Социологические дисциплины
Академическая и специальная литература
  • формат doc
  • размер 405.83 КБ
  • добавлен 14 февраля 2011 г.
Гавриленко І.М., Мельник П.В. Соціальний розвиток
Київ, 2001. – 484 с.

Навчальний посібник розглядає актуальні як з теоретичної, так і практичної точок зору проблеми соціального розвитку. У ньому аналізуються передумови, джерела, механізми соціального розвитку, роль ціннісних орієнтацій у виборі суспільством певної історичної перспективи, взаємодія основних соціальних суб’єктів (класів, організацій, інститутів, рухів та ін. ) у реальних життєвих ситуаціях. Особлива увага приділяється пошукові об’єктивних і суб’єктивних передумов керованого (підконтрольного суспільству) розвитку. Відповідно до цього пропонується сучасна методологія дослідження та методика викладання.
Посібник призначений для забезпечення навчальних курсів гумані-тарних дисциплін вищих закладів освіти, а також спецкурсів Соціальний розвиток та Соціологія розвитку на соціологічних і гуманітарних факультетах університетів, академій та інститутів, на факультетах підготовки фахівців політичного і державного менеджменту.


Зміст
Передмова
Вступ
Глава Поняття соціального розвитку і його передумови
Передумови розвитку
Географічне середовище
Народонаселення
Виробництво
Ресурси розвитку
Наука
Техніка
Культура і освіта
Ідеологія
Проблеми розвитку в контексті різних соціальних підходів
Основні висновки
Контрольні запитання коментарі тести проблемні ситуації
Теми для рефератів

Глава Перспективні історичні орієнтації
Цінності і норми
Типи орієнтації розвитку
Особа в системі культурно-ціннісних орієнтацій розвитку
Основні висновки
Контрольні запитання коментарі тести проблемні ситуації
Теми для рефератів

Глава Колективні суб’єкти соціальної динаміки
Соціальні класи
Подвійна діалектика класів
Соціальні (історичні) рухи
Основні соціальні рухи
Робітничий рух та його соціальні типи
Буржуазний (капіталістичний) рух
Інші соціальні рухи
Національно-визвольний рух
Феміністський (жіночий) рух
Студентський молодіжний рух
Екологічний рух
Основні висновки і проблемні ситуації
Контрольні запитання коментарі тести проблемні ситуації
Теми для рефератів

Глава Соціотворчий вплив соціальних організацій
Поняття соціальних організацій
Співучасть соціальних організацій у керованому розвитку
Типи соціальних організацій і форм управління за співучастю у розвитку

Основні висновки
Контрольні запитання коментарі тести проблемні ситуації
Теми для рефератів

Глава Інституційні важелі історичної еволюції
Структура і функції соціальних інститутів
Держава та її соціотворчі можливості
Співучасть держави у соціальному розвитку
Основні висновки
Контрольні запитання коментарі тести проблемні ситуації
Теми для рефератів

Глава Демократичні засади соціотворчого процесу
Основи демократичного процесу
Історичний досвід демократизації
Основні висновки
Контрольні запитання коментарі тести проблемні ситуації
Теми для рефератів

Глава Спрямованість соціальних перетворень
Стабілізація
Модернізація
Історичний поступ Еволюція соціальних систем
Основні висновки
Контрольні запитання коментарі тести проблемні ситуації
Похожие разделы
Смотрите также

Грішнова О.А. Людський розвиток

  • формат doc
  • размер 3.55 МБ
  • добавлен 27 апреля 2010 г.
Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2006. - 308 с. В навчальному посібнику повно, системно, сучасно і зрозуміло висвітлені всі визначальні для розуміння суті людського розвитку розділи: теоретичні витоки концепції людського розвитку, методологія розрахунку індексу людського розвитку (запропонована ПРООН та національна), становлення пріоритету розвитку людського потенціалу. Розглянуто вплив таких ключових в контексті людського розвитку чинників як р...

Ручка А. (ред.) Соціологічна теорія: традиції та сучасність

  • формат pdf
  • размер 8.43 МБ
  • добавлен 30 мая 2010 г.
Навчальний посібник. – К.: Інститут соціології НАНУ, 2007. – 363 с., підготовлений викладачами Вищої школи соціології при Інституті соціології НАН України. Лекційний матеріал стосується низки традиційних і новітніх теоретичних схем у соціології. У лекціях репрезентуються різноманітні аспекти класичної методології структурно-функціональних парадигм, некласичної методології інтерпретативних парадигм, постнекласичної методології інтегральних і постм...