Учебная программа
  • формат pdf
  • размер 177,66 КБ
  • добавлен 21 июля 2016 г.
Дземід Л.В. (рэд.) Вучэбная праграма. Музыка. I - IV класы
Мінск: НІА, 2012. — 32 с.
Мэта вывучэння прадмета «Музыка» — фарміраванне музычнай культуры асобы як часткі яе агульнай духоўнай культуры (Д.Б. Кабалеўскі). Дасягненне гэтай мэты магчымае толькі ў працэсе ўвядзення вучняў у музыку як у «мастацтва інтануемага сэнсу» (Б.У. Асаф’еў). Уваходжанне дзіцяці ў музыку не зводзіцца да засваення комплексу музычных ведаў, уменняў і навыкаў. Яно прадугледжвае фарміраванне ў вучняў каштоўнасных адносін да музыкі і жыцця, далучэнне да разнастайных спосабаў музычнай дзейнасці, раскрыццё творчага патэнцыялу асобы.
Похожие разделы