Размещение производительных сил (РПС)


Макогон Ю., Ляшенко В., Кравченко В. Региональные экономические связи и свободные экономические зоны

Макогон Ю., Ляшенко В., Кравченко В. Региональные экономические связи и свободные экономические зоны

 • разное
 • pdf
 • 773.73 КБ
 • добавлен 15.01.2012
Учебное пособие. - ДонНУ, 2001. - 88 с.

В методическом учебном пособии рассмотрены мировой опыт создания и функционирования свободных экономических зон, методологические и методические вопросы осуществления отбора предприятий-субъектов зоны, проведение оценки эффективности инвестиционных мер, разработка принципов госуда...
Контрольна - Роль та розміщення залізничного транспорту

Контрольна - Роль та розміщення залізничного транспорту

 • лабараторные
 • doc
 • 184.5 КБ
 • добавлен 08.01.2012
ДДФА, Дніпропетровськ 2011 р., 32 с. В даній роботі описуються загальні відомості про залізниці України, принципи їх галузевого розміщення, аналітичні дані за період 2005-2010 рр. Робота основана на даних Статистичного щорічника України за 2010 р.

Вступ.
Сучасний стан та проблеми залiзничного транспорту.
Роль...
Реферат - Развитие и размещение морского транспорта

Реферат - Развитие и размещение морского транспорта

 • рефераты
 • doc
 • 254.5 КБ
 • добавлен 31.12.2011
Введение
Место транспортной системы в воспроизводственном
процессе страны
Классификация транспортной системы России
Место в ней морского транспорта
География морского транспорта Российской Федерации
Факторы её определяющие
Характеристика современного состояния морского
транспорта
Материально-т...
Курсова робота - Процес реформування транспортного комплексу України

Курсова робота - Процес реформування транспортного комплексу України

 • курсовые
 • doc
 • 385.5 КБ
 • добавлен 31.12.2011
81 стр.
Курсова робота складається з 3 розділів.
В 1 розділі розглянуто структуру транспорту України (
Транспортна структура держави,
Економіко-технологічні підйоми транспортного комплексу).
В розділі 2 Характеристика видів транспорту та особливості його розміщення детально розглянуто всі види транспорту.
Шпаргалки - Розміщення продуктивних сил

Шпаргалки - Розміщення продуктивних сил

 • шпаргалки
 • doc
 • 1.19 МБ
 • добавлен 29.12.2011
Теоретичні відомості та відповіді а запитання. 147 вопросов. 147 стор.

Предмет курсу Розміщення продуктивних сил
Загальні закономірності розміщення продуктивних сил, їх суть та значення
Основні принципи розміщення продуктивних сил, їх суть та значення
Основні фактори РПС, їх суть
Ек-не районування, його ...
Реферат - ПЕК: його суть, значення, галузева структура

Реферат - ПЕК: його суть, значення, галузева структура

 • рефераты
 • doc
 • 87.5 КБ
 • добавлен 29.12.2011
3 курс экономика предприятия
Метою роботи є поглиблення та закріплення знань з основних питань теорії розміщення продуктивних сил, закономірностей розміщення паливно-енергетичного комплексу та застосування їх на практиці.
Завдання роботи – розкрити значення та охарактеризувати сучасний стан паливно-енергетичного комплек...
Контрольная работа - Экономико-географическая характеристика Северного экономического района

Контрольная работа - Экономико-географическая характеристика Северного экономического района

 • лабараторные
 • doc
 • 165.5 КБ
 • добавлен 22.12.2011
СибУПК. Вариант №
3. - 17с.

План контрольной работы
Административный состав района
Особенности экономико-географического положения
Место района в хозяйственном комплексе страны
Оценка природных ресурсов и условий района
Характеристика населения и трудовых ресурсов района
Развитие и размещение...
Димченко О.В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з курсу Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

Димченко О.В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з курсу Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

 • разное
 • pdf
 • 256.07 КБ
 • добавлен 18.12.2011
Для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.050106 Облік і аудит, 7.050107 Економіка підприємства. - Харків: ХНАМГ, 2006. – 36 с.

