Шелухін М.Л., Антонюк О.І., Вишнивецька В.О. та ін. Транспортне право України

Шелухін М.Л., Антонюк О.І., Вишнивецька В.О. та ін. Транспортне право України
 • разное
 • djvu
 • 6 МБ
 • добавлен 17.03.2010
У підручнику викладено матеріал, який надасть студентам-правникам необхідних знань з правових основ діяльності транспортного комплексу держави в цілому і окремих видів транспорту та особливостей правового регулювання їх діяльності.
Системно викладено законодавство, що регулює доставку вантажів та перевезення пасажирів. Вперше розглянуто правове регулювання перевезення пошти. Особливу роль відведено правовій регламентації міжнародних транспортних перевезень, відповідальності за порушення транспортного законодавства, діяльності трубопровідного транспорту.
Для студентів усіх форм навчання, аспірантів, викладачів юридичних ВНЗ і факультетів, спеціалістів у галузі транспортного права та широкого кола читачів.
2008. - 896 с.

Смотрите также


Шульженко Ф.П., Кундрик Р.С. Транспортне право (укр)

Шульженко Ф.П., Кундрик Р.С. Транспортне право (укр)

 • разное
 • pdf
 • 1.06 МБ
 • добавлен 14.01.2011
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Транспортне право (модульний курс) Київський національний економічний університет, 2002. – 305 с.
Структурно навчально-методичний посібник відповідає навчальній програмі з дисципліни "Транспортне право" і включає:
Тематичний план;
Програму курсу;
Семаков Г.С. Навчальна програма дисципліни Транспортне право (укр)

Семаков Г.С. Навчальна програма дисципліни Транспортне право (укр)

 • разное
 • pdf
 • 172.86 КБ
 • добавлен 14.01.2011
Для спеціалістів, магістрів — К.: МАУП, 2006. — 19 с.
Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни "Транспортне право", питання для самоконтролю, а також список літератури.
Петраш В.І. Транспортне право

Петраш В.І. Транспортне право

 • разное
 • doc
 • 858 КБ
 • добавлен 16.01.2012
Конспект лекцій з дисципліни «Транспортне право» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом 1004 – «Транспортні технології» спеціальностей 6.100402 – «Транспорті системи», 6.100401 – «Організація і регулювання дорожнього руху», 6.100403 – «Організація перевезень і управління на транспорті», 6.050208 – «Лог...
Шульженко Ф.П., Гайдулін О.О., Кундрик Р.С. Транспортне право (укр)

Шульженко Ф.П., Гайдулін О.О., Кундрик Р.С. Транспортне право (укр)

 • разное
 • pdf
 • 4.12 МБ
 • добавлен 12.01.2011
Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 244 с.
Посібник підготовлений відповідно до навчальної програми з курсу «Транспортне право», який викладається студентам юридичної спеціальності. На його сторінках висвітлені найбільш важливі аспекти правового регулювання транспортної діяльності взагалі та правовідносин в окремих підгалузя...
Шульженко Ф.П., Кундрик Р.С. Транспортне право (укр)

Шульженко Ф.П., Кундрик Р.С. Транспортне право (укр)

 • разное
 • pdf
 • 2.12 МБ
 • добавлен 13.01.2011
Навч. -метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — 214 с.
Посібник підготовлений відповідно до навчальної програми з курсу «Транспортне право», який викладається студентам юридичного факультету КНЕУ. У виданні вміщені програма курсу, методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів з вивчення дисц...
Демський Е.Ф та ін. Транспортне право України

Демський Е.Ф та ін. Транспортне право України

 • разное
 • djvu
 • 29.24 МБ
 • добавлен 21.01.2011
Навч. посіб. / Демський Е. Ф., Гіжевський В. К., Демський С. Е., Мілашевич А. В.; За заг. ред. В. К. Гіжевського, Е. Ф. Демського — К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с. - Бібліогр.: с. 242-247.
У посібнику проаналізовано юридичні процеси правового забезпечення транспортної діяльності. Вперше зроблена спроба визначити поняття і ...
Лекции по Транспортному праву

Лекции по Транспортному праву

 • лекции
 • doc
 • 46.96 КБ
 • добавлен 19.01.2012
2011г
Краткие лекции. Транспортное право. Составил преподаватель вуза ГУУ.

Морское право.
Воздушное право.
Железнодорожное право.
Автомобильное право.
Внутреннее водное право.
Савченко М.И. Морское право

Савченко М.И. Морское право

 • разное
 • rtf
 • 309.17 КБ
 • добавлен 22.08.2011
Минск, 2008. Данная работа представляет собой наиболее полный курс морского права.
Здесь освещены такие вопросы, как понятие, источники, принципы и субъекты морского права. Морское право как комплексная отрасль права выступает в трех ипостасях, а именно: международное публичное морское право, международное частное морское пр...
Ортолан Т. Морское международное право

Ортолан Т. Морское международное право

 • разное
 • pdf
 • 9.66 МБ
 • добавлен 16.01.2012
Санкт-Петербург, 1865. - 248 с.

Оглавление:

Состояние мира:
О море.
Свобода открытого моря.
Территориальное море.
Купеческие корабли.
Военные корабли.
О пиратах.
Допрос корабля.
Международная юрисдикция относительно кораблей.
О беглецах и дезертирах.
Морской церемо...
Перчик А.И Трубопроводное право: научное направление, учебная дисциплина, подотрасль транспортного права

Перчик А.И Трубопроводное право: научное направление, учебная дисциплина, подотрасль транспортного права

 • разное
 • rtf
 • 33.67 КБ
 • добавлен 16.12.2010
"Транспортное право", 2005, N 3

Россия обладает крупнейшей в мире сетью магистральных нефте-, газо- и нефтепродуктопроводов. Их общая протяженность — около 220 000 км. По ним ежегодно перекачивается около 500 млн т нефти и нефтепродуктов и 600 млрд м3 газа. Стоимость перекачиваемой в год продукции достигает 100 млрд до...