Фольклористика
Академическая и специальная литература
 • формат pdf
 • размер 816.33 КБ
 • добавлен 08 октября 2010 г.
Денисюк І. Національна специфіка українського фольклору (матеріали до лекції)
Вісник львівського університету, Серія філол. 2003. Вип.
31. С. 3-22

Анотація:
З’ясовано національну специфіку українського фольклору, зокрема на мовно стилістичному та символічному рівнях. Розглянуто три типи образності стилю фольклорних творів. Відображений у народній словесності естетичний ідеал
українського народу визначено як добропрекрасне.

Ключові слова: національна специфіка українського фольклору, жанри, ет-
ноестетика, loci communes, loci raritates, добропрекрасне.
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Аксьонова Н.В. та ін. Символичні коди народної культури (міфологія, фольклористика та етнологія)

 • формат pdf
 • размер 2.38 МБ
 • добавлен 04 октября 2010 г.
Бібліогр. матеріали з білоруської, російської та української міфології, фольклору та етнології / Уклад.: Н. В. Аксьонова, Ю. Ю. Полякова, М. І. Філон, О. Є. Хомік; Бібліогр. ред.: С. Б. Глибицька, С. Р. Марченко. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – 336 с. Бібліографічні матеріали містять спеціальну літературу, присвячену широкому колу проблем, що стосуються етнології, фольклору та міфології українського, російського і білоруського народів....

Гінда О. Славістична спадщина Оскара Кольберга: проблема варіативності фольклорних текстів

Статья
 • формат pdf
 • размер 134.89 КБ
 • добавлен 22 января 2011 г.
У статті розглянуто спадщину Оскара Кольберга в контексті проблем сучас- ної теоретичної фольклористики, зокрема, розуміння вченим проблеми варіатив- ності фольклорних текстів. Зроблено короткий екскурс в історію проблеми варіа- тивності, сформульовано її теоретичне підґрунтя. Діяльність Оскара Кольберга, його численні записи текстів українського фольклору дозволяють зробити вис- новок, що вчений практично впроваджував принцип наскрізного дослідж...

Гнатюк В. Гаївки. Матеріали до української етнології. Том 12

 • формат pdf
 • размер 10.97 МБ
 • добавлен 27 января 2012 г.
Львів, 1909 Один з найповніших фольклорних збірників українських весняних календарних пісень відомого українського етнографа та фольклориста Володимира Гнатюка. Праця вважається класичним зразком української фольклористики, а зібрані в ній матеріали відзначаються точністю запису і регіональним різноманіттям.

Гунчик І. З історії вивчення українського оказіонально-обрядового фольклору в першій половині 20ст

Статья
 • формат pdf
 • размер 475.35 КБ
 • добавлен 08 октября 2010 г.
Вісник львівського ун-ту, Серія філол. 2002. Вип. 31. С. 52-60 Анотація Досліджено історію вивчення жанрів оказіонально-обрядового фольклору першої половини ХХ ст. Автор звертається до спадщини М. Грушевського, Є. Кагарова, Ф. Колесси, В. Петрова, порівнюючи підходи усіх чотирьох учених, які вони застосовують до вивчення українського утилітарно-магічного фольклору. Ключові слова: оказіонально-обрядовий фольклор, утилітарно-магічний фо- льклор,...

Давидюк В.Ф. Первісна міфологія українського народу

 • формат djvu
 • размер 3.31 МБ
 • добавлен 20 декабря 2010 г.
Луцьк, 2005, 310 с. Пропоноване видання порушує питання походження в українському фольклорі образів та сюжетів первісної міфології. Для з’сування цього завдання залучаються, крім фольклористичних, археологічні та етнологічні матеріали. Зміст Міфологія казки Міфологія календарно-обрядового циклу Міфологія замовлянь

Дей О.І. (упоряд.) Пісні кохання

 • формат pdf
 • размер 6.89 МБ
 • добавлен 02 ноября 2011 г.
Київ: Дніпро, 1986. - 370 с. До збірника ввійшли найяскравіші зразки українських народних пісень про кохання, в тім числі й твори літературного походження. Тут використано численні джерела, зокрема рідкісні книги XVIII—XIX ст., а також рукописні фонди наукових закладів і бібліотек, матеріали сучасних записувачів фольклору. Це антологічне видання любовної лірики найповніше проти подібних збірників, що досі виходили у нас.

Довженюк В.Г. (упоряд.) Дитячий фольклор

 • формат pdf
 • размер 4.04 МБ
 • добавлен 02 ноября 2011 г.
Київ: Дніпро, 1986. - 302 с. До збірника ввійшли кращі зразки українського дитячого фольклору — колискові пісні, забавлянки, колядки, щедрівки, пісні, вірші, заклички, примовки та ін. Розраховано на широкі кола читачів.

Мелетинский Е.М. (сост.) Типологические исследования по фольклору. Исследования по фольклору и мифологии Востока

 • формат pdf
 • размер 10.72 МБ
 • добавлен 04 декабря 2010 г.
Год: 1975 Автор: Коллектив авторов Жанр: сборник статей по фольклору Издательство: Наука Серия: Исследования по фольклору и мифологии Востока Качество: Отсканированные страницы + слой распознанного текста Количество страниц: 319 Описание: В данном выпуске серии вниманию читателей предложен сборник статей, посвящённый памяти В. Я. Проппа. В нём рассматриваются отдельные аспекты структурного изучения фольклорных текстов, начало которому было полож...

Мелетинский Е.М. Палеоазиатский мифологический эпос. Цикл Ворона

 • формат pdf
 • размер 13.99 МБ
 • добавлен 30 января 2012 г.
Москва : Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1979. — 228 с. — («Исследования по фольклору и мифологии Востока»). Монография представляет собой обзор и анализ (типологический и исторический) мифов, сказок и эпических циклов о Вороне — культурном герое, первопредке и мифологическом плуте, широко известных фольклору народностей Камчатки, Чукотки и Аляски. Исследуется жанровая специфика, история создания и распространения эт...

Філоненко С.О. Усна народна творчість

 • формат pdf
 • размер 2.48 МБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 416 с. У посібнику подається навчальноGметодичний комплекс із дисципліни «Усна народна творчість» для студентів першого курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності «Українська мова і література», адаптований до умов навчання за кредитно-модульною системою. Пропонується філологам (студентам, аспірантам, викладачам), усім, хто цікавиться українським фольклором. Фольклор і фольк...