Для специалистов / English for Specific Purposes
  • формат pdf
  • размер 4,51 МБ
  • добавлен 29 января 2014 г.
Черкашина Н.І., Ужик В.О., Авдєєнко І.М. English for Geologists
Харків, 2011. – 331 с.
Навчальний посібник «English for Geologists» являє собою університетський курс англійської мови для підготовки фахівців з напрямків «Гідрогеологія» та «Геологія». Навчальний посібник призначено для розвитку навичок читання, перекладу, анотування, реферування аутентичних текстів англійською мовою з історії геології, загальних напрямків геології та споріднених з нею наук, а також формування знань і вмінь професійного та повсякденного спілкування. Структура посібника дає можливість викладачеві вибрати оптимальні шляхи організації як аудиторної, так і самостійної роботи студентів з урахуванням рівня їх знань.
Учебное пособие « English for Geologists » представляет собой университетский курс английского языка для подготовки специалистов по направлениям « Гидрогеология » и «Геология ». Учебное пособие предназначено для развития навыков чтения , перевода , аннотирования , реферирования аутентичных текстов на английском языке по истории геологии , общих направлений геологии и родственных ей наук , а также формирование знаний и умений профессионального и повседневного общения . Структура пособия позволяет преподавателю выбрать оптимальные пути организации как аудиторной , так и самостоятельной работы студентов с учетом уровня их знаний .
Похожие разделы