• формат pdf
 • размер 5.62 МБ
 • добавлен 08 сентября 2011 г.
Булгаков В.М., Бурлака В.В. та ін. Теоретична механіка
Посібник для практичним занять. / За ред. С.І.Кучеренка). – Ніжин: В-во «Міланік», 2009. – 639 с.: іл.
Посібник охоплює основні теми навчальної програми з теоретичної механіки, містить задачі з статики, кінематики, динаміки матеріальної точки та механічної системи. Добір задач різноманітний як за формою, так і за змістом.
Кожна тема містить короткі теоретичні зведення, рекомендації по розв’язуванню задач, самі задачі та їх розв’язування.
Навчальний посібник призначений для студентів технічних вузів усіх форм навчання.
Похожие разделы
Смотрите также

Векерик В., Лисканич М. та ін. Теоретична механіка. Частина 1. Статика, кінематика

 • формат djvu
 • размер 5.34 МБ
 • добавлен 30 июня 2011 г.
В.Векерик, М.Лисканич, П.Огородніков, О.Петрук, І.Цідило. Теоретична механіка. Частина перша. Статика. Кінематика: Навч. посіб. - Івано-Франківськ: Факел, 2002. - 273 с. В навчальному посібнику викладено основні положення статики твердого тіла і кінематики - перших двох складових частин теоретичної механіки. Посібник написано у відповідності з програмою з теоретичної механіки для вищих технічних навчальних закладів України і є результатом багатор...

Векерик В., Лисканич М. та ін. Теоретична механіка. Частина 2. Динаміка

 • формат djvu
 • размер 6.89 МБ
 • добавлен 30 июня 2011 г.
В. Векерик, М.Лисканич, Я Капелюх, О. Петрук, І. Цідило. Теоретична механіка. Частина друга. Динаміка: Навч. посіб. -Івано-Франківськ: Факел, 2002. - 342 с. В навчальному посібнику в стислій і доступній формі викладені практично всі основні положення динаміки - третьої складової частини теоретичної механіки. Викладені питання повністю відповідають як основній, так і додатковій частинам діючої навчальної програми з теоретичної механіки для вищих...

Павловський М.А. Теоретична механіка (укр.)

 • формат djvu
 • размер 13.59 МБ
 • добавлен 16 января 2011 г.
Видавництво "Техніка", Київ, - 2002 рік, 510 с. Підручник складається з чотирьох частин - "Статика", "Кінематика", "Динаміка" та "Основи аналітичної механіки" та спеціальних розділів. Теоретичний матеріал ілюстровано та приведені оригинальні приклади. Для студентів ВНЗ.

Рубаненко О. І., Шпачук В.П. Теоретична механіка. Спецкурс(на укр.яз)

 • формат pdf
 • размер 1.46 МБ
 • добавлен 19 марта 2011 г.
Конспект лекцій. Укл.: О. І. Рубаненко, В. П. Шпачук. - Харків: ХНАМГ, 2008. - 157 с. - Основи аналітичної механіки - Поперечні коливання прямих стержнів (балок) - Малі коливання механічних систем зі скінченним числом ступенів вільності - Малі коливання механічних систем з розподіленими параметрами - Наближені методи визначення власних частот поперечних коливань стержнів - Основи теорії удару

Сивак Р.І. Деревенько І.А. Теоретична механіка. Статика. Кінематика. Навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 771.59 КБ
 • добавлен 14 декабря 2010 г.
Рік видання: 2010 В навчальному посібнику викладені основні теоретичні матеріали з механіки, що дозволяє проводити аналіз механічних систем. Теоретичні положення ілюстровані прикладами. Містить по 20 варіантів для 8 розрахунково – графічних завдань. Навчальний посібник може бути використаний для загально фахової підготовки студентів вузів і коледжів. СТАТИКА 1. Основні поняття 2. Аксіоми статики 3. Невільне тверде тіло. В’язі. Реакції в’язей 4...