Похожие разделы

Адамович Е.А. и др. Домашние задания в начальной школе

 • формат djvu
 • размер 551,45 КБ
 • добавлен 06 февраля 2015 г.
Методическое письмо. — М.: УЧПЕДГИЗ, 1957. — 68 с. Содержание: Общие требования к организации домашних заданий. Русский язык. Арифметика. Естествознание, история и география в IV классе. Совместная работа семьи и школы над правильной организацией домашней учебной работы детей.

Азбука права. Разработки занятий

 • формат doc, image
 • размер 56,30 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Изд-во «Учитель», 2007. – 134 с. В данном пособии представлены разработки занятий по гражданско-правовому воспитанию младших школьников. Последовательно, интересно и доступно, используя сюжеты известных сказок, учитель знакомит детей с необходимостью соблюдения каждым своих прав и обязанностей. Пособие предназначено всем, кто связан с воспитательной работой в школе.

Акинина Н.В. Подготовка учителей начальных классов к обучению младших школьников разговорной речи на иностранном языке

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 9,09 МБ
 • добавлен 28 марта 2012 г.
Кандидатская диссертация. — Москва, 2003. — 180 с. Содержание: Введение. Подготовка учителей начальных классов к обучению младших школьников разговорной речи на иностранном языке как педагогическая проблема. Опытно-экспериментальная работа по подготовке учителей к обучению младших школьников разговорной речи на иностранном языке. Заключение. Список литературы. Приложение.

Артамонова Г.О., Семикіна О.Д. Школа майбутнього першокласника: методичні рекомендації, розробки занять

Практикум
 • формат pdf
 • размер 655,02 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2012. — 141, [3] c. — (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 1 (97)). — ISBN 978-617-00-1211-1. Посібник містить робочий навчальний план «Школи майбутнього першокласника», орієнтовні план-графік роботи, календарне планування, конспекти занять, складені відповідно до чинної програми дошкільної освіти «Я у Світі» та методичних рекомендацій із базових навчальних предметів МОН України, розроблених у лабораторії початкової осв...

Асмандиярова М.Г. (сост.) Как не заплутать во Всемирной паутине? (подборка для учителей начальных классов)

 • формат doc
 • размер 22,65 КБ
 • добавлен 21 июля 2012 г.
Полезные ресурсы интернет-сети для учителей начальных классов. Отв. за выпуск М.Г. Асмандиярова., 2008. - 2 стр. Собрана информация о наиболее известных образовательных порталах, хранилищах ЦОР и методических материалов и др. для поддержки учителей начальных классов по различным учебным дисциплинам: по математике, чтению, русскому языку, окружающему миру, музыкальному образованию, технологии, риторике, стандарты образования, авторские программы,...

Бєлкіна Е.В., Беззуб Ю.В., Руденко В.П. Авторські уроки з курсу Християнська етика в українській культурі. 1 клас. Дорога Добра

 • формат doc
 • размер 388,01 КБ
 • добавлен 02 июня 2011 г.
Посібник для вчителя. — К., 2007. — 204 с. Збірка допоможе вчителю ґрунтовно підготуватися до уроку або на основі кількох тематично близьких розробок створити власний варіант заняття, зробити викладання матеріалу змістовним і насиченим. Різноманітний добір завдань дозволить оцінити рівень навчальних та практичних досягнень першокласників. Видання розраховане на вчителів, які викладають курс "Християнська етика в українській культурі" в 1-му класі...

Бігич О.Б. Теоретичні основи формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи

Дисертация
 • формат doc
 • размер 68,17 КБ
 • добавлен 29 июля 2012 г.
Київ – 2005 Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання: германські мови Актуальність проблеми формування методичної компетенції майбутніх учителів іноземних мов (ІМ) початкової школи зумовлюється низкою чинників. Розбудова української державності, орієнтація на євроінтеграцію висувають перед вітчизняною системою освіти вільне володіння громадянами ІМ, що зу...

Білоусова Л.І., Олефіренко Н.В. Математика. Логіка. Інформатика. 1 клас

 • формат pdf
 • размер 40,52 МБ
 • добавлен 13 января 2016 г.
Харків: Торсінг плюс, 2011. — 65 с. Посібник являє собою збірник вправ для самостійної роботи учнів початкової школи. Вправи представлено у вигляді окремих блоків, кожний з яких містить чотири завдання різних видів: розминка, завдання з математики, інформатики, логіки. Пропоновані завдання зорієнтовані на застосування, закріплення і вдосконалення предметних знань школярів, на розвиток їх пам'яті, спостережливості, уваги, інтелектуальних умінь, на...

Білоусова Л.І., Олефіренко Н.В. Математика. Логіка. Інформатика. 2 клас

 • формат pdf
 • размер 36,71 МБ
 • добавлен 28 февраля 2015 г.
Харків: Торсінг плюс, 2011. — 67 с. Посібник являє собою збірник вправ для самостійної роботи учнів початкової школи. Вправи представлено у вигляді окремих блоків, кожний з яких містить чотири завдання різних видів: розминка, завдання з математики, інформатики, логіки. Пропоновані завдання зорієнтовані на застосування, закріплення і вдосконалення предметних знань школярів, на розвиток їх пам'яті, спостережливості, уваги, інтелектуальних умінь, на...

Беглова Т.В., Битянова М.Р., Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г. Методические рекомендации к рабочей тетради Школьный старт

 • формат pdf
 • размер 21,73 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
1 класс. — Педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному обучению в начальной школе. — Самара: Учебная литература, Федоров, 2011. — 64 с. В методических рекомендациях для учителя представлено подробное описание процедуры проведения диагностики, оценки и анализа результатов на основе заданий рабочей тетради "Школьный старт". Педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному обучению – это принципиально новый подход к органи...

