АТПП, АСУТП, SCADA
Автоматизация
 • формат pdf
 • размер 1.22 МБ
 • добавлен 10 декабря 2011 г.
Юрчук Л.Ю., Жеребко В.А. Функціональні схеми автоматизації. Розробка та оформлення
Навчальний посібник – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 91 с.
Навчальний посібник призначений для студентів напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія» кафедри автоматики та управління в технічних системах всіх форм навчання. В навчальному посібнику розглянуті загальні принципи проектування функціональних схем автоматизації в АСК ТП, наведені методичні рекомендації до розробки та оформлення схем автоматизації в курсовому та дипломному проектуванні. Посібник може бути корисним студентам інших напрямів підготовки фахівців з автоматизації технологічних процесів.
Смотрите также

Дранчук М.М. Проектування систем автоматизації технологічних процесів в нафтовій і в газовій промисловості

 • формат djvu
 • размер 25.96 МБ
 • добавлен 06 декабря 2010 г.
Навчальний посібник. - Івано-Франківськ: Факел, 2005. - 448 с. Викладені вимоги чинних стандартів і нормативно-технічних матеріалів і вказівки щодо проектування систем автоматизації технологічних процесів в нафтовій та газовій промисловості. Приведені вимоги до змісту і виконання кожного з проектних документів, що входять до скдаду проекту автоматизації технологічних процесів. Приведені основні довідкові матеріали, необхідні для здійснення проек...

Дранчук М.М. Проектування систем автоматизації технологічних процесів в нафтовій і в газовій промисловості Частина1

 • формат pdf
 • размер 94.25 МБ
 • добавлен 07 апреля 2010 г.
Навчальний посібник. - Івано-Франківськ: Факел, 2005. - 448 с. Викладені вимоги чинних стандартів і нормативно-технічних матеріалів і вказівки щодо проектування систем автоматизації технологічних процесів в нафтовій та газовій промисловості. Приведені вимоги до змісту і виконання кожного з проектних документів, що входять до скдаду проекту автоматизації технологічних процесів. Приведені основні довідкові матеріали, необхідні для здійснення проек...

Дранчук М.М. Проектування систем автоматизації технологічних процесів в нафтовій і в газовій промисловості Частина2

 • формат pdf
 • размер 91.47 МБ
 • добавлен 07 апреля 2010 г.
Навчальний посібник, - Івано-Франківськ: Факел, 2005. - с. 448 Викладені вимоги чинних стандартів і нормативно-технічних матеріалів і вказівки щодо проектування систем автоматизації технологічних процесів в нафтовій та газовій промисловості. Приведені вимоги до змісту і виконання кожного з проектних документів, що входять до скдаду проекту автоматизації технологічних процесів. Приведені основні довідкові матеріали, необхідні для здійснення проект...

Звіт про виробничу практику - ВАТ Київхліб хлібокомбінат №12, у відділі автоматизована система керування виробництвом (АСКВ)

report
 • формат dwg, docx
 • размер 496.13 КБ
 • добавлен 27 ноября 2011 г.
Київ: КНУХТ, кафедра автоматизації та комп’ютерно- інтегрованих технологій, 2011. - 19 с. Присутнє креслення. Зміст. Загальна характеристика ВАТ «Київхліб» хлібокомбінат №12. Характеристика сировини. Енерго- , тепло- та водопостачання. Асортиментпродукції. Загальновиробничі характеристики. Принциповасхематехнологічногопроцесувиробництва. Характеристика машинно- апаратурної схеми, технологічне обладнання. Контрольовані технологічні параметри по ос...

Кутяков В.М. Методичні вказівки та контрольні завдання до курсу Виробничі процеси та обладнання об'єктів автоматизації

Практикум
 • формат djvu
 • размер 1.25 МБ
 • добавлен 13 февраля 2011 г.
ОДАХ, Одесса, 2004 р., 33 стор. Методичні вказівки та контрольні завдання до курсу "Виробничі процеси та обладнання об'єктів автоматизації" для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 092501 "Автоматизоване управління технологічними процесами".

Ладанюк А.П. Трегуб В.Г. Ельперін І.В. Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловості

 • формат pdf
 • размер 4.67 МБ
 • добавлен 30 ноября 2009 г.
Київ 2001 р. 224 с. Ладанюк А. П. Трегуб В. Г. Ельперін І. В. "Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловості" Підручник для студентів Вищих навчальних закладів, що спеціалізуються на автоматизації технологічних процесів та виробництв харчової промисловості! Висвітлено загальні питання автоматизації виробництва.

Пастушенко В.Й. Методичні вказівки до виконання курсової роботи (укр.)

 • формат doc
 • размер 1.1 МБ
 • добавлен 07 мая 2009 г.
Рівне: УДУВГП, 2002 - 105 с. Метод. вказівки з курсу “Автоматизовані системи керування технологічними процесами і виробництвами” для студентів спеціальності 7.092501 “Автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвами” Мета роботи - одержання знань і навичок постановки задач керування, проектування структури АСКТП і розробка підсистем технічного, інформаційного і програмного забезпечення АСКТП. Задачі курсової роботи включають:...

Трегуб В.Г. Автоматизація технологічних процесів (на укр. языке)

 • формат doc
 • размер 1.6 МБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
Курс лекцій для студентів напряму 0925 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології денної та заочної форм навчання – К.: НУХТ, 2007. – 42 с. Вступ. Вступна тема. Загальні принципи автоматизації технологічних процесів. Стабілізація неперервних технологічних процесів. Автоматизація типових неперервних технологічних процесів. Оптимізація неперервних технологічних процесів. Автоматизація періодичних технологічних процесів. Оптимізація пері...

Трегуб В.Г. Основи проектування з елементами САПР

Практикум
 • формат doc
 • размер 28.03 МБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
Методичні вказівки до практичних занять. - К.: НУХТ, 2007. - 67 ст. Зміст: Проектування схем автоматизації: - Складання фрагментів схем автоматизації із зображенням комплектів вимірювальних приладів та схем управління - Складання фрагментів схем автоматизації при використанні мікропроцесорних контролерів та ПЕОМ - Вибір технічних засобів мікропроцесорних систем автоматизації Проектування принципових мікропроцесорних схем: - Принципові мікроп...

Трегуб В.Г. Проектування систем автоматизації

 • формат doc
 • размер 962.26 КБ
 • добавлен 30 октября 2011 г.
Трегуб В.Г. Проектування систем автоматизації: Курс лекцій для студе-нтів спеціальності 7.092501 – „Автоматизоване управління технологічними процессами заочн. форми навчання – К.: НУХТ, 2007. – 42 с. Зміст: Вступна тема ПРОЕКТУВАННЯ ПУНКТІВ УПРАВЛІННЯ 1. Загальна характеристика пунктів керування. Пункти керування (ПУ) 2. Щитові конструкції. 3. Вибір типу і конструкції щита 4. Розміщення приладів і апаратури на щитах. 5. Проектування внутрішньощи...