Десятиліття, що ознаменувало початок 21 століття відзначається глибокими змінами в змісті й формах світового, локального і регіонального розвитку. Усі ці явища більшістю пр...
Реферат - Восточно-сибирский экономический район

Реферат - Восточно-сибирский экономический район

 • рефераты
 • doc
 • 69.5 КБ
 • добавлен 06.12.2011
Краснодар; КГУКИ; Информационно-библиотечный факультет; специальность: прикладная информатика; предмет: Региональная экономика; год 2010; 18 стр.

Введение
Природно-ресурсный потенциал
Промышленность района
Агропромышленный комплекс
Транспорт и экономические связи
Экологические проблемы региона
Реферат - Поняття та сутність мінеральної сировини

Реферат - Поняття та сутність мінеральної сировини

 • рефераты
 • doc
 • 103.5 КБ
 • добавлен 13.11.2011
Вступ
Поняття та сутність мінеральної сировини, її місце серед природних ресурсів світу
Мінеральна сировина як фактор розміщення продуктивних сил
Роль мінеральної сировини в сучасній світовій економіці
Висновок
Література
Презентация - Топливно-энергетический комплекс России

Презентация - Топливно-энергетический комплекс России

 • рефераты
 • pptx
 • 16.47 МБ
 • добавлен 22.10.2011
Структура Топливно-Энергетического комплекса .
Значение ТЭКа в хозяйстве России.
Структура производства топлива и энергии в России.
Топливная промышленность России: угольная, нефтяная, газовая.
Современный уровень развития ТЭКа. По регионам России.
Особенности электроэнергетики России.
Структура производ...
Курсова робота - Особливості територіального розміщення підприємств горілчаної промисловості України

Курсова робота - Особливості територіального розміщення підприємств горілчаної промисловості України

 • курсовые
 • doc
 • 408 КБ
 • добавлен 12.10.2011
Сутність тa структурa горілчaної промисловості
Покaзники розвитку горілчaної промисловості
Фaктори впливу нa територіaльне розміщення горілчaної промисловості Укрaїни
Особливості територіaльної оргaнізaції підприємств горілчaної промисловості Укрaїни
Оцінкa покaзників розвитку горілчaної промисловості Укрaїни
Клиновий Д.В., Пепа Т.В. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України

Клиновий Д.В., Пепа Т.В. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України

 • разное
 • pdf
 • 2.57 МБ
 • добавлен 05.10.2011
Навчальний посібник. За наук. ред. Л.Г. Чернюк. К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 728 с.

В навчальному посібнику на основі регіонально-комплексного підходу пропонуються до розгляду теоретико-методологічні засади розміщення продуктивних сил природно-ресурсного, виробничого та соціального комплексу України, розкрив...
Нет изображения

Дорогунцов С.І. Розміщення продуктивних сил України

 • разное
 • doc
 • 389.05 КБ
 • добавлен 19.09.2011
Навч.-метод. посібник для сам. вивч. дисципліни / С. І. Дорогунцов, Ю. І. Пітюренко та ін.-К.: КНЕУ, 2000.-364 с.Розкрито сутн...
Реферат - Социально-экономическая характеристика города Кондопога

Реферат - Социально-экономическая характеристика города Кондопога

 • рефераты
 • docx
 • 3.66 МБ
 • добавлен 05.06.2011
История города.
Общая характеристика эгп.
Население.
Природные условия и ресурсы.
Промышленность.
Транспорт.
Экология.
Культура.
Образование.
Достопримечательности.
ПетрГу, Экономический факультет, Литвинов А. С. , 23 стр. , 2011г.
Реферат - Лесные ресурсы Украины

Реферат - Лесные ресурсы Украины

 • рефераты
 • doc
 • 120.5 КБ
 • добавлен 28.05.2011
Лесной фонд Украины
Использование лесных ресурсов
Проблема рационального использования и управления лесными ресурсами и перспективы развития ресурсного потенциала

Объем 15 страниц
Севастопольский национальный технический институт, Финансы и кредит
Усачев Н.А., Окушко Я.Г.Черниченко Г.А., Черноиванова Е.Н. Размещение производительных сил Донбасса. Часть 2

Усачев Н.А., Окушко Я.Г.Черниченко Г.А., Черноиванова Е.Н. Размещение производительных сил Донбасса. Часть 2

 • разное
 • pdf
 • 1.02 МБ
 • добавлен 20.05.2011
Учебное пособие, 2-е изд., псрераб., доп. Донецк; Издательство ИСТОКИ, 1999 - 288с.

