Начертательная геометрия и инженерная графика
Академическая и специальная литература
 • формат pdf
 • размер 11.11 МБ
 • добавлен 26 января 2012 г.
Джеджула О.М., Кормановський С.І. Курс нарисної геометрії
Навчальний посібник / О. М. Джеджула, С. І. Кормановський : ВНАУ, 2011. – 200 с./ О. М. Джеджула, С. І. Кормановський : ВНАУ, 2011. – 200 с.
В посібнику розглянуті основні теоретичні положення курсу, викладені методи побудови зображень геометричних образів на площині. Наведено приклади розв’язання позиційних і метричних задач. Посібник підготовлено для студентів напрямів інженерії: Машинобудування, Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва.
Умовні позначення. найбільш поширені символи
Вступ
Метод і елементи проекціювання.
Точка
Епюр Монжа
Проекціювання точки на три площини проекцій
Точка в різних чвертях простору
Конкуруючі точки
Пряма
Пряма загального положення
Прямі окремого положення
Прямі рівня
Проекціювальні прямі
Визначення натуральної величини відрізка прямої загального положення методом прямокутного трикутника
Сліди прямої
Точка і пряма
Взаємне положення прямих
Властивості проекцій прямого кута
Площина
Способи задання площин
Площини загального положення
Площини окремого положення
Площини рівня
Проекціювальні площини
Позиційні задачі
Точка і пряма, що належать площині
Прямі рівня площини загального положення
Лінія найбільшого нахилу
Перетин прямої з площиною загального положення. Перша позиційна задача
Пряма перпендикулярна до площини
Пряма паралельна площині
Перетин двох площин. Друга позиційна задача
Взаємно-перпендикулярні площини
Паралельність двох площин
Багатогранники
Метричні задачі
Заміна площин проекцій
Плоско-паралельне переміщення
Спосіб обертання навколо осі, перпендикулярної до площини проекції
Спосіб обертання навколо осі, паралельної до площини проекції
Криві лінії та поверхні
Криві лінії
Класифікація кривих поверхонь
Циліндрична поверхня
Конічна поверхня
Поверхня з ребром звороту
Поверхні з двома напрямними лініями
Гіперболічний параболоїд
Коноїд
Циліндроїд
Поверхні обертання
Прямолінійчаті поверхні обертання
Криволінійчаті поверхні обертання
Гвинтові поверхні
Циклічні поверхні
Поверхні переносу
Точка і лінія на кривій поверхні
Переріз поверхні площиною
Переріз поверхні площиною окремого положення
Побудова натуральної величини фігури перерізу
Переріз поверхні площиною загального положення
Розгортки поверхонь
Розгортки гранних поверхонь
Розгортки кривих поверхонь
Перетин прямої лінії з поверхнею
Перетин прямої лінії з кривою поверхнею
Перетин прямої лінії з багатогранником
Перетин поверхонь
Метод допоміжних січних площин
Перетин поверхонь, що мають спільну вісь обертання
Метод концентричних сфер
Теорема Монжа
Метод ексцентричних сфер
Методичні рекомендації до виконання графічних робіт
Список літератури
українсько-російсько-англійський словник найбільш уживаних термінів
Додатки
Читать онлайн
Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. Черчение
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Геодезия и маркшейдерия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Гидравлика и пневматика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Дизайн
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Компьютерная графика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Системы автоматизированного проектирования (САПР)
 1. Академическая и специальная литература
 2. Машиностроение и металлообработка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Методики преподавания
 4. Методика преподавания начертательной геометрии и инженерной графики
 1. Академическая и специальная литература
 2. Приборостроение
 1. Академическая и специальная литература
 2. Промышленное и гражданское строительство
 3. Архитектурно-строительное черчение
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. ArchiCAD
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Autodesk AutoCAD / AutoLISP
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компас 3D / Компас-График / Компас-Автопроект
Смотрите также

Антонов Є.К., Конопляник В.Г. Нарисна геометрія

 • формат pdf
 • размер 1.99 МБ
 • добавлен 06 июня 2011 г.
Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005 У навчальному посібнику наведені геометричні та проекційні зображення і графічні розрахунки. Більше уваги приділяється вивченню основних об’єктів нарисної геометрії – поверхням, особливо криволінійним, які широко застосовуються в сучасній техніці. Посібник призначений для кращого засвоєння теоретичних положень курсу студентами вищих навчальних закладів.

