• формат pdf
  • размер 10,46 МБ
  • добавлен 31 января 2017 г.
Ціхаміраў В.М., Сауткіна Т.А. і інш. Біялогія. 7 клас
Падручнік. — Пад рэд. В.М. Ціхамірава; пер. з рус. мовы Г.І. Кулеш. — Мінск: Нар. асвета, 2010. — 199 с.: іл. — ISBN 978-985-03-1340-9.
Як працаваць з вучэбным дапаможнікам.
Біялогія — навука аб жывой прыродзе.
Будова і жыццядзейнасць клеткі.
Будова клеткі. Абалонка і цытаплазма.
Будова клеткі. Ядро і арганоіды.
Жыццядзейнасць клеткі.
Дзяленне і рост клетак.
Бактэрыі.
Будова бактэрый.
Жыццядзейнасць бактэрый.
Значэнне бактэрый.
Пратысты.
Агульная характарыстыка пратыстаў.
Гетэратрофныя пратысты. Амёба звычайная.
Гетэратрофныя пратысты. Інфузорыя туфелька.
Агульная характарыстыка водарасцей.
Аднаклетачныя водарасці.
Каланіяльныя водарасці.
Мнагаклетачныя водарасці.
Значэнне водарасцей у прыродзе і жыцці чалавека.
Грыбы. Лішайнікі.
Агульная характарыстыка грыбоў.
Плесневыя грыбы і дрожджы.
Шапачкавыя грыбы.
Грыбы-паразіты. Значэнне грыбоў.
Лішайнікі — сімбіятычныя арганізмы.
Вышэйшыя расліны. Вегетатыўныя органы.
Жыццёвыя формы і працягласць жыцця раслін.
Утваральныя і покрыўныя тканкі раслін.
Механічныя, праводзячыя і асноўныя тканкі.
Корань і яго функцыі. Каранёвыя сістэмы.
Будова кораня.
Відазмяненні кораня.
Уплыў фактараў навакольнага асяроддзя на рост каранёў.
Парастак. Развіццё парастка з пупышкі.
Сцябло — восевая частка парастка. Рост сцябла ў даўжыню.
Унутраная будова сцябла.
Парастак. Развіццё парастка з пупышкі.
Сцябло — восевая частка парастка. Рост сцябла ў даўжыню.
Унутраная будова сцябла.
Ліст. Знешняя будова ліста.
Лістаразмяшчэнне. Жылкаванне ліста.
Унутраная будова ліста. Лістапад.
Фотасінтэз і дыханне раслін.
Транспарт вады ў расліне.
Відазмяненні парастка.
Вегетатыўнае размнажэнне раслін.
Вышэйшыя споравыя расліны.
Агульная характарыстыка імхоў. Зялёныя імхі.
Сфагнавыя імхі. Значэнне імхоў.
Дзераза. Хвашчы.
Будова і размнажэнне папарацей.
Разнастайнасць і значэнне папарацей. Утварэнне каменнага вугалю.
Насенныя расліны.
Голанасенныя. Агульная характарыстыка і асаблівасці будовы.
Размнажэнне хвойных раслін. Значэнне голанасенных.
Агульная характарыстыка пакрытанасенных раслін.
Будова і функцыі кветкі і яе частак.
Суквецці.
Апыленне кветкавых раслін.
Апладненне ў кветкавых раслін.
Будова і распаўсюджванне пладоў.
Будова насення.
Прарастанне насення і фарміраванне новых раслін.
Класіфікацыя кветкавых раслін. Двухдольныя і аднадольныя расліны.
Сямейства Крыжакветныя.
Сямейства Бабовыя.
Сямейства Ружавыя.
Сямейства Паслёнавыя.
Сямейства Злакі.
Слоўнік тэрмінаў і паняццяў.
.