Начертательная геометрия и инженерная графика
Академическая и специальная литература
Практикум
 • формат pdf
 • размер 5.32 МБ
 • добавлен 19 декабря 2011 г.
Гриньова Н.В. Методичні вказівки і контрольні завдання для проведення практичних занять та виконання самостійних робіт з інженерної та комп’ютерної графіки. Частина 1. Інженерна графіка
Х: ХНАМГ, 2010. - 99 с. Для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні системи» (за видами транспорту).

Інженерна графіка на сучасному етапі розвитку науки і освіти все яскравіше набуває
властивостей міждисциплінарності, тому що вона не тільки розширює абстрактне мислення
та світоглядні обрії, а й здійснює загально-інженерну підготовку спеціалістів всіх напрямків,
в тому числі і менеджерів.

Тому основні завдання курсу інженерної графіки складаються з того, щоб навчити
студентів:
а) вміло використовувати графічні методи при розв’язані інженерних завдань;
б) знання з інженерної графіки зробити досвідом, навиком та вмінням.

Теоретичним базисом курсу інженерної графіки є нарисна геометрія – синергетична
наука, за допомогою якої проходить процес розвитку логічного та абстрактного мислення,
завдяки вивченню способів будування проекційних креслень. Вивчення нарисної геометрії
дає навички і вміння швидкого написання та креслення будь-де.

У розділі «Технічне креслення» студенти вивчають загальні правила виконання
креслень, використовуючи державні стандарти Єдиної Системи Конструкторської
Документації (ДСТи ЕСКД).
У розділі «Будівельне креслення» студенти виконують архітектурно-будівельне
креслення, користуючись нормативною літературою (ДСТами, ЕСКД, СПДС, СН 460-74 та
інші).
У розділі «Ділова графіка: діаграми, графі, схеми» студенти виконують різні діафрагми,
на яких статистичні дані зображують за допомогою геометричних фігур.
Таким чином, головні завдання курсу інженерної графіки спрямовані на те, щоб не
тільки навчити студентів пристосувати графічні методи при розв’язанні інженерних задач,
правильно складати робочі креслення будівель і споруд та грамотно їх читати, але й
розширити свій світогляд у складному мультиверсійному просторі сучасної епохи.
Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. Черчение
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Геодезия и маркшейдерия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Гидравлика и пневматика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Дизайн
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Компьютерная графика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Системы автоматизированного проектирования (САПР)
 1. Академическая и специальная литература
 2. Машиностроение и металлообработка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Методики преподавания
 4. Методика преподавания начертательной геометрии и инженерной графики
 1. Академическая и специальная литература
 2. Приборостроение
 1. Академическая и специальная литература
 2. Промышленное и гражданское строительство
 3. Архитектурно-строительное черчение
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. ArchiCAD
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Autodesk AutoCAD / AutoLISP
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компас 3D / Компас-График / Компас-Автопроект
Смотрите также

Головчук А.Ф., Кепко О. І., Чумак Н.М. Інженерна та комп’ютерна графіка

 • формат pdf
 • размер 16.95 МБ
 • добавлен 14 мая 2011 г.
Навчальний посібник — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 160 с. В навчальному посібнику розглянуто чотири розділи: «Загальні правила оформлення креслеників», «Методи проекціювання. Зображення», «Технічне креслення», «Елементи будівельних креслеників». Оригінальність курсу — це доповнення теоретичного матеріалу прикладами виконання графічних робіт, в яких в логічній послідовності детально описані дії, які необхідно виконати на комп’ютері. Посі...

Гриньова Н.В. Конспект лекцій з інженерної графіки та креслення

 • формат pdf
 • размер 3.61 МБ
 • добавлен 29 января 2010 г.
Конспект лекцій з інженерної графіки та креслення (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 - «Менеджмент»)/ Укл: Гриньова Н. В. – Харків: ХНАМГ, 2009 ? 52 с.

