• формат doc
 • размер 448.71 КБ
 • добавлен 22 января 2012 г.
Васько І.С. Механіка гірських порід: Конспект лекцій
Івано-Франківськ: Факел, 2002. – 148 с.

Конспект лекцій складено згідно з програмою курсу Механіка гірських порід для студентів бакалаврату Гірництво ( спеціальності Буріння, Ви-добування нафти і газу, Проектування і спорудження нафтогазопроводів), (протокол № 7 від 26 січня 1996 р.). Призначений для самостійної роботи сту-дентів денної і заочної форм навчання при вивченні навчальної дисципліни. Розглянуто механічні властивості гірських порід з точки зору стійкості стінок гірничих виробок і їх руйнування при бурінні, робота і зношування породоруй-нівного інструменту. Розглянуто основні задачі буримості гірських порід.
Похожие разделы
Смотрите также

Айдарова М.А. Учебно-методический комплекс по дисциплине Проектирование строительства горных предприятий

Практикум
 • формат doc
 • размер 2.43 МБ
 • добавлен 22 августа 2010 г.
Министерство образования и науки Республики Казахстан. Карагандинский Государственный Технический Университет. 2008г. 75стр. Учебно-методические указания к изучению предмета. Конспект лекций. Экзаменационные билеты. На русском языке. [doc] Основные сведения о принципах проектирования. Технический проект шахты. Организация проектирования горных предприятий. Состав проектной документации Проекты организации строительства горных предприятий Проекты...

Борзих А.П., Аверін Г.О. Утримання, ремонт і ліквідація виробок вугільних шахт

 • формат pdf
 • размер 4.14 МБ
 • добавлен 19 апреля 2010 г.
Методичний посібник. – Алчевськ: ДонДТУ, 2005. – 262 с. У посібнику подано загальні відомості про стан виробок вугільних шахт Українського Донбасу і загальні гірничо-геологічні аспекти їхнього утримання: характер і ступінь деформації кріплення в корінних виробках; різновиди ремонту виробок і засоби їхньої механізації; матеріали збірного кріплення, використовувані при ремонті виробок. Наведені вимоги правил і техніки безпеки при виконанні робіт з...

Гнєушев В.О. Вступ до спеціальності

 • формат doc
 • размер 220.36 КБ
 • добавлен 13 марта 2011 г.
Конспект лекцій і методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів 1 курсу напряму підготовки «Гірництво». – Рівне: НУВГП, 2010. – 70 с. Висвітлено у аспекті Національного університету водного господарства та природокористування України. Склад і структура управління водогосподарським комплексом країни. НУВГП – провідний навчальний і науковий центр водогосподарського комплексу України. Програми професійного спрямування (спеціальності), за...

Кузьміч О.К. Відкриті гірничі роботи

 • формат pdf
 • размер 2.63 МБ
 • добавлен 26 февраля 2010 г.
Посібник. - Стаханов, 2002. -100 с.: ил. В посібнику надані загальні відомості про відкриті роботи. Викладені технологічні процеси на кар’єрах – підготовка гірських порід до виймання, виймально-навантажувальні роботи, транспортування гірської маси, відвалоутворення розкривних порід, способи рекультивації поверхні, що порушена відкритими робо-тами. Розглянуто способи розкриття родовищ, системи розробки, технологічні схеми розробки родовищ відкрити...

Лекции - конспект лекций по предмету Проектирование горных предприятий (на укр.)

Статья
 • формат doc
 • размер 119.64 КБ
 • добавлен 30 августа 2010 г.
Конспект лекций по предмету "Проектирование горных предприятий", который читается в Житомирском государственном технологическом университете на горно-экологическом факультете для специальности 6.090301 "Разработка месторождений полезных ископаемых". Содержание конспекта по темам: Рассматриваются перерабатывающие предприятия. Рассмотрены типы и строение дробилок, грохотов. Приведены расчетные схемы для проектирования как технологических процесс...

Методичні вказівки до виконання практичної роботи Визначення меж небезпечних зон дії ударних повітряних хвиль при обваленні гірських порід в підземних порожнинах з курсу Проектування безпеки при вибухових роботах

Практикум
 • формат doc
 • размер 995.5 КБ
 • добавлен 10 января 2012 г.
Укладачі: д-р техн. наук , професор Гурін А.О., асистент Шевченко В.І. Відповідальний за випуск: д-р техн. наук , професор Гурін А.О. Рецензент: канд. техн. наук, доцент Гацький А.К. Викладена методика розрахунку параметрів повітряних хвиль, що утворюються при обваленні порід в підземних порожнинах. Наведені конструкції захисних пристроїв для локалізації підземних порожнин. Підписано до друку 2011р. Формат А5 Обсяг 18 стор. Видавничий цент...

Правила ведення гірничих робіт на пластах, схильних до газодинамічних явищ

standart
 • формат pdf
 • размер 15.25 МБ
 • добавлен 03 мая 2010 г.
Стандарт Мінвуглепрому України. Офіційне видання. СОУ 10.1.00174088.011-. 205. Київ, 2005. 225 с. Зміст. Сфера застосування. Нормативні посилання. Терміни та визначення понять і скорочення. Загальні положення. Газодинамічні явища. Поділ пластів на категорії небезпеки за ГДЯ. Вимоги безпеки та охорони праці на пластах, схильних до ГДЯ. Порядок застосування заходів з безпеки розробки загрозливих та небезпечних за ГДЯ пластів. Вимоги до проектів буд...

Стрілець О.П. Конспект лекцій дисципліни Геотехнології гірництва

 • формат doc
 • размер 1.51 МБ
 • добавлен 11 августа 2010 г.
Національный гірничний університет. Дніпропетровськ, 2008год. Конспект лекций по горному делу. 70стр. На русском языке. [doc]. Горные породы и минералы. Технология горного производства. Горнодобывающая промышленность. Угольная промышленность. Способы добычи полезных ископаемых. Бурение скважин. Бурение в сложных горногеологических условиях. Крепление скважин. Основные и вспомогательные процессы бурения скважин. Назначение скважин в угольной и гор...

Шевцов М.Р., Таранов П.Я., Левіт В.В., Гудзь О.Г. Руйнування гірських порід вибухом

 • формат pdf
 • размер 5.24 МБ
 • добавлен 14 января 2010 г.
Підручник для вузів. – 4-е видання перероб. і доп. – Донецьк: ,2003. – 248 с. Викладені теорія підривання вибухових речовин, методи і приклади застосування теорії до задач практики; основні способи випробування вибухових речовин, у тому числі запобіжних. Наведені характеристики вибухових речовин і засобів підривання. Викладені теорія дії вибуху на породу і методи розрахунку основних параметрів буропідривних робіт при будівництві та експлуатації...

Яремійчук P.C., Возний В.Р. Основи гірничого виробництва

 • формат tif
 • размер 15.8 МБ
 • добавлен 08 ноября 2010 г.
Підручник. - Київ: Українська книга, 2000. -360 с. У підручнику охарактеризовані корисні копалини світу та України. Викладено основні способи їх видобутку — шахтний, відкритий, свердловинний Описано технології видобування корисних копалин. Подано інформацію про руйнування гірських порід та їх фізико-механічні і фізико-хімічн властивості. Охарактеризовано споруди для зберігання нафти та газу. Підручник також містить інформацію про охорону навколиш...