• формат djvu
 • размер 9.69 МБ
 • добавлен 04 января 2012 г.
Гілецький Й. Географія: Економічна і соціальна географія України. Підручник для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. 272 с.
Україна на карті світу
Економіко-географічне положення України
Українські історичні землі
Адміністративно-територіальний устрій України
Населення України
Чисельність населення
Міграції населення
Системи розселення і розвиток поселень
Національний склад населення
Трудові ресурси і зайнятість населення
Загальна характеристика господарства
Національний господарський комплекс України та його галузева структура
Сучасна організація виробництва і територіальна структура господарства України
Економічний потенціал України
Промисловість: загальна характеристика
Паливна промисловість
Електроенергетика
Чорна металургія
Кольорова металургія
Машинобудування
Хімічна промисловість
Промисловість будівельних матеріалів
Лісова і деревообробна промисловість
Сільське господарство, харчова і легка
Сільське господарство
Рослинництво
Тваринництво
Зональна спеціалізація сільського господарства. Аграрні реформи в Україні
Харчова промисловість
Летка промисловість. Художні промисли
Транспорт. Соціальна сфера. Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв’язки
Роль транспорту. Сухопутні види транспорту
Водний і повітряний види транспорту
Соціальна сфера
Міжнародний поділ праці і світове господарство
Зовнішні економічні зв'язки України
Інтеграція України в світову економіку
Територіальний поділ
Економічне районування
Столичний економічний район
Північно-Західний економічний район
Карпатський економічний район
Подільський економічний район
Центральний економічний район
Північно-Східний економічний район
Донецький економічний район
Придніпровський економічний
Причорноморський економічний район
Словник основних термінів і понять
Похожие разделы
Смотрите также

Атлас. Економічна і соціальна географія України. 9 клас

 • формат pdf
 • размер 47.04 МБ
 • добавлен 03 декабря 2011 г.
К.: ТОВ "Новий друк", 2006

Булава Л.М. Фізична географія України. 8 клас

 • формат pdf
 • размер 84.47 МБ
 • добавлен 18 декабря 2011 г.
Підручник для загально-освіт. навч. закл. — Х.: АН ГРО плюс, 2008. — 224 с.: іл. Підручник відповідає вимогам «Державного стандарту базової і повної середньої освіти» і навчальній програмі для 12-річної школи з географії. Підручник призначено для учнів 8 класів загальноосвітніх шкіл.

Географія України. 8-9 класи. Наочний довідник

 • формат pdf
 • размер 5.78 МБ
 • добавлен 07 января 2010 г.
Костенко Л. В. Географія України. 8—9 класи: Наочний довідник. — К.; Харків: Веста, 2007. — 135 с. Видання містить навчальний матеріал у вигляді таблиць, схем, діаграм, малюнків тощо зі шкільних курсів фізичної, економічної і соціальної географії України, що повною мірою відповідає чинній навчальній програмі. Наочний довідник розрахований на учнів, абітурієнтів і вчителів географії.

Гладковський Р.В., Довгань А.І., Паламарчук Л.Б. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії: 9 клас

 • формат djvu
 • размер 10.01 МБ
 • добавлен 11 апреля 2011 г.
К.: Центр навчально-методичної літератури, 2011. - 192 с. - ISBN: 978-617-626-074-5 Запропонований авторами Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії охоплює зміст навчальної програми шкільного курсу «Географія України». Основна мета посібника - забезпечити об'єктивне оцінювання навчальних досягнень дев'ятикласників під час проведення державної підсумкової атестації з географії в основній школі за допомогою різно рівневих з...

Довгань Г.Д.Географія України. 9 клас: Довідник для передекзаменаційної підготовки

 • формат pdf
 • размер 5.93 МБ
 • добавлен 07 января 2010 г.
Географія України. 9 клас: Довідник для передекзаменаційної підготовки. — X.: Веста: Вид-во «Ранок», 2005. — 128 с. Фізична географія України. Економічна і соціальна географія України.

Економічна та соціальна географія: Збірник тестів та завдань для абітурієнтів економічних спеціальностей

Тест
 • формат pdf
 • размер 1.42 МБ
 • добавлен 24 октября 2011 г.
М.І. Бондаренко, Г.В. Сарафін, Л.О. Іващенко, В.М. Шацька. – 3-тє вид., випр. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – 210 с. Збірник тестових завдань з соціально-економічної географії призначається для самостійної підготовки до вступних випробувань з комплексного іспиту на всі економічні спеціальності Хмельницького національного університету. При укладанні використовувались матеріали з таких видань: Збірник конкурсних тестових завдань з географії підготовл...

Конспект урока-географії. Фізична географія України

Статья
 • формат docx
 • размер 134.16 КБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
Фізична географія України.Україна та її географічні дослідження.Джерела географічної інформації.Географічні дослідження на території України.Заселення території України в ІІІ—ІІ тис. до н. е. Дослідники України.Вернадський Володимир Іва­но­вич.Докучаєв Василь Васи­льо­вич.Чубинський Павло Платонович.Рудницький Степан Львович.Воблій Кос­тянтин Григорович.Дмитрієв Мико­ла Ізмаїлович.Реман Антоній.Воєйков Олександр Іва­нович.Геринович Володимир Олек...

Надтока О.Ф., Топузов О.М. Економічна і соціальна географія України. 9 клас

 • формат pdf
 • размер 48.01 МБ
 • добавлен 30 марта 2011 г.
Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів Сучасний світ стрімко розвивається, змінюються віковічні традиції, засоби виробництва і, врешті-решт, свідомість людини. Сучасна людина характеризу­ється мобільністю, умінням швидко переміщуватися у просторі, використовую­чи сучасні види транспорту, та пристосовуватися до нових умов. Та де б ми не по­бували, лише наш рідний край - Україна - викликає в нас ні з чим не зрівнянні почуття. Ко...

Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Економічна і соціальна географія України. 9 клас

 • формат pdf
 • размер 3.64 МБ
 • добавлен 30 марта 2011 г.
Підручник «Географія» продовжує лінію новостворених підручників, які складено за новою програмою для 12-річної школи. У підручнику доступно і надзвичайно цікаво охарактеризовано вітчизняний народно-господарський комплекс, його проблеми і перспективи розвитку, висвітлено зовнішньоекономічні зв’язки України. Підручник яскраво ілюстрований, містить багато довідкових даних, а також короткий словник термінів і понять. 52 сторінки.