• формат pdf
 • размер 12.02 МБ
 • добавлен 08 ноября 2010 г.
Яремійчук Р.С., Возний В.Р. Освоєння та дослідження свердловин
Навчальний посібник для студентів нафтогазових спеціальностей вищих учбових закладів. Львів: 1994. - 440 с. У навчальному посібнику викладено загальні поняття про нафтові і газові колектори та про фізичні властивості нафти і газу, які є об'єктами освоєння та дослідження. Описані принципи проектування конструкції вибою свердловин, в тому числі із застосування новою виду підземного обладнання - заколенних пакерів. Для студентів нафтогазових спеціальностей вищих учбових закладів.
Рецензенти: акад., л-р геол. -мін. наук, проф. М. М. ІВАНЮТА; кафедра освоєння свердлоин Івано-Франківського інституту нафти і газу.
Читать онлайн
Смотрите также

Бойко B.C. Розробка та експлуатація нафтових родовищ

 • формат pdf
 • размер 13.46 МБ
 • добавлен 25 февраля 2011 г.
Підручник - 3-є доповнене видання - К «Реал-Принт», 2004- 695с. Подано комплексне уявлення про розробку та експлуатацію нафтових родовищ і супутні технологічні процеси. Описано процеси розробки нафтових родовищ, технологію і техніку підтримування пластового тиску та підвищення нафтовилучення із пластів, способи і технології експлуатації свердловин, їх дослідження і ремонт. Розкрито основи теорії піднімання багатофазних потоків у стовбурі свердлов...

Бойко В.С., Кондрат Р.М., Яремійчук Р.С. Довідник з нафтогазової справи

Справочник
 • формат pdf
 • размер 26.94 МБ
 • добавлен 18 апреля 2011 г.
Львів, 1996. - 620 с. Висвітлені питання геології, пошукової і промислової геофізики, буріння свердловин, розробки нафтових і газових родовищ, експлуатації нафтових і газових свердловин, збору і підготовки нафти і газу, спорудження трубопроводів, транспортування і зберігання нафти і газу, економіки нафтової і газової промисловості.

Возний В.Р., Ільницький М.К., Яремійчук Р.С. Морські нафтогазові споруди

 • формат pdf
 • размер 10.15 МБ
 • добавлен 13 ноября 2010 г.
Львів: Світ, 1997. —343 с: іл. Бібліогр. : 10. У підручнику описані основні типи морських нафтогазових споруд, принципи їх розрахунку, а також будівельні і конструкційні матеріали, які застосовують при виготовленні цих споруд. Викладені також загальні відомості про вплив зовнішнього середовища на проектування і експлуатацію морських нафтогазових споруд. Підручник призначений для студентів спеціальності 7 090310 —морські нафтогазові споруди, а та...

Кологривов М.М. Дипломний проект спеціаліста, дипломна робота магістра

 • формат doc
 • размер 180.5 КБ
 • добавлен 01 июля 2011 г.
Методика написання і порядок захисту. - Одеса: Вид. центр ОДАХ, 2011. -26 с. Навчальний посібник призначений для студентів напрямку 0903 "Гірнича справа" у рамках спеціальності 7,8 090305 "Газонафтопроводи та газонафтосховища". У навчальному посібнику представлений перелік структурних елементів проектної дипломної роботи і роботи науково-дослідного характеру, а також вимоги, пропоновані до зазначених структурних елементів та їхньої характеристики...

Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України. НПАОП 11.1-1.01-08

Стандарт
 • формат doc
 • размер 1.13 МБ
 • добавлен 27 февраля 2011 г.
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 06.05.2008 N 95. - 118с. Загальні положення Визначення термінів Позначення та скорочення Загальні вимоги Буріння нафтових і газових свердловин Видобування, промисловий збір та підготовка до транспортування нафти, газу і газового конденсату Ведення геофізичних робіт на нафтових і газових свердловинах Додаткові вимоги безпеки при розробці родовищ нафти і...

Правила розробки родовищ нафти та газу

Стандарт
 • формат doc
 • размер 525.5 КБ
 • добавлен 28 февраля 2011 г.
Проект. 96 с. Сфера застосування Нормативні посилання Терміни і визначення Позначення та скорочення Підготовка родовищ нафти і газу до розробки Класифікація родовищ (покладів) нафти і газу Категорії свердловин Підготовленість родовищ (покладів) нафти і газу до промислового освоєння Геолого-промислові дослідження, випробування і пробна (дослідна), Дослідно-промислова експлуатація розвідувальних, Оціночно-експлуатаційних свердловин Дослідно-проми...

Світлицький В.М., Ягодовський С. І., Галустян Г.Р. Поточний та капітальний ремонт свердловин

 • формат pdf
 • размер 48.44 МБ
 • добавлен 27 февраля 2011 г.
К.: Логос, 2001. — 344 с. Розглянуто інструмент та обладнання для проведення поточного та капітального ремонту свердловин. Наведено технології підготовчих та основних ремонтних робіт при проведенні поточного та капітального ремонту свердловин. Для інженерно-технічних працівників нафтової та газової промисловості, спеціалістів науково-дослідних і проектних інститутів, студентів ВУЗів.