География
Абитуриентам и школьникам
Справочник
 • формат pdf
 • размер 7.61 МБ
 • добавлен 13 ноября 2010 г.
Довгань Г.Д. Економічна і соціальна географія світу (10 клас). Наочний довідник
Рецензенти:
Ю. П. Грицак, канд. геогр. наук,
доцент Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна;
В. Ф. Вовк, учитель-методист ЗОШ с. Новий Мерчик
Валківського району Харківської області
Пропоноване видання є черговим у серії наочних посібників зі шкільних дисциплін, які допоможуть учням систематизувати, конкретизувати і поглибити набуті знання і вміння, а також прилучитися до активної самостійної роботи.
Структура і зміст посібника повною мірою відповідають вимогам чинної навчальної програми зі шкільного курсу економічної і соціальної географії світу. Навчальний матеріал згруповано за програмними темами і подано у наочній формі, тобто у вигляді таблиць, схем, діаграм, графіків тощо, які супроводжуються необхідними коментарями. Особлива увага приділяється роботі з термінами і поняттями, що є основними у курсі. Різноманітний ілюстративний матеріал, який міститься у довіднику, посилює емоційне сприйняття навчальної інформації, активізуючи творче осмислення і більш глибоке засвоєння набутих знань.
Автори свідомо уникнули методичних порад щодо практичного використання посібника. Структурно-змістовна простота і повнота зумовлюють необмеженість можливостей як самостійного опрацьовування учнями наведеного матеріалу, так і роботи під керівництвом учителя. Такий підхід, на думку авторів-практиків, сприятиме ефективній реалізації навчально-виховних завдань.
Висловлюємо надію, що пропонований наочний довідник буде надійним помічником і порадником в опануванні шкільного курсу географії світу.
Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя.
Похожие разделы
Смотрите также

Атлас. Економічна і соціальна географія України. 9 клас

 • формат pdf
 • размер 47.04 МБ
 • добавлен 03 декабря 2011 г.
К.: ТОВ "Новий друк", 2006

Гілецький Й. Географія: Економічна і соціальна географія України. Підручник для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

 • формат djvu
 • размер 9.69 МБ
 • добавлен 04 января 2012 г.
Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. 272 с. Україна на карті світу Економіко-географічне положення України Українські історичні землі Адміністративно-територіальний устрій України Населення України Чисельність населення Міграції населення Системи розселення і розвиток поселень Національний склад населення Трудові ресурси і зайнятість населення Загальна характеристика господарства Національний господарський комплекс України та його галу...

Географія України. 8-9 класи. Наочний довідник

 • формат pdf
 • размер 5.78 МБ
 • добавлен 07 января 2010 г.
Костенко Л. В. Географія України. 8—9 класи: Наочний довідник. — К.; Харків: Веста, 2007. — 135 с. Видання містить навчальний матеріал у вигляді таблиць, схем, діаграм, малюнків тощо зі шкільних курсів фізичної, економічної і соціальної географії України, що повною мірою відповідає чинній навчальній програмі. Наочний довідник розрахований на учнів, абітурієнтів і вчителів географії.

Гладковський Р.В., Довгань А.І., Паламарчук Л.Б. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії: 9 клас

 • формат djvu
 • размер 10.01 МБ
 • добавлен 11 апреля 2011 г.
К.: Центр навчально-методичної літератури, 2011. - 192 с. - ISBN: 978-617-626-074-5 Запропонований авторами Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії охоплює зміст навчальної програми шкільного курсу «Географія України». Основна мета посібника - забезпечити об'єктивне оцінювання навчальних досягнень дев'ятикласників під час проведення державної підсумкової атестації з географії в основній школі за допомогою різно рівневих з...

Довгань Г.Д.Географія України. 9 клас: Довідник для передекзаменаційної підготовки

 • формат pdf
 • размер 5.93 МБ
 • добавлен 07 января 2010 г.
Географія України. 9 клас: Довідник для передекзаменаційної підготовки. — X.: Веста: Вид-во «Ранок», 2005. — 128 с. Фізична географія України. Економічна і соціальна географія України.

Економічна та соціальна географія: Збірник тестів та завдань для абітурієнтів економічних спеціальностей

Тест
 • формат pdf
 • размер 1.42 МБ
 • добавлен 24 октября 2011 г.
М.І. Бондаренко, Г.В. Сарафін, Л.О. Іващенко, В.М. Шацька. – 3-тє вид., випр. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – 210 с. Збірник тестових завдань з соціально-економічної географії призначається для самостійної підготовки до вступних випробувань з комплексного іспиту на всі економічні спеціальності Хмельницького національного університету. При укладанні використовувались матеріали з таких видань: Збірник конкурсних тестових завдань з географії підготовл...

Надтока О.Ф., Топузов О.М. Економічна і соціальна географія України. 9 клас

 • формат pdf
 • размер 48.01 МБ
 • добавлен 30 марта 2011 г.
Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів Сучасний світ стрімко розвивається, змінюються віковічні традиції, засоби виробництва і, врешті-решт, свідомість людини. Сучасна людина характеризу­ється мобільністю, умінням швидко переміщуватися у просторі, використовую­чи сучасні види транспорту, та пристосовуватися до нових умов. Та де б ми не по­бували, лише наш рідний край - Україна - викликає в нас ні з чим не зрівнянні почуття. Ко...

Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Економічна і соціальна географія України. 9 клас

 • формат pdf
 • размер 3.64 МБ
 • добавлен 30 марта 2011 г.
Підручник «Географія» продовжує лінію новостворених підручників, які складено за новою програмою для 12-річної школи. У підручнику доступно і надзвичайно цікаво охарактеризовано вітчизняний народно-господарський комплекс, його проблеми і перспективи розвитку, висвітлено зовнішньоекономічні зв’язки України. Підручник яскраво ілюстрований, містить багато довідкових даних, а також короткий словник термінів і понять. 52 сторінки.