Для специалистов / English for Specific Purposes
  • формат pdf
  • размер 1,55 МБ
  • добавлен 27 октября 2011 г.
Філіппова Н.М., Смуглякова М.К. Focus on Design. Part Two. Interior Design
Навчальний посібник - Миколаїв: УДМТУ, 2002. – 52 с.
Посібник призначено для студентів 2-го курсу спеціальності 6.020200 – Дизайн і має головною метою формування системи знань (лексика і граматика) для читання спеціальної літератури та розвинення навичок усного та письмового мовлення на англійській мові.
Робота з посібником допоможе майбутнім фахівцям познайомитися з добутками світової культури і дасть можливість розвинути навички критичного мислення.
Посібник містить англо-україно-російський словник та додаток (Supplement) з ілюстраціями.