В пособии показаны теоретические и практические вопросы размещения производительных сил Донбасса. Раскрыты предпосылки формирования, отраслевая и территориальная структуры хозяйств региона.
Для студентов экономических специальностей,...
Усачев Н.А., Окушко Я.Г., Черниченко Г.А, Черноиванова Е.Н. Размещение производительных сил Донбасса. Часть 1

Усачев Н.А., Окушко Я.Г., Черниченко Г.А, Черноиванова Е.Н. Размещение производительных сил Донбасса. Часть 1

 • разное
 • pdf
 • 1.18 МБ
 • добавлен 20.05.2011
Учебное пособие, 2-е изд., псрераб., доп. Донецк; Издательство ИСТОКИ, 1999 - 288с.

В пособии показаны теоретические и практические вопросы размещения производительных сил Донбасса. Раскрыты предпосылки формирования, отраслевая и территориальная структуры хозяйств региона.
Для студентов экономических специальностей,...
Контрольно-курсовая работа - Особенности развития и размещения отраслей ТЭК России

Контрольно-курсовая работа - Особенности развития и размещения отраслей ТЭК России

 • лабараторные
 • docx
 • 109.82 КБ
 • добавлен 15.04.2011
Современное состояние и структура топливно-энергетического комплекса России.
Развитие и размещение нефтяной промышленности в России.
Развитие и размещение газовой промышленности в России.
Развитие и размещение угольной промышленности.
Электроэнергетика.
Перспективы развития ТЭК. Возможные пути решения энергет...
Реферат - Особенности развития и размещения экологически опасных предприятий

Реферат - Особенности развития и размещения экологически опасных предприятий

 • рефераты
 • docx
 • 45.41 КБ
 • добавлен 13.04.2011
С развитием производства серьезной проблемой всякого промышленника был выбор места для размещения промышленных и иных хозяйственных объектов. От этого выбора во многом зависел успех дела, экономическая эффективность производства. Поэтому основным общим критерием рационального выбора места размещения хозяйственного субъекта всегд...
Лекции - Размещение производительных сил

Лекции - Размещение производительных сил

 • лекции
 • doc
 • 406 КБ
 • добавлен 05.11.2010
ДИТМ, 2003, 37 стр.
Предмет и задачи курса. теоретические и методологические основы РПС. Закономерности и принципы РПС.
Факторы РПС и их экономическая оценка.
Методы экономического обоснования размещения производства.
Природно-ресурсный потенциал и его оценка.
Современная концепция энергопроизводственных цикл...
Лекции - Размещение производительных сил

Лекции - Размещение производительных сил

 • лекции
 • doc
 • 109.45 КБ
 • добавлен 05.02.2010
ДУЭП, Днепропетровск.
1. Теоретические основы и общие условия размещения производительных сил. Предмет, методы и практическое значение размещения производительных сил
Закономерности размещения производительных сил и региональная экономическая политика в Украине.
Природно-ресурсный потенциал Украины.
Трудовые ресу...
Лекции - Региональная экономика Украины

Лекции - Региональная экономика Украины

 • лекции
 • doc
 • 507 КБ
 • добавлен 10.08.2010
Теоретические основы РПС
Размещение и развитие производства
Лекции - РПС

Лекции - РПС

 • лекции
 • doc
 • 603 КБ
 • добавлен 24.03.2011
Предмет, методи та завдання курсу
Передумови розміщення продуктивних сил
Теорії розміщення продуктивних сил і розвитку регіонів
Нові парадигми та концепції регіону
Закономірності розміщення продуктивних сил
Принципи розміщення продуктивних сил
Фактори розміщення продуктивних сил
Територіальний ...
Лекции - Экономическая география и регионалистика

Лекции - Экономическая география и регионалистика

 • лекции
 • doc
 • 178.5 КБ
 • добавлен 15.02.2010
Краткий конспект 33стр, для ВУЗов заочной ф/о. Содержит 23 темы:
Введение.
Политическая карта России.
Природные условия и ресурсы России.
Народонаселение России.
Народнохозяйственный комплекс России.
Топливно-энергетический комплекс.
Машиностроительный комплекс.
Комплекс отраслей по производству к...
Лекции - Экономическая география и регионалистика

