Валуєва Л.В., Бабін Б.В. Юридична відповідальність на морському транспорті

 • формат pdf
 • размер 839,96 КБ
 • добавлен 01 октября 2014 г.
Одеса : 2014. – 184 с. У навчальному посібнику викладені питання, що стосуються юридичної відповідальності на морському транспорті за невиконання, порушення чи неналежне виконання зобов’язань суб’єктами транспортних правовідносин, захисту прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, які користуються послугами морського транспорту, займаються господарською, службовою чи іншою діяльністю у сфері торговельного мореплавства. Навчальний посібник розра...

Гринева Я.Г., Селезень С.В. Транспортное право

 • формат pdf
 • размер 483,22 КБ
 • добавлен 19 марта 2013 г.
Конспект лекций. – Харьков: ХНАДУ, 2010. - 114 с. Конспект лекций «Транспортное право» подготовленный согласно учебной программе курса «Транспортное право». В конспекте освещены наиболее важные аспекты правового регулирования транспортной деятельности вообще и правоотношения в отдельных областях транспорта. К каждой теме прилагаются вопросы для самостоятельного изучения, нормативно-правовые акты и литература, которые нужно обработать студентам....

Демський Е.Ф та ін. Транспортне право України

 • формат djvu
 • размер 29.24 МБ
 • добавлен 21 января 2011 г.
Навч. посіб. / Демський Е. Ф., Гіжевський В. К., Демський С. Е., Мілашевич А. В.; За заг. ред. В. К. Гіжевського, Е. Ф. Демського — К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с. - Бібліогр.: с. 242-247. У посібнику проаналізовано юридичні процеси правового забезпечення транспортної діяльності. Вперше зроблена спроба визначити поняття і місце транспортного права як комплексної галузі в правовій системі України. Висвітлено роль і значення державного управління...

Документальне оформлення судна при виході з порту

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 84,51 КБ
 • добавлен 04 июня 2012 г.
ОНМУ, 2012 р. 33 стор. Дисципліна - Правове регулювання надання портових послуг Вступ Розділ 1. Підготовка судна до виходу у плавання Загальні вимоги Система управління безпекою судна Розділ 2. Документальне оформлення судна при виході порту Перевірка судна інспекцією державного портового нагляду Надання капітаном порту дозволу на вихід судна Оформлення виходу судна з порту Висновки Список використаних джерел Додатки

Забудский В., Власов Е. Актуальные правовые проблемы автомобильных грузоперевозок

Статья
 • формат doc
 • размер 127,63 КБ
 • добавлен 17 сентября 2013 г.
Электронное издание "Юрист и Закон", 2013. - 7 с. Об актуальных проблемах и трудностях, связанных с правовым сопровождением деятельности по перевозке грузов автомобильным транспортом, читайте в материале издания «ЮРИСТ & ЗАКОН» от 19.09.2013, № 57.

Караваев В. Твоє місце на штрафмайданчику! А мы против! Памятка водителя

 • формат pdf
 • размер 1,66 МБ
 • добавлен 07 февраля 2014 г.
Памятка водителя(монография).Киев В.Караваев 14 стр. 2013 г. Из серии"Защита водителя от произвола сотрудников ГАИ на Украине" От известного адвоката на Украине- Владимира Караваева от 19.09.2013. - Памятка водителя для защиты от штрафплощадок ГАИ. - Временное задержание транспортного средства по инициативе сотрудников ГАИ. - Временное задержание транспортного средства по инициативе государственной исполнительной службы. - Что делать, если трансп...

Основи транспортних правовідносин в Україні

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 120,34 КБ
 • добавлен 07 января 2012 г.
МДУ,м.Маріуполь, 2011 р., 73 ст.,Робота містить практичні завдання з курсу транспортного права.Загальні питання теорії ТП;Транспортні правовідносини;Основи транспортного права;Основи залізничного права; Основи повітрянного права;Основи морського права; Основи річкового права;Перелік використанних джерел.

Петраш В.І. Транспортне право

 • формат doc
 • размер 168.18 КБ
 • добавлен 16 января 2012 г.
Конспект лекцій з дисципліни «Транспортне право» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом 1004 – «Транспортні технології» спеціальностей 6.100402 – «Транспорті системи», 6.100401 – «Організація і регулювання дорожнього руху», 6.100403 – «Організація перевезень і управління на транспорті», 6.050208 – «Логістика») / Укл.: Петраш В.І. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 159 с. Зміст Вступ.стр. 6 Лекція 1. Предмет і система транспортн...

Повноваження Міністерства інфраструктури України

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 37,81 КБ
 • добавлен 13 февраля 2012 г.
Национальный транспортный университет, г. Киев, 2011, 8 стр Зміст роботи: Повноваження: - у сфері залізничного транспорту; - у сфері автомобільного та міського електричного транспорту; - у сфері морського та річкового транспорту; - у сфері авіації.

