• формат doc
 • размер 105.5 КБ
 • добавлен 10 июня 2011 г.
Донцов Д. Дороговказ Григорія Сковороди нашій сучасності
К. :2000, - 11 с.
Остання праця Дмитра Донцова (1883-1973) присвячена життю і творчості геніального українського філософа Григорія Сковороди, так мало і поверхово дослідженого нами. Ця маловідома праця має свою особливу цінність, а це тому, що вона є останньою, яку написав доктор Дмитро Донцов в свойому житті і то в кінцевих тижнях перед своєю смертю. Остання сторінка так і залишилась не витягненою з валка машинки до писання.

Людина може добре лише ту роботу робити, до якої сотворена своїм Творцем. Це так само, як в звіринім царстві. Солодка є праця, коли вона «природна», відповідає природі, натурі, вдачі того, хто нею займається.
«З якою радістю - пише Сковорода - гонить зайця хорт! Яке в нього захоплення, як лиш почує зданий сигнал на полювання! Як тішиться своєю працею бджола, що збирає мед! За мед її вбивають, але вона невсипуща в тій праці поки живе. Солодка їй, як мед, і солодша сота праця. Бо до неї вона родилася. Пес береже стадо день і ніч з вродженої любови і розшарпує вовка з вродженого нахилу, не зважаючи на те, що і сам наражує себе на небезпеку бути розшарпаним хижаками. Ні кінь, ні свиня не зроблять цього, бо не мають природи до того. Нахил, охота, приємність, природа, 'сила Божія', дар - є те саме що 'сродність' до любимого діла, чину, чи праці».
Смотрите также

Арутюнов В.Х. Свінціцький В. М Філософія глобальних проблем сучасності

 • формат doc
 • размер 130.77 КБ
 • добавлен 03 января 2010 г.
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Навчально-методичний посібник «Філософія глобальних проблем сучасності» підготовлено на базі оригінальної програми, затвердженої на засіданні кафедри філософії і Вченої ради Київського національного економічного університету. Він дає можливість задовольнити інтерес студентів багатьох факультетів до глобальних проблем сучасності,...

Герасимчук А.А. Курс лекций з філософії

 • формат pdf
 • размер 1.04 МБ
 • добавлен 21 сентября 2011 г.
Навчальний посібник, 3-тє видання.–К.: Видатництво Європейського університету, 2005.–422с. У навчальному посібнику в стислій формі викладено актуальні проблеми історико-філософського процесу та основні напрями сучасної європейської, зокрема й української філософії, а також онтологічні проблеми сучасності, проблеми філософської антропології та теорії пізнання, філософські питання управління суспільством в їх історичному розвитку, питання взаємоді...

Донцов Д. Дороговказ у майбутнє

 • формат doc
 • размер 183 КБ
 • добавлен 10 июня 2011 г.
К. , 1999, - 21 с. Кажуть, що твердих у своїй вірі в нашу добу розкладу — небагато. Може! Та все велике починалося з малого зерна, з малої батави вірних, однакових духом. З того починалися нові релігії, всі великі політичні рухи. Щоб якусь величезну масу перетворити в одну динамічну силу, її повинна натхнути своєю динамікою невеличка меншість, яка перш за все — як Орден Запоріжжя — повинна вийти «за пороги» буденного життя якогось колективу, щоб...

Донцов Д. Хаос сучасности і молодь

 • формат doc
 • размер 158 КБ
 • добавлен 10 июня 2011 г.
К. , 1999, - 19 с. Надзвичайно важке завдання, яке стоїть перед Україною та її молодим поколінням. Проти України підносяться всі диригуючі сили — явні й приховні — сучасного «прогресивного» світу: Сходу і Заходу. І дуже відважну душу мусить мати молодь, щоб тим супротивним силам протиставлятися. Ці сили — це ті, що переможно вийшли з останньої війни, бундючні і певні себе. А в «правді» їхній, яку несуть світові — для України немає місця. Що це...

Донцов Дмитро. Де шукати наших історичних традицій; Дух давнини

 • формат pdf
 • размер 1.97 МБ
 • добавлен 23 декабря 2010 г.
К.: МАУП, 2005. - 568 с. - (Б-ка українознавства; Вип. 4). Дві праці Дмитра Донцова (1883-1973) - відомого вченого, ідеолога українського націоналізму, мислителя ХХ ст. - написані у 1938-1944 рр., коли, як і нині, вирішувалась доля України; автор окреслює ідеал нової суспільності, становить дороговкази для мільйонів українців: розвивати героїчні традиції нашого народу. Формувати еліту високої національної свідомості, державницького мислення, яка...

Донцов Дмитро. Націоналізм

 • формат pdf
 • размер 33.65 МБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
- Львів: видавництво "Нове життя", 1926 - 264 с. Перше видання, яке вийшло в 1926 році з друкарні. 00. Василіян у Жовкві. Замість передмови. Українське провансальство. Чинний націоналізм. Українська ідея.

Донцов Дмитро. Націоналізм

 • формат doc
 • размер 234.09 КБ
 • добавлен 24 октября 2010 г.
Фундаментальная робота Дмитрия Донцова - основоположника "интегрального национализма" и украинского национализма вобщем. Книга была опубликована в 1966 году. На украинском языке.

Кавалерова Н.А., Іванова Н.В. Філософсько-освітні горизонти Григорія Сковороди

 • формат doc
 • размер 2.55 МБ
 • добавлен 13 мая 2011 г.
Монографія. Одеса: Астро-принт, 2010. - 152с. І5ВН 978-966-190-374-5 У науковій роботі розглядаються філософсько-освітні погляди Г. Сковороди. Проаналізовано проблеми навколишнього наукового світу українського мислителя, «зрідненості» праці та цілісності особистості. Особливу увагу автори звертають на характеристику Г. Сковороди як українського Сократа, при цьому показана жипєстверджуюча сила його метатеорії як «трисонячної єдності». Книга буде к...

Кравченко О.П. Вчення про людину у філософії Георгія Кониського і Григорія Сковороди

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 42.06 КБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
Автореферат дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.05 – історія філософії. – Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Київ, 2006. Автореферат присвячено цілісному компаративістському аналізу філософсько-антропологічних поглядів Георгія Кониського та Григорія Сковороди. У роботі досліджено літературні пам’ятки XV – XVIII ст. і доведено, що в українській філософії існували такі нап...

Щерба С.П. Філософія

 • формат pdf
 • размер 659.47 КБ
 • добавлен 07 января 2010 г.
Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. П. Щерба, В. К. Щедрін, О. А. Заглада; За заг. ред. С. П. Щерби. — К.: МАУП, 2004. — 216 с.— Бібліогр.: 208–213 с. У посібнику розглянено основні школи і тенденції світової філософської думки, корінні філософські проблеми сучасності. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться історією та проблемами філософії.