Стандартизация, сертификация, управление качеством
 • формат doc
 • размер 100 КБ
 • добавлен 19 сентября 2010 г.
Бялик І.М. Метрологія і стандартизація. Конспект лекцій
Метрологія і стандартизація. Конспект лекцій. Предмет і завдання метрології. Методи та одиниці вимірювання. Технічні засоби вимірювання. Метрологічне обслуговування приладів. Метрологічна служба України.
Читать онлайн
Смотрите также

Боженко Л.І. Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні: Навч. посібник

 • формат pdf
 • размер 15.38 МБ
 • добавлен 10 декабря 2009 г.
Львів: Світ, 2003. - 328 с. У посібнику викладено основні положення та методологію стандартизації, терміни й визначення, принципи та методи стандартизації, класифікації, систематизації та кодування технічної інформації. Для студентів машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Головченко О.М., Спивак А.Ю., Груминская Л.В. Теплотехнические измерения и метрология

Практикум
 • формат doc
 • размер 4.24 МБ
 • добавлен 04 сентября 2011 г.
Лабораторный практикум. Вінниця: ВНТУ, 2006. - 92 с. В лабораторному практикумі розглянуто фундаментальні осно-ви теплотехнічних вимірювань та метрології для теплотехніків в лабораторних роботах. Дано методику виконання лабораторних робіт з теплотехніки на фізичних моделях, основи обробки результатів теп-лотехнічних експериментів та визначення похибок. Практикум роз-роблений відповідно до плану кафедри та програмами дисциплін Теплотехнічні вимірю...

Демидова Н.В., Бисерова В.А., Якорева А.С. Метрология, стандартизация и сертификация: конспект лекций

 • формат fb2
 • размер 170.82 КБ
 • добавлен 18 июня 2011 г.
М.: ЭКСПО, 2008. Конспект лекций соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования РФ и предназначен для освоения студентами вузов специальной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация». Лаконичное и четкое изложение материала, продуманный отбор необходимых тем позволяют быстро и качественно подготовиться к семинарам, зачетам и экзаменам по данному предмету.

Зяйлик М.Ф. Стандартизація і сертифікація продукції

 • формат djvu
 • размер 464.67 КБ
 • добавлен 21 октября 2010 г.
Стандартизація і сертифікація продукції / Методичні рекомендації і матеріали до самостійної роботи з курсу для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності „Менеджмент організацій" Укладачі: кандидат економічних наук, доцент Зяйлик М. Ф., аспірант Вівчар О. В. Методичні матеріали включають в себе тематичний план, зміст тем, тематику залікових питань, методичні вказівки до вивчення тем, контрольні питання для проведення практичних занять...

Куріс Ю.В. Метрологія та стандартизація (укр.)

 • формат doc
 • размер 1.8 МБ
 • добавлен 22 июня 2011 г.
Згідно освітньо-професійної програми та навчальної робочої програми дисципліни «Метрологія» студенти повинні вивчити ряд тем: Основні терміни і визначення в метрології; поняття про вимірювання; похибки вимірювань; вимірювання струму і напруги; дослідження форми сигналів; вимірювання частоти і методи її вимірювань; аналіз спектрів і нелінійних спотворень; вимірювання параметрів компонентів електричних ланцюгів; вимірювання амплітудно-частотних хар...

Поліщук Є.С. Метрологія та вимірювальна техніка

 • формат pdf
 • размер 23.43 МБ
 • добавлен 08 ноября 2011 г.
Бескид Бід, 2003 р. - 544 с. У підручнику викладено основи метрології як науки про вимірювання, принципи побудови засобів вимірювальної техніки та їх раціонального використання для вимірювання електричних та неелектричних величин. Може бути посібником з дисциплін "Вимірювання електричних і магнітних величин", "Опрацювання похибок результатів вимірювань" та "Методи та засоби вимірювань неелектричних величин" для студентів спеціальності "Метр...

Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

 • формат pdf
 • размер 35.62 МБ
 • добавлен 08 июня 2011 г.
Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 672 с. У підручнику викладено новий матеріал, що з'явився станом на 2004 р. у галузі стандартизації, метрології, відповідності, управління якістю продукції, послуг та довкілля. Особлива увага приділена Національній стандартизації. У зв'язку з широкою діяльністю України в міжнародній торгівлі, науково-технічних програмах та проектах наведено правила і методи прийняття та застосування міжнародни...

Столярова Т.В., Кувшинова В.А. Ковалерова О.В. Метрология, стандартизация, сертификация. Конспект лекций

 • формат pdf
 • размер 1.9 МБ
 • добавлен 24 января 2009 г.
Конспект лекций. Компьютерная версия. — 2-е изд., перераб. Под ред. к. т. н. В. Н. Выбойщика. В работе дан теоретический материал по основным вопросам стандартизации, метрологии, сертификации. Приведена структура организации работ по стандартизации в Российской Федерации, рассмотрены основы обеспечения единства измерений, основные цели и задачи обязательной и добровольной сертификации. Рассмотрены положения стандартов по основным нормам взаимозам...

Тарасова В.В., Малиновський А.С., Рибак М.Ф. Метрологія, стандартизація і сертифікація

 • формат pdf
 • размер 1.69 МБ
 • добавлен 06 ноября 2010 г.
Видавництво: Центр навчальної літератури, Київ Рік видання: 2006 Сторінок: 264 У підручнику розглядаються різновиди методів, засобів і способів вимірювань в метрології, нормативно-правові, організаційні і методологічні основи стандартизації і сертифікації, як в Україні так і за її межами. Викладено новий матеріал, що з’явився станом на 2006 рік. Він базується на досвіді вітчизняної науки, новітніх досягнень багатьох країн світу та їх національни...

Топольник В.Г., Котляр М.А. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю

 • формат doc
 • размер 1.93 МБ
 • добавлен 06 октября 2011 г.
Навчальний посібник / В.Г. Топольник, М.А. Котляр. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. - 211 с. Навчальний посібник розроблено у відповідності з програмою курсу. З урахуванням сучасного стану в цій галузі діяльності викладено основні відомості про фізичні величини та їх вимірювання, організаційну структуру та функції метрологічної служби України, цілі стандартизації, основні нормативні документи, що використовуються в системі стандартизації України, систем...