Абитуриентам и школьникам
  • формат pdf
  • размер 49,46 МБ
  • добавлен 1 апреля 2015 г.
Дрожжина С.В. Основи правознавства. Наочний довідник
Київ-Харків: Веста, 2007. - 120 с.
Пропоноване видання продовжує серію наочних посібників, які допоможуть учням систематизувати, конкретизувати і поглибити набуті знання і вміння, а також прилучитися до активної самостійної роботи.
Структура і зміст посібника повною мірою відповідають вимогам чинної навчальної програми з курсу основ правознавства. Навчальний матеріал згруповано за програмними темами і подано у наочній формі, тобто у вигляді таблиць та схем, які супроводжуються необхідними коментарями. Особлива увага у посібнику приділяється роботі з термінами і поняттями, що є основними у курсі.
Автор свідомо уникнула методичних порад щодо практичного використання посібника. Структурно-змістовна простота і повнота зумовлюють необмеженість можливостей як самостійного опрацьовування учнями наведеного матеріалу, так і роботи під керівництвом учителя. Такий підхід, на думку автора-практика, сприятиме ефективній реалізації навчально-виховних завдань.
Видання містить навчальний матеріал у вигляді таблиць і схем з курсу основ правознавства, що повною мірою відповідає чинній навчальній програмі.
Наочний довідник розрахований на учнів, абітурієнтів, студентів вищих навчальних закладів, учителів та викладачів правознавства.
Зміст:
Частина перша - Основи теорії держави і права
Виникнення держави і права
Загальна характеристика держави і державної влади
Органи державної влади
Загальна характеристика державного ладу
Особа, суспільство, держава
Поняття і загальна характеристика права
Основні форми (джерела) права
Структура системи права
Правовідносини
Правопорядок і законність
Правопорушення
Юридична відповідальність
Частина друга - Основи публічного права України
Конституційне право "України
Україна — суверенна держава
- Поняття і види демократії
- Поняття і види суверенітету
- Державна символіка
- Національно-державний устрій України
- Громадянство України
- Національна політика України
Основні права, свободи й обов'язки громадян України
- Загальна характеристика прав людини і громадянина
- Конституційні обов'язки громадян України
Особливості організації державної влади і місцевого самоврядування в Україні
- Поняття і види референдумів
- Загальна характеристика виборів
- Виборчі системи
- Верховна Рада України
- Правовий статус народних депутатів України
- Законодавчий процес в Україні
- Президент України
- Адміністрація Президента України
- Рада національної безпеки і оборони України
- Кабінет Міністрів України
- Співвідношення представницьких та виконавчих органів України
- Місцеве самоврядування
Органи судової влади та правоохоронні органи України
- Правосуддя в Україні
- Розгляд цивільних, адміністративних та кримінальних справ
- Правоохоронні органи України
- Прокуратура України
- Міліція в Україні
- Служба безпеки України
- Адвокатура в Україні
- Основи митної справи
Фінансове право
- Фінансова діяльність держави
- Поняття і загальна характеристика фінансового права
- Бюджетна система України
- Система оподаткування в Україні
- Банківські відносини в Україні
Адміністративне право
Екологічне право
- Охорона навколишнього природного середовища
- Загальна характеристика природокористування
Кримінальне право
- Поняття й ознаки злочину
- Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх
- Поняття та загальна характеристика вини
- Поняття неосудності
- Співучасть у злочині
- Поняття, мета і види кримінальних покарань
Частина третя - Основи приватного права України
Цивільне право "України
- Особливості цивільної правосуб'єктності фізичних осіб
- Юридичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин
- Особисті немайнові права
Відносини власності в Україні, захист цивільних прав. .
Правочини
- Поняття та характеристика правочинів
- Поняття і характеристика зобов'язань
Цивільно-правова відповідальність
Спадкові правовідносини
Господарське право
Сімейне право
- Шлюбні відносини
- Права та обов'язки батьків
Житлове право України
Трудове право України
- Умови і порядок прийняття на роботу
- Колективний договір
Припинення трудового договору
Робочий час і час відпочинку
- Робочий час
- Надурочна робота
- Час відпочинку
- Оплата праці
Трудова дисципліна і відповідальність працівників
- Матеріальна відповідальність працівників
Окремі види трудових правовідносин
Земельне право України
- Форми та суб'єкти права на землю
- Користування землею
- Аграрне право
- Література
Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя.
Похожие разделы