Химия и химическая промышленность
Академическая и специальная литература
 • формат doc
 • размер 242 КБ
 • добавлен 12 января 2010 г.
Фазовий склад портландцементного клінкеру
Національний технічний університет України "КПІ" Хімічна технологія неметалевих тугоплавких матеріалів, студентки 5 курсу, Лиман Тані, 38 сторінок.
Вступ.
Фазовий склад клінкеру.
Фаза аліту.
Фаза беліту.
Алюмінат на фаза.
Альмофосфати кальцію.
Другорядні фази.
Структура клінкеру.
Перетворення окремих компонентів при нагріванні.
Перетворення SiO.
Перетворення Al2O.
Перетворення Fe2O.
Перетворення FeS.
Шлакопортландцемент.
Сировинні матеріали, які використовуються для виробництва шлакових цементів.
Особливості технологій виробництва шлакових цементів.
Характеристика готової продукції.
Список використаної літератури.
Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. ВНО / ЗНО
 3. ЗНО по химии
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. ЕГЭ
 3. ЕГЭ по химии
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. ОГЭ / ГИА / ДПА
 3. ОГЭ / ГИА / ДПА по химии
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. Химия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Автоматизация
 3. Автоматизация химической промышленности
 1. Академическая и специальная литература
 2. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 3. Охрана труда на предприятии
 4. Охрана труда в химической промышленности
 1. Академическая и специальная литература
 2. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 3. Пожаровзрывобезопасность
 4. Пожаровзрывобезопасность на производствах
 5. Пожаровзрывобезопасность в химической промышленности
 1. Академическая и специальная литература
 2. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
 3. Радиационная, химическая и биологическая безопасность
 1. Академическая и специальная литература
 2. Биологические дисциплины
 3. Биохимия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Геохимия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Фармацевтика
 4. Медицинская химия и разработка лекарств
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Фармацевтика
 4. Фармацевтическая и токсикологическая химия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Наноматериалы и нанотехнологии
 3. Нанохимия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Гидрология
 4. Гидрохимия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Почвоведение
 4. Химия почв
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Методики преподавания
 4. Методика преподавания химии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Пищевая промышленность
 3. Пищевая химия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Сельское хозяйство
 3. Агрохимия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Транспорт
 3. Двигатели внутреннего сгорания (ДВС)
 4. Химмотология горюче-смазочных материалов
 1. Академическая и специальная литература
 2. Экологические дисциплины
 3. Обращение с отходами
 4. Сточные воды и их очистка
 5. Промышленные сточные воды и их очистка
 6. Очистка сточных вод предприятий химической промышленности
 1. Академическая и специальная литература
 2. Экологические дисциплины
 3. Экологическая химия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Английский язык
 4. Для специалистов / English for Specific Purposes
 5. Для химических специальностей / English for Chemistry
 1. Стандарты
 2. Межгосударственные стандарты (МС)
 3. МС (ГОСТ) Химия и химическая промышленность
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. ГОСТ
 4. ГОСТ Химия и химическая промышленность
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. ГОСТ Р
 4. ГОСТ Р Химия и химическая промышленность
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. Технические условия (ТУ)
 4. ТУ Химия и химическая промышленность
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Для средней школы
 3. Химия
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Химия и химическая промышленность
Смотрите также

Загальні відомості про науку хімія

Реферат
 • формат doc
 • размер 85.5 КБ
 • добавлен 25 февраля 2011 г.
Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка. Хімія — наука про склад, властивості і будову речовин, про їхні перетворення, про залежність властивостей від складу і будови речовин, про взаємодію, добування і використання речовин.

Нафта

Реферат
 • формат ppt
 • размер 707 КБ
 • добавлен 10 апреля 2011 г.
К-ть слайдів - 39 мова - українська Природа і утворення. Склад і властивості нафти уровень - ВУЗ - ЛНУВМтаБТ ім. С. З. Гжицького, м. Львів План Класифікація нафти Різновиди нафти Геологія нафти Основні запаси Нафта в Україні Загальна характеристика нафти Хімічний склад і властивості нафти Природний попутни газ в нафті Видобуток нафти ПЕРЕРОБКА НАФТИ. НАФТОПРОДУКТИ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рентгеновские методы исследования

Реферат
 • формат doc
 • размер 22.91 МБ
 • добавлен 08 октября 2011 г.
Рентгеноабсорбційний аналіз Ультрафіолетова фотоелектронна спектроскопія Рентгенівська фотоелектронна спектроскопія Фізичні принципи методу рентгенівської фотоелектронної спектроскопії Експерементальна техніка Якісний та кількісний аналіз складу поверхні Основні сфери застосування рентгеноелектронних спектрів Елементний склад Хімічний зсув Структура молекул Ступінь окислення Поверхня твердого тіла Аналітичне застосування фотоелектронно...

Схема виробництва біовіту. Стадія сушіння та пакування готової продукції. Розпилювальна сушарка

 • формат jpg, cdw, doc
 • размер 4.09 МБ
 • добавлен 09 апреля 2010 г.
Курсовий проект містить пояснювальну записку та 2 креслення. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Перелік скорочень, умовних позначень, термінів Вступ 1. Характеристика кінцевої продукції виробництва 1.1. Склад і форма випуску 1.2 Умови зберігання 2. Фармакологічна дія лікарського засобу 2.1. Фармакологічна дія 2.2. Показання 2.3. Дози і спосіб застосування 2.4. Побічна дія 2.5. Протипоказання 2.6. Особливі показання 3. Характеристика біологічного агенту 3.1. Х...

Ґрунтознавство

 • формат doc
 • размер 428 КБ
 • добавлен 26 февраля 2011 г.
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Санітарно – технічний факультет Кафедра хімії Вступ Розділ Визначення вмісту водорозчинних солей у ґрунті Розділ Визначення втрати маси при прожарюванні та вмісту в ґрунті мінеральних речовин Розділ Кореляційний аналіз ґрунту на базі експериментальних результатів Вологість ґрунту, визначена термостатичним та пікнометричним методами Вологість ґрунту, визначена термостатним мет...