• формат pdf, doc
 • размер 5.54 МБ
 • добавлен 15 мая 2011 г.
Чуйко Г.П. Фізико-математичні основи медичної діагностики (ukr)
8 лекций по основам мед физики на укр. яз.
- Физические поля биологичских объектов
- Электромагнитные поля, их характеристики и влияние на здоровье человека
- Спектрально-флуоресцентная диагностика и фотодинамическая терапия
- Медицинское лазерное оборудование
- Волоконно-оптические приборы
- Радионуклиды и их характеристики
- Взаимодействие радионуклидов с организмом. Применение в медицинских целях.
- Практическая дозиметрия: единицы измерения и приборы
- Спектры одномерных медико-биологических сигналов
- Преобразования Фурье. Спектральный анализ и преобразования.
- Ширина спектра и разрешающая споосбность. Окна.
- Биочипы и методы их изготовления. Применение современных биочипов и технология их работы. Достижение протеомики
- Биосенсоры
- Применение нанотехнологий в медицине
- Наночастицы и наноэлектронные приборы в медицине
- Физико-математические основы томографии. Преобразования Радона.
- Разновидности томографии.
Похожие разделы
Смотрите также

Бойко В.В. (укл.) Фізика. Основні поняття та закони. Лабораторний практикум і збірник задач

Практикум
 • формат pdf
 • размер 5.71 МБ
 • добавлен 05 апреля 2011 г.
Фізика. Основні поняття та закони. Лабораторний практикум і збірник задач. Укладачі: доценти В. В. Бойко, Ж. П. Ольховська, О. І. Косенко Рецензенти: доц. А. В. Міщенко, доц. П. П. Ільїн Редактор: І. В. Сикотюк Навчальне видання Методичний посібник для студентів вищих аграрних навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації з напрямів „Агрономія, „Екологія, „Екобіотехнологія К.: Видавничий центр НАУ. - 2007 Наведено основні поняття і закони з осно...

Горбатюк В.А. Спеціальна теорія відносності. Конспект лекцій

 • формат doc
 • размер 1.23 МБ
 • добавлен 17 августа 2011 г.
Постулати Ейнштейна. Спеціальна теорія відносності Перетворення Лоренца Висновки з перетворень Лоренца Інтервал між двома подіями Перетворення і додавання швидкостей Релятивістське рівняння для маси та імпульсу Релятивістський ефект Доплера Частинка з нульовою масою спокою Перетворення енергії та імпульсу Релятивістське рівняння для енергії. Взаємозв’язок маси та енергії НТУУ "КПІ" Фізико-Математичний Факультет

Косенков В.Д., Молчанова Л.І. Теорія електричних та магнітних кіл. Збірник тестових завдань

 • формат pdf
 • размер 673.39 КБ
 • добавлен 16 ноября 2011 г.
Хмельницький: ХНУ, 2006 – 56 ст. Збірник охоплює питання аналізу лінійних електричних кіл при постійних та синусоїдних струмах, періодичних несинусоїдних струмах, перехідні процеси в лінійних колах, кола з розподіленими параметрами, чотириполюсники, а також деякі питання аналізу нелінійних електричних та магнітних кіл. Збірник тестових завдань пропонується студентам, які вивчають, дисципліни «Теорія електричних та магнітних кіл» (ТЕМК), «Теорети...

Пулюй І. Непропаща сила

 • формат djvu
 • размер 16.55 МБ
 • добавлен 23 апреля 2011 г.
Львів: Друкарня наукового товариства імені Шевченка, 1901. - 53 с. Книга описує закон збереження енергії: "непропащу силу". Іван Павлович Пулюй (Ivan Pulyuy, Johann Puluj; *2 лютого 1845, Гримайлів, Галичина, тепер Гусятинського району Тернопільської області — †31 січня 1918, Прага) — український фізик і електротехнік, організатор науки, громадський діяч. Закінчив Тернопільську гімназію та, з відзнакою, теологічний факультет Віденського уні...

Чуйко Г.П. Конспект лекций по математической физике (на украинском языке)

 • формат pdf
 • размер 2.37 МБ
 • добавлен 11 октября 2011 г.
Конспекты по мат. физике в электронном виде. Автор и лектор, доктор т. н. проф. Г. П. Чуйко. (на украинском языке) Основные темы: -Системи координат. Ліві та праві системи Інверсія. -Мішаний (векторно-скалярний ) добуток векторів, його властивості. Інші добутки трьох векторів. -Тензори у тривимірному евклідовому просторі/ -Вектори в Евклідовому просторі. Складання векторів та множення векторів на скаляри. -Декартові прямокутні координати векторів...