Гриньова Н.В. Методичні вказівки і контрольні завдання для проведення практичних занять та виконання самостійних робіт з інженерної та комп’ютерної графіки. Частина 1. Інженерна графіка

Практикум
 • формат pdf
 • размер 5.32 МБ
 • добавлен 19 декабря 2011 г.
Х: ХНАМГ, 2010. - 99 с. Для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні системи» (за видами транспорту). Інженерна графіка на сучасному етапі розвитку науки і освіти все яскравіше набуває властивостей міждисциплінарності, тому що вона не тільки розширює абстрактне мислення та світоглядні обрії, а й здійснює загально-інженерну підготовку спеціалістів всіх напрямків, в тому числі і менеджерів. Тому основні за...

Губанов А. Курс лекций по начертательной геометрии

 • формат doc
 • размер 2.06 МБ
 • добавлен 28 сентября 2011 г.
Курс лекций под руководством Чемпинского Л.А. Самара: СГАУ. - 75с. Введение. Содержание и задачи курса начертательной геометрии Точка и прямая линия Плоскость Методы преобразования ортогональных проекций Образование и изображение поверхностей Поверхности Аксонометрические проекции

Деветериков Ю.Л. Лекционный курс по начертательной геометрии

 • формат pdf
 • размер 1.1 МБ
 • добавлен 22 сентября 2011 г.
Тольятти: ТГУ, 2006. – 86с. Лекционный курс по начертательной геометрии предназначен для освоения студентами химико-биологических и электротехнических специальностей техники геометрического и графического моделирования используемой при чтении и выполнении проектной документации. Введение Получение обратимого чертежа, задание на нём точки ведение Прямые линии на чертеже Кривые линии на чертеже Плоские поверхности на чертеже Кривые поверхно...

Забелин А.В. Курс лекций по начертательной геометрии

 • формат doc
 • размер 3.07 МБ
 • добавлен 03 января 2011 г.
Тверской государственный технический университет Кафедра «Инженерная графика». «Курс лекций по начертательной геометрии», составлен на базе учебников Посвянского А. Д. «Краткий курс начертательной геометрии» и читаемый с некоторыми изменениями для специальностей МАХП и МАПП. 18 лекций в формате doc. Примерно 200 стр. Кратко, понятно, доходчиво, с примерами и рисунками.

Мерзон И.Э. Курс лекций Начертательная геометрия

 • формат doc
 • размер 93.89 КБ
 • добавлен 08 октября 2011 г.
Электронный курс лекций. - СПб.: СЗТУ. - 53с. Начертательная геометрия является лучшим средством развития у человека пространственного воображения, без которого не мыслимо инженерное творчество. В курсе лекций по дисциплине "Начертательная геометрия" рассматриваются следующие основные вопросы : Построение изображений или чертежей предметов; Решение геометрических задач в пространстве при помощи чертежей на плоскости.

Оганесов О.А., Кайль В.А., Рябикова И.М., Кузенева Н.Н. Курс лекций по начертательной геометрии. Часть 1

 • формат pdf
 • размер 5.41 МБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
Учебное пособие для студентов строительных специальностей: - МАДИ(ГТУ). - М. , 2009. - 98с. Вашему вниманию предлагается второе, исправленное и дополненное издание курса лекций по начертательной геометрии. Этот курс предназначен для студентов строительных специальностей Московского автомобильно-дорожного института (государственного технического университета) и полностью соответствует содержанию программы по начертательной геометрии государственны...

Оганесов О.А., Кайль В.А., Рябикова И.М., Кузенева Н.Н. Курс лекций по начертательной геометрии. Часть 2

 • формат pdf
 • размер 2.96 МБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
Учебное пособие для студентов строительных специальностей: - МАДИ(ГТУ). - М. , 2009. - 99с. Вашему вниманию предлагается второе, исправленное и дополненное издание курса лекций по начертательной геометрии. Этот курс предназначен для студентов строительных специальностей Московского автомобильно-дорожного института (государственного технического университета) и полностью соответствует содержанию программы по начертательной геометрии государственны...

Сборник задач по начертательной геометрии (мурзилка)

 • формат jpg
 • размер 6.37 МБ
 • добавлен 26 октября 2009 г.
Начертательная геометрия. 1 курс. Полностью решенная мурзилка. Проверенная. Все решения разборчивые и без исправлений.rn

Хмельова Р.М. Методичні вказівки з виконання контрольної роботи № 1 з дисципліни Нарисна геометрія для студентів-заочників

Практикум
 • формат doc
 • размер 256 КБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
Даний посібник призначений для студентів–заочників з метою надання допомоги при виконанні графічних завдань (КР) з нарисної геометрії. У посібнику надані практичні рекомендації з розв’язання задач і освоєння курсу нарисної геометрії. Посібник може бути використаний також і студентами очної форми навчання при вивченні курсу нарисної геометрії Севастополь: СНІЯЕтаП, 2003