Правове регулювання безпеки руху і експлуатації транспорту

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 60,65 КБ
 • добавлен 23 февраля 2012 г.
КДАВТ , Украина, 2011, 30 стр Содержание: Загальна характеристика відносин в сфері безпеки руху та експлуатації транспорту. Визначення та співвідношення понять «безпека руху» та «експлуатація транспорту». Предмет відносин в сфері безпеки руху та експлуатації транспорту і їх суб’єктний склад. Правове регулювання безпеки руху і експлуатації транспорту. Нормативно-правове регулювання діяльності із забезпечення безпеки руху і експлуатації транспорту....

Свистун Л.Я. Договір перевезення вантажу автомобільним транспортом

Дисертация
 • формат doc
 • размер 215,64 КБ
 • добавлен 26 февраля 2012 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2005. Метою дисертаційного дослідження є визначення та комплексний аналіз системи нормативно-правових актів України, що регулюють договори перевезення вантажів автомобільним транспортом, формування на основі про...

Селезень С.В. Транспортне право

 • формат pdf
 • размер 817,76 КБ
 • добавлен 11 марта 2013 г.
Конспект лекцій – Харків: ХНАДУ, 2008. – 188 с. Конспект лекцій «Транспортне право» підготовлений відповідно до навчальної програми курсу «Транспортне право». У конспекті висвітлено найбільш важливі аспекти правового регулювання транспортної діяльності взагалі та правовідносин в окремих галузях транспорту. До кожної теми додаються питання для самостійного вивчення, нормативно-правові акти та література, які слід опрацювати студентам. Усі матеріал...

Селезень С.В. Транспортне право. Загальна частина

 • формат pdf
 • размер 428,63 КБ
 • добавлен 26 марта 2013 г.
Харків: ХНАДУ, 2007. – 75 с. Поняття, предмет і система транспортного права України Державне управління на транспорті Суб’єкти транспортного права Транспортні правопорушення та юридична відповідальність Підприємницька діяльність на транспорті Література

Семаков Г.С. Навчальна програма дисципліни Транспортне право (укр)

 • формат pdf
 • размер 172.86 КБ
 • добавлен 14 января 2011 г.
Для спеціалістів, магістрів — К.: МАУП, 2006. — 19 с. Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни "Транспортне право", питання для самоконтролю, а також список літератури.

Шелухін М.Л., Антонюк О.І., Вишнивецька В.О. та ін. Транспортне право України

 • формат djvu
 • размер 6 МБ
 • добавлен 17 марта 2010 г.
У підручнику викладено матеріал, який надасть студентам-правникам необхідних знань з правових основ діяльності транспортного комплексу держави в цілому і окремих видів транспорту та особливостей правового регулювання їх діяльності. Системно викладено законодавство, що регулює доставку вантажів та перевезення пасажирів. Вперше розглянуто правове регулювання перевезення пошти. Особливу роль відведено правовій регламентації міжнародних транспортних...

Шелухин Н.Л. и др. Транспортное право: библиографический справочник

 • формат doc
 • размер 557,04 КБ
 • добавлен 26 января 2015 г.
/ сост. Деревянко Б.В., Луканин А.В., Родина В.В., Смирнов А.М., Шелухин Н.Л.; под ред. доктора юрид. наук, доц. Шелухина Н.Л. – Донецк : Цифровая типография, 2010. – 573 с. Нормы транспортного права регламентируют общественные отношения, возникающие в процессе оказания транспортных услуг. Эти отношения отличаются сложностью и многогранностью, поэтому для качественной подготовки юристов в высших учебных заведениях и возникает необходимость изучен...

Шульженко Ф.П., Гайдулін О.О., Кундрик Р.С. Транспортне право (укр)

 • формат pdf
 • размер 4.12 МБ
 • добавлен 12 января 2011 г.
Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 244 с. Посібник підготовлений відповідно до навчальної програми з курсу «Транспортне право», який викладається студентам юридичної спеціальності. На його сторінках висвітлені найбільш важливі аспекти правового регулювання транспортної діяльності взагалі та правовідносин в окремих підгалузях транспорту. До кожної теми додаються питання для самостійного вивчення, нормативно-правові акти та література, які слід оп...

Шульженко Ф.П., Кундрик Р.С. Транспортне право (укр)

 • формат pdf
 • размер 2.12 МБ
 • добавлен 13 января 2011 г.
Навч. -метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — 214 с. Посібник підготовлений відповідно до навчальної програми з курсу «Транспортне право», який викладається студентам юридичного факультету КНЕУ. У виданні вміщені програма курсу, методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни, матеріали модульних завдань, порядок та критерії оцінювання знань студентів. В розділах навчального посібника виклад...

Шульженко Ф.П., Кундрик Р.С. Транспортне право (укр)

 • формат pdf
 • размер 1.06 МБ
 • добавлен 14 января 2011 г.
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Транспортне право (модульний курс) Київський національний економічний університет, 2002. – 305 с. Структурно навчально-методичний посібник відповідає навчальній програмі з дисципліни "Транспортне право" і включає: Тематичний план; Програму курсу; Програмні питання з курсу; Методичні вказівки до тем; Завдання модульного контролю; Зразок завдань для проведення підсумкового контрол...