Библиотечное дело и библиотековедение
Академическая и специальная литература
  • формат pdf
  • размер 5,09 МБ
  • добавлен 18 августа 2015 г.
Елеукенов Ш. Кітаптану негіздері
Алматы: «Санат», 1997. — 176 бет. ISBN 5-7090-0381-6
Филология ғылымдарының докторы, профессор Шериаздан Елеукенов кѳп жылдар бойы баспа жүйесінде істеді. Белгілі əдебиетші ғалым журналистика саласында да еңбектеніп келеді. «Кітаптану негіздері» атты кітабы осы саладан қазақ тілінде алғаш жарық кѳрген оқу құралы. Аттас пен əл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университеті журналистика факультетінің оқу бағдарламасына енгізілген. Бұл туынды осы пəн бойынша окылып жүрген дəрістердід негізінде жазылды. Мұнда кітап жəне кітап ісінід ұғым-түсініктері, кітаптану ғылымынын тарихы, жүйе-құрылымы, басты-басты теориялық мəселелері қамтылған.
Оқу кұралы жоғары оқу орындарының студенттеріне, аспиранттары мен оқытушыларына, барша кітап мамандарына арналады.
Похожие разделы