• формат djvu
 • размер 464.67 КБ
 • добавлен 21 октября 2010 г.
Зяйлик М.Ф. Стандартизація і сертифікація продукції
Стандартизація і сертифікація продукції / Методичні рекомендації і матеріали до самостійної роботи з курсу для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності „Менеджмент організацій"
Укладачі: кандидат економічних наук, доцент Зяйлик М. Ф., аспірант Вівчар О. В.
Методичні матеріали включають в себе тематичний план, зміст тем, тематику залікових питань, методичні вказівки до вивчення тем, контрольні питання для проведення практичних занять.
Рецензенти: кандидат технічних наук, доцент Гевко І. Б.
кандидат економічних наук, доцент Кирич Н. Б.
Похожие разделы
Смотрите также

Боженко Л.І. Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні: Навч. посібник

 • формат pdf
 • размер 15.38 МБ
 • добавлен 10 декабря 2009 г.
Львів: Світ, 2003. - 328 с. У посібнику викладено основні положення та методологію стандартизації, терміни й визначення, принципи та методи стандартизації, класифікації, систематизації та кодування технічної інформації. Для студентів машинобудівних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Болотніков А.О. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг

 • формат pdf
 • размер 1.25 МБ
 • добавлен 12 июня 2011 г.
Учеб. пособие. для студ. высш. учеб. закл. - К.: МАУП, 2005. - 144 с.: Ил. ISBN 966-608-484-8 В учебном пособии изложены теоретические основы и основные положения стандартизации и сертификации товаров и услуг, охарактеризованы государственную систему стандартизации и сертификации Украины, проанализирован отечественный и зарубежный опыт управления качеством в международной торговле, показана роль стандартизации в ускорении научно- технического про...

Бялик І.М. Метрологія і стандартизація. Конспект лекцій

 • формат doc
 • размер 100 КБ
 • добавлен 19 сентября 2010 г.
Метрологія і стандартизація. Конспект лекцій. Предмет і завдання метрології. Методи та одиниці вимірювання. Технічні засоби вимірювання. Метрологічне обслуговування приладів. Метрологічна служба України.

Головченко О.М., Спивак А.Ю., Груминская Л.В. Теплотехнические измерения и метрология

Практикум
 • формат doc
 • размер 4.24 МБ
 • добавлен 04 сентября 2011 г.
Лабораторный практикум. Вінниця: ВНТУ, 2006. - 92 с. В лабораторному практикумі розглянуто фундаментальні осно-ви теплотехнічних вимірювань та метрології для теплотехніків в лабораторних роботах. Дано методику виконання лабораторних робіт з теплотехніки на фізичних моделях, основи обробки результатів теп-лотехнічних експериментів та визначення похибок. Практикум роз-роблений відповідно до плану кафедри та програмами дисциплін Теплотехнічні вимірю...

Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

 • формат pdf
 • размер 35.62 МБ
 • добавлен 08 июня 2011 г.
Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 672 с. У підручнику викладено новий матеріал, що з'явився станом на 2004 р. у галузі стандартизації, метрології, відповідності, управління якістю продукції, послуг та довкілля. Особлива увага приділена Національній стандартизації. У зв'язку з широкою діяльністю України в міжнародній торгівлі, науково-технічних програмах та проектах наведено правила і методи прийняття та застосування міжнародни...

Сидорчук О.В., Ковалишин С.Й. та ін. Стандартизація та сертифікація техніки і обладнання

 • формат pdf
 • размер 796.47 КБ
 • добавлен 09 сентября 2011 г.
Навчальний посібник. - Львів: Львівський ДАУ, 2007. - 189 с. Викладено основи організації державної системи стандартизації та сертифікації техніки і обладнання в Україні. Висвітлено питання стандартизації, управління якістю, а також сертифікації продукції. Зокрема, порядок та правила проведення сертифікації, технічний нагляд за сертифікованою продукцією, особливості сертифікації сільськогосподарської техніки, наведено порядок визнання результатів...

Тарасова В.В., Малиновський А.С., Рибак М.Ф. Метрологія, стандартизація і сертифікація

 • формат pdf
 • размер 1.69 МБ
 • добавлен 06 ноября 2010 г.
Видавництво: Центр навчальної літератури, Київ Рік видання: 2006 Сторінок: 264 У підручнику розглядаються різновиди методів, засобів і способів вимірювань в метрології, нормативно-правові, організаційні і методологічні основи стандартизації і сертифікації, як в Україні так і за її межами. Викладено новий матеріал, що з’явився станом на 2006 рік. Він базується на досвіді вітчизняної науки, новітніх досягнень багатьох країн світу та їх національни...

Топольник В.Г., Котляр М.А. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю

 • формат doc
 • размер 1.93 МБ
 • добавлен 06 октября 2011 г.
Навчальний посібник / В.Г. Топольник, М.А. Котляр. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. - 211 с. Навчальний посібник розроблено у відповідності з програмою курсу. З урахуванням сучасного стану в цій галузі діяльності викладено основні відомості про фізичні величини та їх вимірювання, організаційну структуру та функції метрологічної служби України, цілі стандартизації, основні нормативні документи, що використовуються в системі стандартизації України, систем...

Удосконалення існуючої системи оцінки якості легкої промисловості на прикладі шкіргалантерейних виробів

degree
 • формат docx
 • размер 731.92 КБ
 • добавлен 04 сентября 2011 г.
Дипломная работа на тему «Удосконалення існуючої системи оцінки якості легкої промисловості на прикладі шкіргалантерейних виробів», состоящая из 166 страниц, 23 рисунков, использовано 30 источника литературы. Було розглянуто такі розділи: Існуючі системи оцінки якості продукції. Загальна характеристика продукції легкої промисловості. Шкіргалантерейне виробництво як галузь легкої промисловості. Напрямки удоконалення системи оцінки якості продукції...

Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю та сертифікації

 • формат pdf
 • размер 646.5 КБ
 • добавлен 01 ноября 2011 г.
Київ, Видавництво Європейського університету, 2001, 88 с. У підручнику викладені основні положення державної системи стандартизації України, вітчизняний і зарубіжний досвід управління якістю продукції на базі міжнародних стандартів 180 серії 9000, 10000, 14000, 8А 8000 та сертифікації продукції і систем якості. Висвітлені основні положення державної системи сертифікації УкрСЕПРО. Для бакалаврів технічного і економічного профілю. Може бути корисн...