Компьютерная литература
 • формат pdf
 • размер 898.87 КБ
 • добавлен 26 октября 2011 г.
Бармак О.В. Visual studio. NET. Створення Windows-програм
Хмельницький: ХНУ, 2006. – 90 с.

Розглядається нова технологія програмування – .NET корпорації Microsoft та інструментальний засіб, з допомогою якого вона втілюється – інтегроване середовище розробки Visual Studio .NET.
Матеріал містить великий об’єм реальних програм, який дозволяє в стислі терміни курсу осягнути розмаїття методів роботи при створенні програмного забезпечення.
Конспект лекцій з курсу Сучасні технології та інструментарій програмування рекомендований для студентів спеціальності Інформаційні технології проектування ВНЗ.

Книга містить конспект лекцій для вивчення курсу Сучасні технології та інструментарій програмування для студентів спеціальності 7.080402 - Інформаційні технології проектування.
В лекціях розглядається нова технологія програмування - .NET корпорації Microsoft та інструментальний засіб, з допомогою якого вона втілюється – інтегроване середовище розробки – Visual Studio .NET.
Курс лекцій складається з чотирьох розділів.
В першому розділі (лекції 1-5) зроблено огляд нової технології програмування та коротко нагадується об’єктно-орієнотований підхід – необхідна ланка для подальшого розуміння матеріалу.
Другий розділ (лекції 6-9) присвячено опису інтегрованого середовища розробко програмного забезпечення для технології .NET – Visual Studio .NET. Детально розглядається послідовність роботи з вікнами програми для створення нових проектів та редагування існуючих.
Третій розділ містить детальний опис процесу створення Windows-програм. Розглянуто форми та її наслідування, побудова меню, панель інструментів, MDI-форма та основні елементи керування.
Останній, четвертий розділ присвячено розгляду технології ADO.NET – доступу із Windiws-програми до баз даних. Розглянуто процес під’єднання до бази даних, клас DataSet, та процес зв’язування елементів управління з наборами даних.
Матеріал лекцій містить великий об’єм реальних програм, який дозволяє в досить стислі терміни курсу осягнути все різномаїття методів роботи при створенні програмного забезпечення.
Похожие разделы
Смотрите также

Вариант 13. Генеалогическое дерево

 • формат doc
 • размер 479.16 КБ
 • добавлен 13 января 2010 г.
Предлагаемый вашему вниманию курсовой проект представляет собой разработанную программную систему для поддержки генеалогических деревьев. Система включает в себя базу данных персон и связей между ними, средства для ее наполнения и извлечения необходимой информации. Проект позволяет строить генеалогические деревья, задавая связи между отдельными персонами. В построенном дереве о персонах можно получать такую информацию, как список родителей, детей...

Галіцин В.К., Сидоренко Ю.Т., Потапенко С.Д. Технологія програмування і створення програмних продуктів

 • формат pdf
 • размер 3.03 МБ
 • добавлен 06 октября 2011 г.
Галіцин В.К., Сидоренко Ю.Т., Потапенко С.Д.Технологія програмування і створення програмних продуктів: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2009. — 372 с. ISBN 978–966–483–234–9 Рецензенти В. А. Кадієвський, д-р екон. наук, проф. (Державна академія статистики) М. М. Клименюк, д-р. екон. наук, проф. (Академія муніципального управління) Г. В. Лавінський, д-р техн. наук, проф. (Український фінансово-економічний інститут) Л. Б. Долінський, канд. екон. наук, доц....

Голицына О.Л., Попов И.И. Основы алгоритмизации и программирования

 • формат djvu
 • размер 5.04 МБ
 • добавлен 17 мая 2010 г.
Книга 2008г. - 432с. Рассмотрены основные понятия алгоритмизации и программирования, представлены все виды задач обработки данных, приводятся таблицы сравнительного анализа форматов, операторов, процедур, описания данных для различных языков программирования. Дается развернутое и практически полное описание языков и систем программирования Pascal, Basic, С, а также сред Visual Basic и Delphi. Все разделы насыщены примерами и задачами.