Лекции - Экономическая география и регионалистика

 • лекции
 • doc
 • 122.21 КБ
 • добавлен 18.06.2009
Теоретические вопросы экономической географии и регионалистики.
Закономерности, факторы и условия размещения производительных сил.
Контрольна - Роль та розміщення залізничного транспорту

Контрольна - Роль та розміщення залізничного транспорту

 • лабараторные
 • doc
 • 184.5 КБ
 • добавлен 08.01.2012
ДДФА, Дніпропетровськ 2011 р., 32 с. В даній роботі описуються загальні відомості про залізниці України, принципи їх галузевого розміщення, аналітичні дані за період 2005-2010 рр. Робота основана на даних Статистичного щорічника України за 2010 р.

Вступ.
Сучасний стан та проблеми залiзничного транспорту.
Роль...
Контрольна робота - Размещение производственных сил

Контрольна робота - Размещение производственных сил

 • лабараторные
 • docx
 • 142 КБ
 • добавлен 17.10.2010
Демографічні передумови розміщення продуктивних сил
Паливний баланс України: особливості, структура, задачі оптимізації
Завдання. Складіть структурні колові діаграми розподілу населення, зайнятого в галузях економіки за два роки, побудуйте графіки, визначте показники динаміки
Обсяг роботи 18 с.
Контрольная работа - Дальневосточный федеральный округ

Контрольная работа - Дальневосточный федеральный округ

 • лабараторные
 • docx
 • 202.61 КБ
 • добавлен 29.04.2010
Экономико-географические характеристики Дальневосточного федерального округа (ДФО).
Особенности географического положения.
Экономическая оценка природных условий и ресурсов.
Население ДФО.
Численность населения.
Удельный вес городского и сельского населения в общей численности населения.
Возрастной состав...
Контрольная работа - Коротка характеристика нафтодобувної промисловості України. Стадії одержання та використання нафти України

Контрольная работа - Коротка характеристика нафтодобувної промисловості України. Стадії одержання та використання нафти України

 • лабараторные
 • docx
 • 164.02 КБ
 • добавлен 05.02.2011
Характеристика нафтодобувної промисловості України. Стадії одержання та використання нафти України.
Контрольная работа - Машиностроительный комплекс Украины

Контрольная работа - Машиностроительный комплекс Украины

 • лабараторные
 • docx
 • 37.01 КБ
 • добавлен 22.03.2010
2009 г. , 16 стр.
Введение
Обзор отраслей машиностроения
Формы территориальной организации машиностроения
Некоторые проблемы отрасли и пути их решения
Заключение
Список литературы
Контрольная работа - Особенности и факторы размещения химического комплекса

Контрольная работа - Особенности и факторы размещения химического комплекса

 • лабараторные
 • doc
 • 114 КБ
 • добавлен 05.03.2011
Структура химического комплекса.
Особенности химического комплекса.
Факторы размещения химического комплекса.
Влияние химического комплекса на окружающую среду
Контрольная работа - Особенности размещения и потребления водных ресурсов России

Контрольная работа - Особенности размещения и потребления водных ресурсов России

 • лабараторные
 • docx
 • 222.19 КБ
 • добавлен 12.02.2011
Контрольная работа по экономической географии и регионалистике.
РГТЭУ, 1 курс, 1 семестр, бухучет и аудит. , 19 страниц.
Содержание.
Водные ресурсы и их значение в экономике России
Распределение водных ресурсов по экономическим районам России
Характеристика крупнейших водохранилищ
Характеристика речной се...
Контрольная работа - Размещение и развитие предприятий по производству продуктов питания из картофеля

Контрольная работа - Размещение и развитие предприятий по производству продуктов питания из картофеля

 • лабараторные
 • doc
 • 106.5 КБ
 • добавлен 07.12.2010
МГУТУ. Вариант №
9. Значение и состояние новой отрасли продуктов питания из картофеля.
Сырьевая база и типы предприятий по производству продуктов пита-ния из картофеля.
Преимущества картофелепродуктов по сравнению со свежим картофе-лем.
Классификация картофелепродуктов и сроки их хранения.
Перспективы развит...
Контрольная работа - Размещение и уровень развития газовой промышленности

