Учебные планы, программы и нормативная документация
 • формат pdf
 • размер 156.91 КБ
 • добавлен 09 февраля 2010 г.
Навчальна програма з дисципліни Охорона праці в галузі
Ярова А. М. Навчальна програма дисципліни Охорона праці в галузі (для
спеціалістів, магістрів). — К.: МАУП, 2005. — 11 с.
Навчальна програма містить пояснювальну записку, навчально-тематичний
план, програмний матеріал до вивчення дисципліни Охорона праці в галузі,
питання для самоконтролю, а також список рекомендованої літератури.
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Бондаренко Є.А., Дрончак В.А. Охорона праці в галузі

 • формат doc
 • размер 4.34 МБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Вінниця: ВНТУ, 2007. – 116 с. У лабораторному практикумі розглядаються питання з дисципліни «Охорона праці в галузі». Розглянуто сім лабораторних робіт з курсу за розділами «Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії у галузі», «Пожежна безпека у галузі». Для кожної роботи наводяться необхідні теоретичні відомості, опис приладів та обладнання, які використовуються при дослідженні, задачі досліджень, а також методика проведення робіт...

Гіроль М.М., Турченюк В.О та ін. Безпека праці у водогосподарському будівництві

 • формат doc
 • размер 18.88 МБ
 • добавлен 11 марта 2011 г.
Підручник;. - Рівне: НУВГП, 2005 - 425 с., іл. -171. У підручнику наводяться відомості про заходи безпеки праці у водогосподарському будівництві. Висвітлюються питання безпечної організації праці та виробничої санітарії при виконанні основних видів робіт притаманних технологічним процесам при зведенні водогосподарських об'єктів, будівель та споруд іншого призначення. Розглядаються питання безпечної експлуатації основних будівельних машин, пристр...

Данильчук Н.В. Навчальна програма дисципліни. Основи організації та охорони праці (для молодших спеціалістів)

Учебная программа
 • формат pdf
 • размер 164.66 КБ
 • добавлен 28 апреля 2011 г.
К.: МАУП, 2006. — 14 с. Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни Основи організації та охорони праці, варіанти контрольних робіт, методичні рекомендації до виконання контрольної роботи, питання для самоконтролю, а також список літератури.

Контрольна робота - Охорона праці в галузі. Варіант №3

Лабораторная
 • формат docx
 • размер 87.23 КБ
 • добавлен 17 января 2010 г.
НУВПГ, 2010, 27 с. Функції та структура СУОПГ. Порядок розробки інструкцій з техніки безпеки для характерних видів професійної діяльності в умовах галузі. Оцінка стану безпеки праці на робочих місцях, дільницях і структурних підрозділах галузі. Стан умов праці в структурних підрозділах. Оптимальні, допустимі, шкідливі та небезпечні умови праці в структурних підрозділах праці. Професійні захворювання, що можуть спричинені вібраційним чинником...

Лекції (вступна) - Охорона праці в соціальній сфері

Статья
 • формат doc
 • размер 102.5 КБ
 • добавлен 18 сентября 2011 г.
10 сторінок. Виствітлено деякі питання з охорони праці в соціальній сфері. Нормативно-правові акти з охорони праці Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці Основні поняття і терміни з охорони праці Комітет по нагляду за ОП України Робота уповноважених трудових колективів з питань охорони праці

Лекции - Охорона праці в торгівлі

Статья
 • формат doc
 • размер 409.5 КБ
 • добавлен 23 октября 2010 г.
Охорона праці в торгівлі – нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців із вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь із правових та організаційних питань охорони праці, основ фізіології, гігієни праці, виробничої санітарії, безпеки процесів праці та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти, а також активною позицією щодо практичної реалі...

Оришака В.О. Основи охорони праці

Практикум
 • формат doc
 • размер 316.87 КБ
 • добавлен 26 января 2011 г.
Основи охорони праці. Методичні вказівки до вивчення дисципліни студентами всіх спеціальностей / Укл. Оришака В. О. – Кіровоград: КНТУ, 2004. - „Основи охорони праці (ООП) – це нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців необхідного рівня знань з питань охорони праці. На базі знань дисципліни здійснюється вивчення охорони праці стосовно конкретної галузі під час вивчення дисципліни „Охорона праці. Дані методичні...

Осокін В.В., Селезньова Ю.А. Охорона праці у торгівлі

 • формат doc
 • размер 1.7 МБ
 • добавлен 20 января 2011 г.
Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського; Осокін В. В., Селезньова Ю. А. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. – 183с. Зміст підручника і послідовність викладання учбового матеріалу відповідають програмам нормативної дисципліни «Охорона праці у галузі» для підготовки спеціалістів та магістрів для сфері торгівлі, економічної і комерційній діяльності, а також підприємств...

Реферат Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі

Реферат
 • формат docx
 • размер 35.38 КБ
 • добавлен 27 ноября 2011 г.
ВУЗ Херсонский Национальный Технический Университет (ХНТУ), Украина. Реферат содержит 15 страницы, год написания работы 2011. Зміст реферата Нормативно-правові акти з охорони праці Основні законодавчі акти з охорони праці Закон України "Про охорону праці" Охорона праці жінок Охорона праці неповнолітніх Охорона праці інвалідів Программа поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2011-2015 рр. Положення про медичний огля...

Толок А.О. Охорона праці в галузі (для економічних спеціальностей)

 • формат rtf
 • размер 1.21 МБ
 • добавлен 12 августа 2011 г.
Навч. посібник. – 2009. – 127 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. Друкується за рішенням Вченої Ради Дніпродзержинського державного технічного університету (протокол № __ від _________ 2009 р.). Представлено матеріали з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі (для економічних спеціальностей)». Навчально-методичний посібник містить...