Для специалистов / English for Specific Purposes
  • формат doc
  • размер 285,36 КБ
  • добавлен 03 января 2012 г.
Чеботарева Л.И. Business English for Economists: Questions of Banking and Financial systems of Ukraine, Great Britain and the USA
Учебник, Киев, 2003 г.
Навчальний посібник є другою частиною навчального комплексу «Ділова англійська мова для економістів», який розроблено згідно з вимогами навчальної програми з ділової іноземної мови для підготовки бакалаврів з економіки і менеджменту. Також ним може послуговуватися широке коло осіб, що опанували основи англійської мови, її нормативну граматику і мають запас загальновживаної та економічної лексики в межах 2000—2500 лексичних одиниць.
Мета посібника — розвиток навичок усної та письмової мови, куди входять уміння вести ділову бесіду, складати ділову кореспонденцію, перекладати та реферувати в межах банківської та фінансової тематики.
Посібник складено з уривків оригінальних англійських і американських текстів, присвячених банківській, фінансовій та біржовій діяльності, а також з матеріалів газетно-публіцистичного характеру.
Похожие разделы