Демський Е.Ф та ін. Транспортне право України

Демський Е.Ф та ін. Транспортне право України
 • разное
 • djvu
 • 29.24 МБ
 • добавлен 21.01.2011
Навч. посіб. / Демський Е. Ф., Гіжевський В. К., Демський С. Е., Мілашевич А. В.; За заг. ред. В. К. Гіжевського, Е. Ф. Демського — К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с. - Бібліогр.: с. 242-247.
У посібнику проаналізовано юридичні процеси правового забезпечення транспортної діяльності. Вперше зроблена спроба визначити поняття і місце транспортного права як комплексної галузі в правовій системі України. Висвітлено роль і значення державного управління транспортом, дано аналіз правопорушень на транспорті та юридична відповідальність за їх вчинення. Всі матеріали відповідають чинному законодавству України.
Розрахований на студентів, магістрів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів та практичних працівників транспорту.

Смотрите также


Шульженко Ф.П., Кундрик Р.С. Транспортне право (укр)

Шульженко Ф.П., Кундрик Р.С. Транспортне право (укр)

 • разное
 • pdf
 • 1.06 МБ
 • добавлен 14.01.2011
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Транспортне право (модульний курс) Київський національний економічний університет, 2002. – 305 с.
Структурно навчально-методичний посібник відповідає навчальній програмі з дисципліни "Транспортне право" і включає:
Тематичний план;
Програму курсу;
Семаков Г.С. Навчальна програма дисципліни Транспортне право (укр)

Семаков Г.С. Навчальна програма дисципліни Транспортне право (укр)

 • разное
 • pdf
 • 172.86 КБ
 • добавлен 14.01.2011
Для спеціалістів, магістрів — К.: МАУП, 2006. — 19 с.
Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни "Транспортне право", питання для самоконтролю, а також список літератури.
Петраш В.І. Транспортне право

Петраш В.І. Транспортне право

 • разное
 • doc
 • 858 КБ
 • добавлен 16.01.2012
Конспект лекцій з дисципліни «Транспортне право» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом 1004 – «Транспортні технології» спеціальностей 6.100402 – «Транспорті системи», 6.100401 – «Організація і регулювання дорожнього руху», 6.100403 – «Організація перевезень і управління на транспорті», 6.050208 – «Лог...
Шульженко Ф.П., Гайдулін О.О., Кундрик Р.С. Транспортне право (укр)

Шульженко Ф.П., Гайдулін О.О., Кундрик Р.С. Транспортне право (укр)

 • разное
 • pdf
 • 4.12 МБ
 • добавлен 12.01.2011
Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 244 с.
Посібник підготовлений відповідно до навчальної програми з курсу «Транспортне право», який викладається студентам юридичної спеціальності. На його сторінках висвітлені найбільш важливі аспекти правового регулювання транспортної діяльності взагалі та правовідносин в окремих підгалузя...
Шульженко Ф.П., Кундрик Р.С. Транспортне право (укр)

Шульженко Ф.П., Кундрик Р.С. Транспортне право (укр)

 • разное
 • pdf
 • 2.12 МБ
 • добавлен 13.01.2011
Навч. -метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — 214 с.
Посібник підготовлений відповідно до навчальної програми з курсу «Транспортне право», який викладається студентам юридичного факультету КНЕУ. У виданні вміщені програма курсу, методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів з вивчення дисц...
Шелухін М.Л., Антонюк О.І., Вишнивецька В.О. та ін. Транспортне право України

Шелухін М.Л., Антонюк О.І., Вишнивецька В.О. та ін. Транспортне право України

 • разное
 • djvu
 • 6 МБ
 • добавлен 17.03.2010
У підручнику викладено матеріал, який надасть студентам-правникам необхідних знань з правових основ діяльності транспортного комплексу держави в цілому і окремих видів транспорту та особливостей правового регулювання їх діяльності.
Системно викладено законодавство, що регулює доставку вантажів та перевезення пасажирів. Вперш...
Лекции по Транспортному праву

Лекции по Транспортному праву

 • лекции
 • doc
 • 46.96 КБ
 • добавлен 19.01.2012
2011г
Краткие лекции. Транспортное право. Составил преподаватель вуза ГУУ.

Морское право.
Воздушное право.
Железнодорожное право.
Автомобильное право.
Внутреннее водное право.
Савченко М.И. Морское право

Савченко М.И. Морское право

 • разное
 • rtf
 • 309.17 КБ
 • добавлен 22.08.2011
Минск, 2008. Данная работа представляет собой наиболее полный курс морского права.
Здесь освещены такие вопросы, как понятие, источники, принципы и субъекты морского права. Морское право как комплексная отрасль права выступает в трех ипостасях, а именно: международное публичное морское право, международное частное морское пр...
Ортолан Т. Морское международное право

Ортолан Т. Морское международное право

 • разное
 • pdf
 • 9.66 МБ
 • добавлен 16.01.2012
Санкт-Петербург, 1865. - 248 с.

Оглавление:

Состояние мира:
О море.
Свобода открытого моря.
Территориальное море.
Купеческие корабли.
Военные корабли.
О пиратах.
Допрос корабля.
Международная юрисдикция относительно кораблей.
О беглецах и дезертирах.
Морской церемо...
Перчик А.И Трубопроводное право: научное направление, учебная дисциплина, подотрасль транспортного права

Перчик А.И Трубопроводное право: научное направление, учебная дисциплина, подотрасль транспортного права

 • разное
 • rtf
 • 33.67 КБ
 • добавлен 16.12.2010
"Транспортное право", 2005, N 3

Россия обладает крупнейшей в мире сетью магистральных нефте-, газо- и нефтепродуктопроводов. Их общая протяженность — около 220 000 км. По ним ежегодно перекачивается около 500 млн т нефти и нефтепродуктов и 600 млрд м3 газа. Стоимость перекачиваемой в год продукции достигает 100 млрд до...