Джеджула О.М., Кормановський С.І. Курс нарисної геометрії

 • формат pdf
 • размер 11.11 МБ
 • добавлен 26 января 2012 г.
Навчальний посібник / О. М. Джеджула, С. І. Кормановський : ВНАУ, 2011. – 200 с./ О. М. Джеджула, С. І. Кормановський : ВНАУ, 2011. – 200 с. В посібнику розглянуті основні теоретичні положення курсу, викладені методи побудови зображень геометричних образів на площині. Наведено приклади розв’язання позиційних і метричних задач. Посібник підготовлено для студентів напрямів інженерії: Машинобудування, Процеси, машини та обладнання агропромислового в...

Козяр М.М. Інженерна графіка. Побудова зображень

 • формат doc
 • размер 94.99 МБ
 • добавлен 09 февраля 2011 г.
Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Рівне: НУВГП, 2005. - 206. с., з іл. У навчальному посібнику викладено основні положення побудови зображень предметів. Даються відомості про класифікацію зображень та їх утворення. Матеріал проілюстровано численими прикладами, які супроводжуються відповідними поясненнями. Посібник може бути рекомендований для використання під час проведення практичних занять з інженерної графіки та в проце...

Коломийчук Н.М., Перевертун В.В. (укл.) Вивчення правил оформлення конструкторської документації друкованого вузла (на укр.яз)

Практикум
 • формат doc
 • размер 3.76 МБ
 • добавлен 19 декабря 2011 г.
Методичні вказівки і контрольні завдання для студентів електро- і радіоспеціальностей. - К.: НТУУ "КПІ", 2010. - 40 с. Мета методичних вказівок — дати студентам знання, уміння та навички з оформлення конструкторської документації радіоелектронних пристроїв, що є важливою складовою частиною підготовки спеціалістів з курсу інженерної графіки для більшості спеціальностей.

Макаренко М.Г. Інженерна графіка

 • формат jpg
 • размер 26.38 МБ
 • добавлен 03 мая 2010 г.
Національній Авіаційний Університет. Методичні вказівки. до виконання розрахунково-графічних робіт. для студентів першого курсу спеціальностей 7.091604. "Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів", 7.091607. "Біотехнологія", 7.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища". Київ 2004.rn

Макаренко М.Г., Маглич В.А. Креслення деталей

 • формат jpg
 • размер 24.72 МБ
 • добавлен 30 апреля 2010 г.
Національний Авіаційній Університет. Креслення деталей. методичні вказівки до виконання. домашнього завдання. з інженерної графіки. для студентів усіх спеціальностей. Київ 2002. Креслення деталі "Корпус" з натури. Креслення деталі "Вал" з натури. Ескіз деталі "Зубчате колечо" з натури. Ескіз деталі "Пружина" з натури.rn

Сидоренко В.К. Креслення. 8-9 клас

 • формат pdf
 • размер 31.44 МБ
 • добавлен 09 октября 2011 г.
Київ: Школяр, 2005. - 239 с. Підручник для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Зміст: Загальні вимоги до оформлення креслень Геометричні побудови на кресленнях Креслення плоских предметів Креслення в системі прямокутних проекцій Виконання і читання креслень Аксонометричні проекції. Технічний рисунок Перерізи Розрізи Вибір зображень на кресленнях Зображення з'єднань на складальних кресленнях Деякі додаткові відомості, необхідні для викон...

Хмельова Р.М. Методичні вказівки з виконання контрольної роботи № 1 з дисципліни Нарисна геометрія для студентів-заочників

Практикум
 • формат doc
 • размер 256 КБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
Даний посібник призначений для студентів–заочників з метою надання допомоги при виконанні графічних завдань (КР) з нарисної геометрії. У посібнику надані практичні рекомендації з розв’язання задач і освоєння курсу нарисної геометрії. Посібник може бути використаний також і студентами очної форми навчання при вивченні курсу нарисної геометрії Севастополь: СНІЯЕтаП, 2003