Библиотечное дело и библиотековедение
Академическая и специальная литература
Практикум
  • формат pdf
  • размер 649,47 КБ
  • добавлен 22 сентября 2016 г.
Галганова О. (упор.) Складання бібліографічних посібників. Інформаційно-методичні матеріали
Київ: Національна парламентська бібліотека України, 2015. — 80 с.
У виданні розкрито основні процеси підготовки бібліографічних посібників, подано поради з організації роботи авторського колективу, відбору, групування, бібліографування матеріалів, організації довідково-пошукового апарату.
Адресовано бібліографам-упорядникам, студентам бібліотечних факультетів.
Загальні питання організації роботи
Планування роботи над бібліографічним посібником
Створення авторського колективу
Розробка інструктивно-методичних рекомендацій
Складання плану-проспекту
Класифікація бібліографічних посібників за видами
Класифікація БП за зовнішньою формою
Класифікація БП за внутрішньою формою
Класифікація БП за суспільним призначенням
Класифікація БП за особливостями об’єкта обліку (документів, що відображені)
Класифікація БП за ступенем згортання інформації, що міститься у відображених документах
Класифікація БП за особливостями методів бібліографування
Методи бібліографування як процесу створення бібліографічної інформації
Бібліографічне виявлення
Бібліографічний відбір
Критерії бібліографічного відбору документів
Бібліографічна характеристика
Бібліографічний опис
Анотація
Реферат

Бібліографічне групування
Змістове групування
Формальне групування
Формально-змістове групування
Рекомендаційне групування

Розташування бібліографічних записів усередині найдрібнішої рубрики
Складання довідково-пошукового апарату покажчика.
Зміст (оглав)
Передмова
Вступна стаття
Класифікаційна схема
Система посилань
Список використаних джерел інформації
Список скорочень та умовних позначень
Допоміжні покажчики
[u]Теоретичні основи підготовки допоміжних покажчиків.
Методика складання допоміжних покажчиків
[u]
Іменний покажчик
Географічний покажчик
Предметний покажчик

Редагування бібліографічного посібника
Список літератури з методики бібліографування
Додатки
Похожие разделы