Контрольная работа - Размещение и уровень развития газовой промышленности

 • лабараторные
 • doc
 • 148.5 КБ
 • добавлен 20.09.2009
Экономическая география и регионалистика
Введение
Состав и значение газовой промышленности в народном хозяйстве России
Место газа в топливно-энергетическом комплексе
Место России в газовой промышленности мира
Развитие и размещение газовой промышленности России
Перспективы развития газовой промышленности
Контрольная работа - Размещение черной металлургии России

Контрольная работа - Размещение черной металлургии России

 • лабараторные
 • doc
 • 86.5 КБ
 • добавлен 11.04.2010
Контрольная работа по дисциплине регионалистика на тему "Размещение черной металлургии России"
-Значение черной металлургии в хозяйстве страны
-Типы металлургических предприятий и особенности их размещения.
Характеристика металлургических баз
-Топливно-сырьевая база черной металлургии
Контрольная работа - Размещение, рациональное использование природных ресурсов и их экономическая оценка

Контрольная работа - Размещение, рациональное использование природных ресурсов и их экономическая оценка

 • лабараторные
 • doc
 • 95.5 КБ
 • добавлен 07.12.2010
МГУТУ. Вариант №
2. Понятие о природно-ресурсном потенциале. Место России в мировых природных ресурсах и степень обеспеченности ими. Количественная и каче-ственная оценка природных ресурсов. Проблемы ресурсосбережения. Охрана и рациональное использование природных ресурсов. Современные тенден-ции в использовании природных ре...
Контрольная работа - Регионалистика Электроэнергетика

Контрольная работа - Регионалистика Электроэнергетика

 • лабараторные
 • docx
 • 31.26 КБ
 • добавлен 14.01.2011
Значение отрасли в народном хозяйстве страны.
Факторы, влияющие на размещение отрасли.
Характеристика отрасли.
Современные тенденции развития отрасли.
электроэнергетика.
Контрольная работа - Регионалистика. Проблемы и перспективы развития транспортного комплекса Волго-Вятского экономического района

Контрольная работа - Регионалистика. Проблемы и перспективы развития транспортного комплекса Волго-Вятского экономического района

 • лабараторные
 • doc
 • 97.5 КБ
 • добавлен 02.09.2009
Ижевск: ИГСА, 2008г. -22с.
Регионалистика.

Содержание.
Введение.
Общая характеристика района.
Экономическая оценка природных условий и ресурсов.
Население и трудовые ресурсы.
Структура и размещение основных отраслей хозяйственного комплекса.
Заключение.
Список литературы.
Контрольная работа - Розвиток і розміщення промислового комплексу України

Контрольная работа - Розвиток і розміщення промислового комплексу України

 • лабараторные
 • doc
 • 100 КБ
 • добавлен 10.11.2010
Роль промислового комплексу у розвитку господарства України.
Структура промислового комплексу і її динаміка.
Територіальні особливості і специфіка розміщення галузей промислового комплексу України.
Висновки зондування території України по рівню промислового розвитку.
Шпаргалка по РПС

Шпаргалка по РПС

 • шпаргалки
 • doc
 • 181.58 КБ
 • добавлен 20.11.2010
КНЭУ, 2009. 138 вопросов.
Предмет, метод і завдання курсу «РЕ» та його зв’язок з іншими дисциплінами.
Основні поняття та наукові категорії РЕ.
Місце регіональної економіки в системі наук.
Загальні закономірності розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів, їхня суть та об’єктивний характер.
П...
Лекции - Экономическая география и регионалистика

Лекции - Экономическая география и регионалистика

 • лекции
 • doc
 • 122.21 КБ
 • добавлен 18.06.2009
Теоретические вопросы экономической географии и регионалистики.
Закономерности, факторы и условия размещения производительных сил.
Исаенко Е.В. Колесов А.И. Черных Г.А. Экономическая география и регионалистика России

Исаенко Е.В. Колесов А.И. Черных Г.А. Экономическая география и регионалистика России

 • разное
 • doc
 • 1.34 МБ
 • добавлен 02.02.2010
Экономическая география и регионалистика России:
Учебное пособие. – Белгород: Кооперативное образование,
2007. – 314 с.

