Учебные планы, программы и нормативная документация
Учебная программа
 • формат pdf
 • размер 164.66 КБ
 • добавлен 28 апреля 2011 г.
Данильчук Н.В. Навчальна програма дисципліни. Основи організації та охорони праці (для молодших спеціалістів)
К.: МАУП, 2006. — 14 с.
Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст
дисципліни Основи організації та охорони праці, варіанти контрольних
робіт, методичні рекомендації до виконання контрольної роботи, питання для
самоконтролю, а також список літератури.
Похожие разделы
Смотрите также

Грищук М.В. Основи охорони праці. Підручник

 • формат djvu
 • размер 4.42 МБ
 • добавлен 15 апреля 2011 г.
Підручник. — К.: Кондор, 2007 - 240 с Мета цього підручника — допомогти студентам у підготовці до практичних занять, заліків, екзаменів, при написанні рефератів відповідно до навчальної програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для вищих закладів освіти, затвердженої Міністерством освіти України 31 липня 1997 р. Для студентів вищих навчальних закладів, працівників служб охорони праці підприємств, організацій та установ. Зміст: Всту...

Инструкция и нормативные материалы по проведению вводного инструктажа

standart
 • формат doc
 • размер 1.28 МБ
 • добавлен 10 декабря 2008 г.
Тематичний план та програма проведення вступного інструктажу з охорони праці.Порядок прийому і звільнення працівників, обов'язки адміністрації та обов'язки працівника, часи початку і закінчення роботи, перехід з однієї зміни в іншу, організація перерв в роботі, організація нагляду за роботою машин і механізмів. Порядок виконання громадських обов'язків. Дотримання виробничої і трудової дисципліни, дотримання вимоги охорони праці, виробничої саніта...

Лабораторная робота - дослідження параметрів мікроклімату

Практикум
 • формат doc
 • размер 1.09 МБ
 • добавлен 13 апреля 2011 г.
Сумський національний аграрний університет, Суми, Семерня О. В., Олійник І. О., Ярошенко І. Ф., стор. 16, основи охорони праці Методичні вказівки спрямовані на надання методичної допомоги студентам під час вивчення дисципліни „Основи охорони праці та виконання лабораторної роботи. Методичні вказівки містять загальні рекомендації, практичні завдання та питання для самоперевірки. Обґрунтування досліджень ІІ. Обладнання, прилади і матеріали ІІІ. Пор...

Москальова В.М. Охорона праці

 • формат docx
 • размер 950.85 КБ
 • добавлен 17 октября 2010 г.
Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. Рівне. НУВГП , 2009 У навчально-методичному комплексі посібника розглядаються відповідно до типової програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці», питання що стосуються правової законодавчої і нормативної бази та основних принципів державної політики у виробничій сфері. Згідно до структури дисципліни комплекс навчально-методичного забезпечення містить вказівки щодо вивчення пита...

Навчальна програма з дисципліни Охорона праці в галузі

 • формат pdf
 • размер 156.91 КБ
 • добавлен 09 февраля 2010 г.
Ярова А. М. Навчальна програма дисципліни Охорона праці в галузі (для спеціалістів, магістрів). — К.: МАУП, 2005. — 11 с. Навчальна програма містить пояснювальну записку, навчально-тематичний план, програмний матеріал до вивчення дисципліни Охорона праці в галузі, питання для самоконтролю, а також список рекомендованої літератури.

Оришака В.О. Основи охорони праці

Практикум
 • формат doc
 • размер 316.87 КБ
 • добавлен 26 января 2011 г.
Основи охорони праці. Методичні вказівки до вивчення дисципліни студентами всіх спеціальностей / Укл. Оришака В. О. – Кіровоград: КНТУ, 2004. - „Основи охорони праці (ООП) – це нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців необхідного рівня знань з питань охорони праці. На базі знань дисципліни здійснюється вивчення охорони праці стосовно конкретної галузі під час вивчення дисципліни „Охорона праці. Дані методичні...

Оришака В.О. Основи охорони праці (укр.яз)

 • формат doc
 • размер 244.06 КБ
 • добавлен 16 сентября 2009 г.
Методичні вказівки до вивчення дисципліни студентами всіх спеціальностей, Кіровоград: КНТУ, 2004. -135с. Дані методичні вказівки розглядають питання курсу ООП і дають можливість мати комплексну уяву про дисципліну. Зміст: Правові і організаційні питання охорони праці, Предмет, структура, зміст та мета курсуОснови охорони праці, Законодавство України про охорону праці, Нормативно-правові акти з охорони праці, Відповідальність за порушення законод...

Сєріков Я.О. Основи охорони праці

 • формат doc
 • размер 13.77 МБ
 • добавлен 13 июня 2009 г.
Навчальний посібник. - Харків: ХНАМГ, 2007. - 227 с. У посібнику викладено основні законодавчі й нормативні положення, що відносяться до організації та діяльності служби охорони праці на підприємстві, проведення атестації робочих місць за умовами праці, визначення розміру тарифів при страхуванні працюючих від нещасних випадків та професійних захворювань. Розглянуто основні питання виробничої санітарії, безпеки виробничих процесів, електро- та по...

Сивко В.Й. Організаційні та правові основи охорони праці

 • формат pdf
 • размер 61.18 МБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
Навч. посібник / В.Й. Сивко . – К. : Кондор, 2003 . – 140 с. У посібнику викладено організаційно-правові основи охорони праці, права громадян на охорону праці, нагляд і контроль за охороною праці, організація управління охороною праці, планування, фінансування та стимулювання роботи з охорони праці, соціальне страхування від ушкоджень здоров’я та ін. Стислий зміст. Передмова. Правові основи охорони праці. Організаційні основи охорони праці....

Яремко З., Тимошук С., Третяк С., Ковтун Р. Охорона праці (частина 1)

 • формат pdf
 • размер 2.23 МБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. - 69 с. (OCR) У навчальному посібнику розглянуті головні питання з організації та управління охороною праці відповідно до програми навчальної дисципліни Основи охорони праці, а також окремі питання галузевої безпеки праці, як-от: безпека праці під час роботи з біологічними, фізичними та хімічними чинниками виробничого середовища. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів та фахівців...