Система управления ОТ на предприятии
Охрана труда на предприятии
 • формат pdf
 • размер 61.18 МБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
Сивко В.Й. Організаційні та правові основи охорони праці
Навч. посібник / В.Й. Сивко . – К. : Кондор, 2003 . – 140 с.

У посібнику викладено організаційно-правові основи охорони праці, права громадян на охорону праці, нагляд і контроль за охороною праці, організація управління охороною праці, планування, фінансування та стимулювання роботи з охорони праці, соціальне страхування від ушкоджень здоров’я та ін.

Стислий зміст.
Передмова.
Правові основи охорони праці.
Організаційні основи охорони праці.
Аналіз умов праці.
Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.
Додатки
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Березуцький В.В. (ред.). Основи охорони праці

 • формат pdf
 • размер 2.68 МБ
 • добавлен 14 апреля 2011 г.
Навч. посіб. / В. В. Березуцький, Т. С. Бондаренко, Г. Г. Валенко та ін.; За заг. ред. В. В. Березуцького. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х.: Факт, 2007. – 480 с. (OCR) Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової програми курсу «Основи охорони праці». Розглянуто питання охорони праці, правові й організаційні основи забезпечення безпеки праці, дано методику розслідування причин травматизму та планування профілактичних заходів. Розрахо...

Березуцький В.В. Основи охорони праці

 • формат djvu
 • размер 3.57 МБ
 • добавлен 20 апреля 2011 г.
Навчальний посібник / За ред проф. В В. Березуцького. - X.: Факт, 2005 - 480 с. Підручник підготовлено відповідно до типової програми курсу «Основи охорони праці», розглянуто питання охорони праці, правові й організаційні основи забезпечення безпеки праці, а також методика розслідування причин травматизму і планування профілактичних заходів. Розраховано на студентів загальноінженерних, економічних, педагогічних та гуманітарних спеціальностей вищ...

Лекції (вступна) - Охорона праці в соціальній сфері

Статья
 • формат doc
 • размер 102.5 КБ
 • добавлен 18 сентября 2011 г.
10 сторінок. Виствітлено деякі питання з охорони праці в соціальній сфері. Нормативно-правові акти з охорони праці Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці Основні поняття і терміни з охорони праці Комітет по нагляду за ОП України Робота уповноважених трудових колективів з питань охорони праці

Лекции по охране труда Курепин В.Н

Статья
 • формат doc
 • размер 1.07 МБ
 • добавлен 01 февраля 2012 г.
Конспект лекций, Курепин В.Н. , 45 стр. Тема № 1. «Загальні відомості та поняття про охо-рону праці». Тема № 2. «Правові та організаційні основи охорони праці». Тема № 3. «Організація навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки на виробництві». Тема № 4. «Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві». 4. Розслідування та облік аварій на виробництві. Тема № 5. «Виробнича санітарія». Тема № 6....

Оришака В.О. Основи охорони праці

Практикум
 • формат doc
 • размер 316.87 КБ
 • добавлен 26 января 2011 г.
Основи охорони праці. Методичні вказівки до вивчення дисципліни студентами всіх спеціальностей / Укл. Оришака В. О. – Кіровоград: КНТУ, 2004. - „Основи охорони праці (ООП) – це нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців необхідного рівня знань з питань охорони праці. На базі знань дисципліни здійснюється вивчення охорони праці стосовно конкретної галузі під час вивчення дисципліни „Охорона праці. Дані методичні...

Оришака В.О. Основи охорони праці (укр.яз)

 • формат doc
 • размер 244.06 КБ
 • добавлен 16 сентября 2009 г.
Методичні вказівки до вивчення дисципліни студентами всіх спеціальностей, Кіровоград: КНТУ, 2004. -135с. Дані методичні вказівки розглядають питання курсу ООП і дають можливість мати комплексну уяву про дисципліну. Зміст: Правові і організаційні питання охорони праці, Предмет, структура, зміст та мета курсуОснови охорони праці, Законодавство України про охорону праці, Нормативно-правові акти з охорони праці, Відповідальність за порушення законод...

Праскович. Правове регулювання охорони праці

Статья
 • формат doc
 • размер 245 КБ
 • добавлен 07 октября 2010 г.
Курс лекцій на тему "Правове регулювання охорони праці". Зміст Поняття охорони праці Міжнародно-правові акти у сфері охорони праці Нормативно-правові акти Україні з охорони праці Нормативно-правові договори і охорона праціrn

Реферат Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі

Реферат
 • формат docx
 • размер 35.38 КБ
 • добавлен 27 ноября 2011 г.
ВУЗ Херсонский Национальный Технический Университет (ХНТУ), Украина. Реферат содержит 15 страницы, год написания работы 2011. Зміст реферата Нормативно-правові акти з охорони праці Основні законодавчі акти з охорони праці Закон України "Про охорону праці" Охорона праці жінок Охорона праці неповнолітніх Охорона праці інвалідів Программа поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2011-2015 рр. Положення про медичний огля...

Сериков Я.А. Основи охорони праці

 • формат pdf
 • размер 2.72 МБ
 • добавлен 22 декабря 2011 г.
Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – Харків, ХНАМГ, 2007.- 227с. Зміст РОЗДІЛ 1 ПРАВОВІ Й ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ РОЗДІЛ 2 ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ РОЗДІЛ 3 БЕЗПЕКА ПРАЦІ РОЗДІЛ 4 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА РОЗДІЛ 5 ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ В пособии изложены основные законодательные и нормативные положения, относящиеся к организации и деятельности службы охраны труда на предприятии, проведе...

Ткачук К.Н. Основи охорони праці

 • формат pdf
 • размер 2.76 МБ
 • добавлен 14 декабря 2009 г.
Підручник. 2-ге видання, доповнене та перероблене. За ред. К. Н. Ткачука і М. О. Халімовського. — К.: Основа, 2006 — 448 с. (OCR) Викладені правові, нормативно-технічні та організіційні основи охорони праці, виробничої санітарії, безпеки виробництва, протипожежної безпеки. Уперше приведена інформація щодо оцінки рівня безпеки, ризиків та газонебнзпечних робіт. Підручник відповідає програмі курсу «Основи охорони праці» для студентів вищих навчал...