• формат pdf
 • размер 9.3 МБ
 • добавлен 26 марта 2010 г.
Гайко Г., Білецький В., Мікось Т., Хмура Я. Гірництво й підземні споруди в Україні та Польщі (нариси з історії)
Донецьк: Донецьке відділення НТШ, 2009. – 296 с.

Книга посвящена истории горного дела Украины и Польши
Читать онлайн
Смотрите также

Білецький В.С. Гірничий енциклопедичний словник. Том 3

Словарь
 • формат pdf
 • размер 15.85 МБ
 • добавлен 09 апреля 2011 г.
Донецьк: Східний видавничий дім. — 2004. — 752 с. Містить понад 11 000 термінів та терміносполучень (назв статей). Адресований гірничим інженерам, геологам, науковцям, аспірантам, студентам гірничих спеціальностей та фахівцям суміжних галузей, широкому загалу інженерно-технічних працівників гірничих підприємств та читачам, які цікавляться освоєнням надр.

Білецький В.С. Мала гірнича енциклопедія. Том 1 (А-К)

Энциклопедия
 • формат pdf
 • размер 50.59 МБ
 • добавлен 08 марта 2011 г.
Донецьк: Донбас. 2004. — 640 с. Мала гірнича енциклопедія — універсальне тритомне довідкове видання у галузі гірничої науки та техніки. Містить описи близько 18 000 термінологічних та номенклатурних одиниць, у тому числі 1 -й том — 6400 одиниць, які висвітлюють різні аспекти розвідки, видобування та первинної переробки твердих, рідких та газоподібних корисних копалин. Адресована спеціалістам — у першу чергу фахівцям-гірникам, геологам, науковцям...

Білецький В.С. Мала гірнича енциклопедія. Том 2 (Л-Р)

Энциклопедия
 • формат pdf
 • размер 79.43 МБ
 • добавлен 08 марта 2011 г.
Донецьк: Донбас, 2007. - 652 с, 20 кол. іл. Мала гірнича енциклопедія - універсальне тритомне довідкове видання у галузі гірничої науки і техніки. Містить описи близько 18 000 термінологічних та номенюіатурних одиниць, в тому числі 2-й том - 5250 одиниць, які висвітлюють різні аспекти розвідки, видобування та первинної переробки твердих, рідких та газоподібних корисних копалин. Адресована спеціалістам - в першу чергу фахівцям-гірникам. геологам...

Білецький В.С. Тлумачний гірничий словник

Словарь
 • формат pdf
 • размер 3.23 МБ
 • добавлен 09 апреля 2011 г.
Донецьк: Донецький державний технічний університет. - 1998. - 420 с. Словник містить біля 5 000 термінів у гірничій науці та техніці. Крім того, подані відомості про деякі найбільші родовища корисних копалин, виробничі об’єднання та фірми, що працюють у гірничій промисловості. Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів гірничих спеціальностей, інженерно-технічних працівників підприємств гірничодобувної промисловості

Білецький В.С., Смирнов В.О. Переробка і якість корисних копалин

 • формат pdf
 • размер 1.76 МБ
 • добавлен 07 мая 2010 г.
Викладені основні відомості щодо технології і процесів переробки і збагачення корисних копалин. Розглянуті принципові конструкції техноло- гічного обладнання і його принцип дії. Викладені методи контролю при добуванні і переробці корисних копалин. Розглянуті технологічні схеми переробки різноманітних корисних копалин і основні положення охорони навколишнього середовища.

Відкрите заняття з дисципліни Основи гірничого виробництва

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 471 КБ
 • добавлен 10 октября 2010 г.
Тема: Родовища кам’Яного та бурого вугілля в україні введення Родовища кам'яного і бурого вугілля. Історичні замітки. Донецький басейн. Видобуток вугілля в Україні (млн. тонн) Львівсько-Волинський басейн. Дніпровський басейн.

Васько І.С. Механіка гірських порід: Конспект лекцій

 • формат doc
 • размер 448.71 КБ
 • добавлен 22 января 2012 г.
Івано-Франківськ: Факел, 2002. – 148 с. Конспект лекцій складено згідно з програмою курсу Механіка гірських порід для студентів бакалаврату Гірництво ( спеціальності Буріння, Ви-добування нафти і газу, Проектування і спорудження нафтогазопроводів), (протокол № 7 від 26 січня 1996 р.). Призначений для самостійної роботи сту-дентів денної і заочної форм навчання при вивченні навчальної дисципліни. Розглянуто механічні властивості гірських порід з...

Гнєушев В.О. Вступ до спеціальності

 • формат doc
 • размер 220.36 КБ
 • добавлен 13 марта 2011 г.
Конспект лекцій і методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів 1 курсу напряму підготовки «Гірництво». – Рівне: НУВГП, 2010. – 70 с. Висвітлено у аспекті Національного університету водного господарства та природокористування України. Склад і структура управління водогосподарським комплексом країни. НУВГП – провідний навчальний і науковий центр водогосподарського комплексу України. Програми професійного спрямування (спеціальності), за...

Цимбал С.Й. Підземне будівництво

 • формат djvu
 • размер 4.93 МБ
 • добавлен 27 ноября 2009 г.
Навчальний посібник. - К.: КНУБА, 2004. -148 с. Викладено класифікацію та загальні відомості про підземні споруди, дано характеристику їхніх конструкцій, наведено розрахунки підземних споруд, що будуються відкритими, опускними і закритими способами. Розглянуто приклади вирішення конкретних задач. Призначений для студентів будівельного факультету.

Яремійчук P.C., Возний В.Р. Основи гірничого виробництва

 • формат tif
 • размер 15.8 МБ
 • добавлен 08 ноября 2010 г.
Підручник. - Київ: Українська книга, 2000. -360 с. У підручнику охарактеризовані корисні копалини світу та України. Викладено основні способи їх видобутку — шахтний, відкритий, свердловинний Описано технології видобування корисних копалин. Подано інформацію про руйнування гірських порід та їх фізико-механічні і фізико-хімічн властивості. Охарактеризовано споруди для зберігання нафти та газу. Підручник також містить інформацію про охорону навколиш...