Для специалистов / English for Specific Purposes
  • формат doc
  • размер 126,76 КБ
  • добавлен 11 декабря 2010 г.
Гаращенко Л.М. Практична англійська
Практична англійська: Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 91 с.
Даний посібник призначений для студентів економічних факультетів вузів денної форми навчання.
Мета посібника – подальший розвиток та вдосконалення навичок розуміння і аналізу оригінальних текстів із загальноосвітньої та економічної тематики, збагачення словникового запасу, вдосконалення навичок розмовної мови, вміння вести бесіди, брати участь у дискусіях англійською мовою.
Посібник містить тексти для додаткового читання, які можуть використовуватися як для самостійної (позааудиторної), так і під час занять.
Topic:I am a student.
Grammar: verbs: to be, to have; a noun.
Topic: Our Academy.
Grammar: Pronouns, adjectives.
Topic: We study a foreign language.
Grammar: Modal verbs.
Topic: Higher education in Ukraine.
Grammar: Indefinite tenses (The Present Indefinite Tense).
Topic: Higher education in Great Britain.
Grammar: The Past Indefinite Tense.
Topic: Economy of Ukraine.
Grammar: The Continuous Tenses. Participle I.
Topic: British Economy.
Grammar: The Perfect Tenses.
Topic: US Economy.
Grammar: The Passive Voice.
Topic: Why Should We Study Economics?
Grammar: Sequence of Tenses.
Topic: My Speciality.
Grammar: Revision of Tenses.
Additional Reading.
Похожие разделы