Социология культуры
Социологические дисциплины
  • формат pdf
  • размер 469.93 КБ
  • добавлен 25 апреля 2011 г.
Фадєєв В. Соціокультурні тренди та українські перспективи
К.: Стилос, 2009. - 194 с. ISBN 978-966-8009-81-5.

В книзі зроблена спроба за допомоги соціокультурного аналізу дослідити актуальні суспільно-політичні трансформації на глобальному і регіональному рівнях та визначити траєкторії розвитку українського суспільства впродовж найближчих років. Реалізація цього наміру
здійснювалася шляхом перегляду та удосконалення наявного теоретичного інструментарію дослідження соціальних і культурних процесів із врахуванням поточних теоретичних розвідок як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників.
Книга може бути цікавою не лише фахівцям із суспільних дисциплін, а й широкому читацькому загалу.
Похожие разделы
Смотрите также

Гавриленко І.М., Мельник П.В. Соціальний розвиток

  • формат doc
  • размер 405.83 КБ
  • добавлен 14 февраля 2011 г.
Київ, 2001. – 484 с. Навчальний посібник розглядає актуальні як з теоретичної, так і практичної точок зору проблеми соціального розвитку. У ньому аналізуються передумови, джерела, механізми соціального розвитку, роль ціннісних орієнтацій у виборі суспільством певної історичної перспективи, взаємодія основних соціальних суб’єктів (класів, організацій, інститутів, рухів та ін. ) у реальних життєвих ситуаціях. Особлива увага приділяється пошукові о...