• формат djvu
 • размер 3.31 МБ
 • добавлен 20 декабря 2010 г.
Давидюк В.Ф. Первісна міфологія українського народу
Луцьк, 2005, 310 с.

Пропоноване видання порушує питання походження в українському фольклорі образів та сюжетів первісної міфології. Для з’сування цього завдання залучаються, крім фольклористичних, археологічні та етнологічні матеріали.

Зміст
Міфологія казки
Міфологія календарно-обрядового циклу
Міфологія замовлянь
Смотрите также

Аксьонова Н.В. та ін. Символичні коди народної культури (міфологія, фольклористика та етнологія)

 • формат pdf
 • размер 2.38 МБ
 • добавлен 04 октября 2010 г.
Бібліогр. матеріали з білоруської, російської та української міфології, фольклору та етнології / Уклад.: Н. В. Аксьонова, Ю. Ю. Полякова, М. І. Філон, О. Є. Хомік; Бібліогр. ред.: С. Б. Глибицька, С. Р. Марченко. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – 336 с. Бібліографічні матеріали містять спеціальну літературу, присвячену широкому колу проблем, що стосуються етнології, фольклору та міфології українського, російського і білоруського народів....

Войтович В. Генеалогія богів давньої України

 • формат pdf
 • размер 30.08 МБ
 • добавлен 23 января 2012 г.
Рівне: Валерій Войтович, 2007. - 556 с. У монографії чи не вперше в історії української філософської науки автор, використовуючи порівняльно-історичний аналіз і співставлення з іншими індоєвропейськими міфологічними системами, спробував комплексно осмислити та реконструювати міфорелігійний світогляд наших Предків, зокрема, пантеон давньоукраїнських богів. У книзі зібрано унікальний ілюстративний матеріал з різноманітних історичних та сучасних дже...

Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу

 • формат djvu
 • размер 41.08 МБ
 • добавлен 31 марта 2011 г.
К.: Либідь, 2007. - 256 с. Праця українського етнографа, громадського діяча, єпископа УАПЦ Марка Грушевського (1865 – 1938) є пребагатою збіркою матеріалу про дітей в українському селі (І. Франко). Подано і проілюстровано дослідження про дитячі іграшки й забави. Авторський текст доповнюють коментарі на полях відомих педагогів, психологів, медиків, письменників. Книжка зацікавить не лише фахівців – етнографів, фольклористів, педагогів, медиків, а...

Денисюк І. Національна специфіка українського фольклору (матеріали до лекції)

 • формат pdf
 • размер 816.33 КБ
 • добавлен 08 октября 2010 г.
Вісник львівського університету, Серія філол. 2003. Вип. 31. С. 3-22 Анотація: З’ясовано національну специфіку українського фольклору, зокрема на мовно стилістичному та символічному рівнях. Розглянуто три типи образності стилю фольклорних творів. Відображений у народній словесності естетичний ідеал українського народу визначено як добропрекрасне. Ключові слова: національна специфіка українського фольклору, жанри, ет- ноестетика, loci communes...

Довженюк В.Г. (упоряд.) Дитячий фольклор

 • формат pdf
 • размер 4.04 МБ
 • добавлен 02 ноября 2011 г.
Київ: Дніпро, 1986. - 302 с. До збірника ввійшли кращі зразки українського дитячого фольклору — колискові пісні, забавлянки, колядки, щедрівки, пісні, вірші, заклички, примовки та ін. Розраховано на широкі кола читачів.

Лозко Г. Українське народознавство

 • формат docx
 • размер 1.49 МБ
 • добавлен 24 октября 2011 г.
Лозко Г. Українське народознавство. Вид. 2-е доп. та перероб. – Харків: «Див». – 472 с., іл. ISBN 966-8504-07-0. Пропонований посібник буде корисним для учителів, учнів,викладачів і студентів, всіх, хто цікавитьсявитоками культурних надбань українського народу, його світоглядом та традиціями.

Мишанич С. Фольклористичні та літературознавчі праці

 • формат pdf
 • размер 1.92 МБ
 • добавлен 04 октября 2010 г.
Том 1, Донецьк: Донецький національний університет, 2003, 558 стр. Для фольклористів та літературознавців. Зміст Загальнометодологичні аспекти (міф, міфологія, час, простір, текстологія); Поетика фольклорних жанрів (голосіння, думи, балада, проза); Порівняльні студії

Реферат - Фольклор як історичне джерело

Реферат
 • формат doc
 • размер 195.5 КБ
 • добавлен 09 декабря 2010 г.
Фольклор - надзвичайно важлива складова частина культури народу. Система духовного життя народу, яка тісно пов’язана з побутом, літературою, в якій відбиті моральні, етичні та естетичні погляди і цінності людей. Вся творча діяльність народу окреслена в поезії, танцях, музиці, художньому та декоративно-прикладному мистецтві. Це втілення поглядів, прагнень, ідеалів людей та все те, що несе своєрідний відбиток побуту. Формування фольклору відбувалос...

Українські народні пісні з нотами

 • формат djvu, pdf
 • размер 25.85 МБ
 • добавлен 28 сентября 2011 г.
Народна пісня пережила всі лихоліття і з глибини сивих віків донесла до нашого сьогодення думи й почуття, болі і сподівання українського народу. До збірки увійшли популярні та призабуті народні твори (балади, ліричні, колискові пісні та пісні літераіурного походження), що розкривають багатство художнього світу української народної пісенності. Перелік книг: Українські народні пісні з нотами. Засвіти свічу восковую. Українські народні пісні з но...

Українські сороміцькі пісні

 • формат pdf
 • размер 3.93 МБ
 • добавлен 28 сентября 2011 г.
Видавництво: Фоліо, 2003. - 288 с. До збірки увійшли сороміцькі пісні та приспівки, в яких відбилися вдача, неповторний гумор, світогляд, образне мислення та побут українського народу. Ці пісні вилікують вас від нудьги, поганого настрою, буденно-сірого життя, а можливо, й від надмірно трагічного, песимістичного погляду на світ. Автор: Упорядник М.М. Красиков.