнает о производственном процессе разработки и эксплуатации нефтяных месторождений, ознакомится с основами технологических расчетов, применяемых при разработке нефтяных месторождений. Познакомится с технологией и техникой воздействия не нефтяные залежи и повышения нефтеотдачи, и многое, многое другое. Оглавление: Производственный процесс разработки и эксплуатации нефтяных местор...

Возний В.Р., Ільницький М.К., Яремійчук Р.С. Морські нафтогазові споруди

 • формат pdf
 • размер 10.15 МБ
 • добавлен 13 ноября 2010 г.
Львів: Світ, 1997. —343 с: іл. Бібліогр. : 10. У підручнику описані основні типи морських нафтогазових споруд, принципи їх розрахунку, а також будівельні і конструкційні матеріали, які застосовують при виготовленні цих споруд. Викладені також загальні відомості про вплив зовнішнього середовища на проектування і експлуатацію морських нафтогазових споруд. Підручник призначений для студентів спеціальності 7 090310 —морські нафтогазові споруди, а та...

Розгонюк В.В, Хачикян Л.А., Григіль М.А., Удалов О.С., Нікішин В.П. Експлуатаційникові газонафтового комплексу

Справочник
 • формат djvu
 • размер 5.19 МБ
 • добавлен 19 января 2011 г.
Довідник. Київ: видавництво "Росток", 1998, 430 стор. Газопроводи і газосховища. Фізикохімічні властивості природних газів. Підготовка газу до подальшого транспортування. Транспортування газу. Розподіл газу. Зберігання газу. Корозія металу і методи боротьби з нею. Склади нафти і нафтопродуктів. Зберігання нафти і нафтопродуктів. У довіднику викладено основні фізико-хімічні і термодинамічні властивості газу, вимоги щодо підготовки газу...

Яремійчук Р.С., Возний В.Р. Освоєння та дослідження свердловин

 • формат pdf
 • размер 12.02 МБ
 • добавлен 08 ноября 2010 г.
Навчальний посібник для студентів нафтогазових спеціальностей вищих учбових закладів. Львів: 1994. - 440 с. У навчальному посібнику викладено загальні поняття про нафтові і газові колектори та про фізичні властивості нафти і газу, які є об'єктами освоєння та дослідження. Описані принципи проектування конструкції вибою свердловин, в тому числі із застосування новою виду підземного обладнання - заколенних пакерів. Для студентів нафтогазових спеціал...