В учебном пособии рассматриваются природно-экономические предпосылки развития и размещения производства, география межотраслевых комплексов и отраслей хозяйства, современная территориальная...
Ответы по экономической географии и регионалистике

Ответы по экономической географии и регионалистике

 • шпаргалки
 • doc
 • 105.06 КБ
 • добавлен 09.07.2009
КФ МУГУ, 2009, Преподаватель Н. А. Новоселова.
История создания науки.
Задачи и содержание науки СЭГ.
Место СЭГ в системе наук.
Направления и методы исследования экономической и социальной географии.
Страны и страноведение.
Административно-территориальное устройство России.
Политическая карта мира.
Лекции - Региональная экономика Украины

Лекции - Региональная экономика Украины

 • лекции
 • doc
 • 507 КБ
 • добавлен 10.08.2010
Теоретические основы РПС
Размещение и развитие производства
Лекции - Экономическая география и регионалистика

Лекции - Экономическая география и регионалистика

 • лекции
 • doc
 • 178.5 КБ
 • добавлен 15.02.2010
Краткий конспект 33стр, для ВУЗов заочной ф/о. Содержит 23 темы:
Введение.
Политическая карта России.
Природные условия и ресурсы России.
Народонаселение России.
Народнохозяйственный комплекс России.
Топливно-энергетический комплекс.
Машиностроительный комплекс.
Комплекс отраслей по производству к...
Лекции - Размещение производительных сил

Лекции - Размещение производительных сил

 • лекции
 • doc
 • 406 КБ
 • добавлен 05.11.2010
ДИТМ, 2003, 37 стр.
Предмет и задачи курса. теоретические и методологические основы РПС. Закономерности и принципы РПС.
Факторы РПС и их экономическая оценка.
Методы экономического обоснования размещения производства.
Природно-ресурсный потенциал и его оценка.
Современная концепция энергопроизводственных цикл...
Хвесик М.А., Горбач Л.М., Пастушенко П.П. Размещение производительных сил и региональная экономика: Уч. пособ. (На укр. языке)

Хвесик М.А., Горбач Л.М., Пастушенко П.П. Размещение производительных сил и региональная экономика: Уч. пособ. (На укр. языке)

 • разное
 • pdf
 • 16.12 МБ
 • добавлен 31.05.2010
Изд-во: Кондор, 2009. - 344 с. (Киев)

Учебник имеет гриф Министерства образования Украины

V книзі розглянуто основні проблеми розміщення продуктивних сил України та регііоналістики в умовах ринкової економіки. Розкрито економічні закони та закономірності, принципи й фактори розмішення продуктивних сил, охаракте...
Лекции - Размещение производительных сил

Лекции - Размещение производительных сил

 • лекции
 • doc
 • 109.45 КБ
 • добавлен 05.02.2010
ДУЭП, Днепропетровск.
1. Теоретические основы и общие условия размещения производительных сил. Предмет, методы и практическое значение размещения производительных сил
Закономерности размещения производительных сил и региональная экономическая политика в Украине.
Природно-ресурсный потенциал Украины.
Трудовые ресу...
Презентация - Лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная и легкая промышленность Республики Беларусь

Презентация - Лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная и легкая промышленность Республики Беларусь

 • рефераты
 • pptx
 • 431.72 КБ
 • добавлен 02.12.2010
Белорусский государственный экономический университет, Терехов И. И. , 22 слайда, 2010 г.
В презентации тезисно изложены сущности каждого вида промышленности, их структура, современное состояние (статистика), проблемы и перспективы развития. Информация представлена в виде красочных графиков и схем.
Єрьомін С. Розміщення продуктивних сил

Єрьомін С. Розміщення продуктивних сил

 • разное
 • doc
 • 75.01 КБ
 • добавлен 02.05.2010
К.: Знання, 2003. – 350с.(в файле 88 с.)