Беглова Т.В., Битянова М.Р., Теплицкая А.Г. Школьный старт

 • формат pdf
 • размер 15,96 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному обучению в начальной школе: Рабочая тетрадь для первоклассников. — Самара: Учебная литература, Федоров, 2011. — 24 с. Педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному обучению – это принципиально новый подход к организации первых недель и месяцев обучения детей в школе. Учитель получает возможность выявить у первоклассников уровень сформированности тех базовых умений, которые...

Билеты и ответы на ГОС по специальности педагогика и методика начального образования

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 314,39 КБ
 • добавлен 15 марта 2013 г.
Экзамен. МГГУ им. М.А ШОЛОХОВА, Сергиево-Посадский филиал, 2012 г. Педагогика и психология. Предмет и задачи психологии. Понятие о психике человека. Классификация методов психологического исследования. Динамика психического развития ребенка. Периодизация психического развития в трудах отечественных и зарубежных ученых: Д.Б. Эльконина, Л.С. Выготского, Ж. Пиаже, З. Фрейда, Э. Эриксона. Особенности психологического развития личности в младенчестве...

Брыксина О.Ф. Интерактивная доска в начальной школе

 • формат pdf
 • размер 51.63 МБ
 • добавлен 19 ноября 2013 г.
М.: Дрофа, 2012. — 160 с. — (Информатизация образования). — ISBN 978-5-358-10342-9. Пособие содержит примеры наглядных учебных материалов по основным предметам курса начальной школы (математике, русскому языку, литературному чтению и др.), предназначенных для использования на интерактивной доске. Даны подробные рекомендации по их разработке и методике использования на уроке. Пособие предназначено для методистов, учителей начальной школы и студен...

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Вахрушев А.А. и др. Образовательная система Школа 2100. Личный еженедельник первоклассника

 • формат djvu
 • размер 7,21 МБ
 • добавлен 03 января 2014 г.
2-е изд., перераб. — М.: Баласс, 2012. — 128 с.: ил. Данное издание предназначено для учащихся 1-го класса начальной школы. Оно сочетает в себе все необходимые элементы традиционного дневника школьника, а также дает возможность развить у учащихся начальных классов организационные умения и умения самоконтроля и самооценки, а учителям и родителям позволяет принять участие в этом важном процессе. Содержание: Общие сведения. Обращение к учителям и ро...

Виды КТД

Статья
 • формат doc
 • размер 8,58 КБ
 • добавлен 18 февраля 2012 г.
Педагогический колледж, Москва/Россия, 2011, 3 стр. Общественно - политические КТД Трудовые КТД Познавательные КТД Экологические КТД Спортивные КТД Художественные КТД Досуговые КТД КТД в работе с активом

Владимирова В.Г., Григорьева Е.Я. Французский язык: Методические рекомендации к учебникам для 2-4 классов

Практикум
 • формат pdf
 • размер 593,36 КБ
 • добавлен 25 апреля 2014 г.
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2014. — 104 с.: ил. — ISBN 978-5-418-00768-1. Цели и задачи обучения французскому языку в начальной школе. Содержание курса. Виды речевой деятельности как компоненты содержания обучения. Психофизиологические особенности детей младшего школьного возраста. Организация самостоятельной работы учащихся младшего школьного возраста. Использование проектной методики в учебном процессе. Современные средства оценивания результ...

Вопросы и ответы к ГОСу (педагогический факультет)

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 149.45 КБ
 • добавлен 20 апреля 2011 г.
Педагогический факультет, 5 курс, специальность - педагогика и методика обучения в начальных классах. 90 билетов, 4 раздела: педагогика, методики преподавания природоведения, русского языка, математики.

Вплив НІТ (нових інформаційних технологій) на зміст і методи навчання в початковій школі

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 572,01 КБ
 • добавлен 13 ноября 2014 г.
Педагогічний коледж ЛНУ ім. І. Франка, Україна, Львів, викладач Д.І. Кульчицька, 2014. — 25 с. Курсова робота з методики навчання інформатики в початковій школі. Вступ. Нові інформаційні технології. Нові інформаційні технології навчання. Застосування мультимедійних засобів навчання на уроках у початковій школі. Роль інформаційних технологій у початковій школі та особливості їх реалізації. Використання Ікт (інформаційно-комунікаційних технологій)...

Выткалова Л.А., Краюшкина П.В. (авт.-сост.) Развитие пространственных представлений у младших школьников: практические задания и упражнения

 • формат pdf
 • размер 2,74 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Волгоград: Учитель, 2009. — 39 с.: ил. — (Дополнительное образование). — ISBN 978-5-7057-1906-8. Предлагаемая система практических заданий и занимательных упражнений позволит взрослым (педагогам, родителям) формировать, развивать и корректировать у младших школьников пространственные и зрительные представления, наличие которых является показателем школьной зрелости, и помочь детям легко и радостно включиться в процесс обучения. Предназначено учит...

Гальскова Н.Д., Никитенко З.Н. Теория и практика обучения иностранным языкам. Начальная школа

 • формат pdf
 • размер 58,34 МБ
 • добавлен 03 мая 2013 г.
Методическое пособие. — М.: Айрис Пресс, 2004. — 240 с. — (Методика). — ISBN 5-8112-0536-8. Пособие адресовано учителям иностранного языка, работающим в начальной школе, студентам, слушателям курсов повышения квалификации работников образования. В нем рассмотрена концепция современного начального обучения иностранному языку, показаны ее истоки и основные методические категории. Кроме того, в книге раскрыта специфика учебной дисциплины «иностранны...