КПІЗ - Програма для створення знімків екрану - Screenshot Capturer

 • формат doc
 • размер 876.5 КБ
 • добавлен 15 января 2012 г.
Комплексне практичне індивідуальне завдання (КПІЗ) - Програма для створення знімків екрану – Screenshot Capturer ТНЕУ (Тернопільський національний економічний університет), ФКІТ (Факультет комп'ютерних інформаційних технологій), Кафедра комп'ютерних наук, ПЗАС (Програмне забезпечення автоматизованих систем), 4 курс, 1 семестр. Головні розділи, розкриті в роботі: 1. Вимоги до програмного засобу. 2. Зовнішній опис. 3. Кодування. 4. Тестування. 5...

Мукасеева В.Н., Стоянов В.В. Методичка по лабораторным работам

 • формат doc
 • размер 30.38 КБ
 • добавлен 17 июля 2008 г.
Объектно-ориентированное программирование: Лабораторный практикум по дисциплине Технология программирования. /Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т; Сост.: В. Н. Мукасеева, В. В. Стоянов. - Уфа, 2007 - 29 с. Содержатся сведения, касающиеся разработке классов на языке С++. Цикл лабораторных работ посвящен технологии объектно-ориентированного программирования на языке C++ в интегрированной среде разработки фирмы Microsoft Visual Studio v.6 – v .8. Изло...

Сборник уроков 1-го курса Компьютерной Академии ШАГ

 • формат zip
 • размер 79.75 МБ
 • добавлен 31 октября 2009 г.
Язык программирования C# Язык программирования C/C++ Язык программирования Visual C++ Язык программирования Visual Basic Язык вэб-программирования Java Script Язык разметки XML Язык разметки XHTML, CSS Основы вэб-дизайна Векторный графический редактор Corel Draw Растровый графический редактор Photoshop Adobe Flash 3D Studio Max IP Локальные сети SQL Server Hardware Linux Windows XP Professionalrn

Смирнов А.А., Хрипков Д.В. Технологии программирования: учебно-практическое пособие

 • формат pdf
 • размер 1.04 МБ
 • добавлен 02 декабря 2011 г.
ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ : учебно-практическое пособие. – М. : Изд. центр ЕАОИ, 2009. – 191 с. учебно-практическое пособие посвящено изучению важнейших направлении развития технологий программирования;особенности использования объектно-ориентированного программирования в различных системах;технологии программирования, основанные на динамическом распределении памяти;технологии программирования, используемые при обработки экономической информаци...

Шкиль Н.И., Жалдак М.И. Изучение языков программирования в школе

 • формат tif
 • размер 3.66 МБ
 • добавлен 08 февраля 2011 г.
1988г. -272с. В пособии рассматриваются языки программирования высокого уровня-Бейсик и Паскаль, необходимые при изучении школьного курса основ информатики и вычислительной техники. Изложение осуществляется на базе школьного алгоритмического языка. Даны методические советы по использованию этих языков при составлении программ решения различных математических, физических, логических и других задач с помощью ЭВМ.rn

Agarwal B.B. Software engineering and testing

 • формат pdf
 • размер 11.62 МБ
 • добавлен 05 декабря 2010 г.
Jones and Bartlett Publishers, 2010. 516 р. Software Engineering and Testing. Introduction to Software Engineering. Software-Development Life-Cycle Models. Introduction to Software Requirements Specification. Software Reliability and Quality Assurance. System Design. Software Measurement and Metrics. Software Testing. Software-Testing Strategies. Software Maintenance and Project Management. Computer-Aided Software Engineering. Coding. Software De...

Microsoft. Анализ требований и создание архитектуры решений на основе Microsoft .NET

 • формат pdf
 • размер 11.4 МБ
 • добавлен 12 октября 2009 г.
Учебный курс MCSD. Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2004. — 416 стр. Учебный курс предназначен специалистам в области информационных технологий, занимающимся проектированием, разработкой и внедрением ИТ-решеннй в Windows-среде с использованием инструментов и технологий Microsoft, а также всем, кто хочет получить исчерпывающие знания в области проектирования ПО. Помимо теоретического материала курс содержит упражнения и контрольные во...