Предмет, методологія та завдання курсу
Систематизація основних термінів та визначень
Передумови розміщення продуктивних сил
Закономірності розміщення продуктивних сил
Принципи розміщення продуктивних сил
Фактори розміщення продуктивних сил
Територіальний п...
Шпаргалка - Распределение производительных сил. Экономическая география России

Шпаргалка - Распределение производительных сил. Экономическая география России

 • шпаргалки
 • doc
 • 102 КБ
 • добавлен 04.12.2009
Предмет, методы и задачи дисциплины «Размещение производительных сил».
Закономерности территориальной организации народного хозяйства.
Принципы территориальной организации народного хозяйства.
Факторы размещения производительных сил. Классификация отраслей промышленности по факторам размещения.
Географические и э...
Нет изображения

Дорогунцов С.І. Розміщення продуктивних сил України

 • разное
 • doc
 • 389.05 КБ
 • добавлен 19.09.2011
Навч.-метод. посібник для сам. вивч. дисципліни / С. І. Дорогунцов, Ю. І. Пітюренко та ін.-К.: КНЕУ, 2000.-364 с.Розкрито сутн...
Филатов В.Н. Экономическая география и регионалистика

Филатов В.Н. Экономическая география и регионалистика

 • разное
 • doc
 • 250.5 КБ
 • добавлен 29.08.2009
Автор – Филатов В. Н. – к. э. н., доцент кафедры «Экономика и управление предприятием» АГТУ. Рецензент – доцент кафедры «Маркетинг и реклама» Вахромов Е. Н.

Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. Некоторые теоретические вопросы размещения производительных сил. Схемы размещения производитель...
Плешакова М.В. Регионалистика

Плешакова М.В. Регионалистика

 • разное
 • doc
 • 641.5 КБ
 • добавлен 22.02.2010
В учебном пособии рассматриваются основные вопросы дисциплины в соответствии с программой. Данное учебное пособие состоит из трех частей: теоретической, характеризующей общие положения теории регионализма, включающие в себя предмет, метод, задачи регионалистики, структуру и основные понятия теории. Вторая и третья части посвящен...
Курсовая работа - Экономико-географическая характеристика Западно-Сибирского экономического района

Курсовая работа - Экономико-географическая характеристика Западно-Сибирского экономического района

 • курсовые
 • doc
 • 521 КБ
 • добавлен 29.11.2009
Введение.
Экономическое районирование.
История экономического районирования.
Принципы экономического районирования.
Современное экономическое районирование России.
Экономико-географическая характеристика Западно-Сибирского экономического района.
Экономическая оценка природно-ресурсного потенциала.
Офіційні статистичні дані за галузями народного господарства (2000-2010 роки)

Офіційні статистичні дані за галузями народного господарства (2000-2010 роки)

 • разное
 • doc
 • 850 КБ
 • добавлен 25.01.2011
"Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана". 6509, І курс, І семестр. Статистика взята з офіційного сайту статистичної інформації. Зкомпоновано в 1 файл. Викладач: Краєвий О. Д. 27 сторінок. Лише таблиці зі статистичними даними за 2000-2010 роки.

Основні показники розвитку промисловості, забезпечені...
Лопатников Д.Л. Экономическая география и регионалистика

Лопатников Д.Л. Экономическая география и регионалистика

 • разное
 • pdf
 • 9.59 МБ
 • добавлен 24.05.2009
Учебное пособие для студентов вузов. - М.: Гардарики, 2006. - 224 с.

Пособие знакомит читателя с основами экономической географии и регионалистики на примере одного из ключевых регионов мира - Зарубежной Европы. Выделены темы в наибольшей степени отражающие современные тенденции развития хозяйства Зарубежной Европы: сам...
Нет изображения

Реферат - Транспортный комплекс России

 • рефераты
 • doc
 • 31.53 КБ
 • добавлен 11.10.2010
Реферат сдавался в апреле 2010г. С оценкой - отлично.
Введение
Значение и структура транспортного комплекса России
Значение транспортного комплекса России
Структура транспортного комплекса России
Размещение транспортного комплекса РФ
Размещение железнодорожного транспорта в РФ
Размещение автомобильног...
Клиновий Д.В., Пепа Т.В. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України

Клиновий Д.В., Пепа Т.В. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України

 • разное
 • pdf
 • 2.57 МБ
 • добавлен 05.10.2011
Навчальний посібник. За наук. ред. Л.Г. Чернюк. К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 728 с.

В навчальному посібнику на основі регіонально-комплексного підходу пропонуються до розгляду теоретико-методологічні засади розміщення продуктивних сил природно-ресурсного, виробничого та соціального комплексу України, розкрив...