Лекции - РПС

Лекции - РПС
 • лекции
 • doc
 • 603 КБ
 • добавлен 24.03.2011
Предмет, методи та завдання курсу
Передумови розміщення продуктивних сил
Теорії розміщення продуктивних сил і розвитку регіонів
Нові парадигми та концепції регіону
Закономірності розміщення продуктивних сил
Принципи розміщення продуктивних сил
Фактори розміщення продуктивних сил
Територіальний поділ праці
Територіальна організація виробництва
Економічне районування України
Наукові методи аналізу розміщення продуктивних сил
Методи аналізу рівнів економічного розвитку регіонів
Демографічна характеристика народонаселення.
Сільське і міське розселення
Природно-ресурсний потенціал
Економічна оцінка основних видів природних ресурсів України
Науково-технічний прогрес
Виробничий потенціал
Науковий потенціал
Галузева структура народного господарства
Економічне обґрунтування галузевого розміщення виробництва
Форми територіальної організації промисловості
Металургійний комплекс
Машинобудування
Хіміко-лісовий комплекс
Промисловість будівельних матеріалів
Агропромисловий комплекс (АПК)
Молочна промисловість складається з маслоробної, сировинної, молочноконсервної галузі, виробництва продуктів з незбираного молока.
Комплекс по виробництву непродовольчих товарів народного споживання
Транспортний комплекс та зв’язок
Зміст та функції регіональної економіки
Специфіка регіональних програм сталого розвитку
Поняття та особливості проблемних регіонів
Донецький економічний район
Придніпровський економічний район
Східний економічний район
Центральний економічний район
Поліський економічний район
Подільський економічний район
Карпатський економічний район
Причорноморський економічний район
Сутність регіональної політики
Завдання державної регіональної економічної політики України
Основні підходи до стратегії економічного розвитку регіонів
Форми та напрями економічних зв’язків та співробітництва
Спільний економічний простір та еквівалентність обміну

Смотрите также


Лекции - Региональная экономика Украины

Лекции - Региональная экономика Украины

 • лекции
 • doc
 • 507 КБ
 • добавлен 10.08.2010
Теоретические основы РПС
Размещение и развитие производства
Лекции - Экономическая география и регионалистика

Лекции - Экономическая география и регионалистика

 • лекции
 • doc
 • 122.21 КБ
 • добавлен 18.06.2009
Теоретические вопросы экономической географии и регионалистики.
Закономерности, факторы и условия размещения производительных сил.
Лекции - Размещение производительных сил

Лекции - Размещение производительных сил

 • лекции
 • doc
 • 406 КБ
 • добавлен 05.11.2010
ДИТМ, 2003, 37 стр.
Предмет и задачи курса. теоретические и методологические основы РПС. Закономерности и принципы РПС.
Факторы РПС и их экономическая оценка.
Методы экономического обоснования размещения производства.
Природно-ресурсный потенциал и его оценка.
Современная концепция энергопроизводственных цикл...
Лекции - Размещение производительных сил

Лекции - Размещение производительных сил

 • лекции
 • doc
 • 109.45 КБ
 • добавлен 05.02.2010
ДУЭП, Днепропетровск.
1. Теоретические основы и общие условия размещения производительных сил. Предмет, методы и практическое значение размещения производительных сил
Закономерности размещения производительных сил и региональная экономическая политика в Украине.
Природно-ресурсный потенциал Украины.
Трудовые ресу...
Лекции - Экономическая география и регионалистика

Лекции - Экономическая география и регионалистика

 • лекции
 • doc
 • 178.5 КБ
 • добавлен 15.02.2010
Краткий конспект 33стр, для ВУЗов заочной ф/о. Содержит 23 темы:
Введение.
Политическая карта России.
Природные условия и ресурсы России.
Народонаселение России.
Народнохозяйственный комплекс России.
Топливно-энергетический комплекс.
Машиностроительный комплекс.
Комплекс отраслей по производству к...