• формат doc
 • размер 220.36 КБ
 • добавлен 13 марта 2011 г.
Гнєушев В.О. Вступ до спеціальності
Конспект лекцій і методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів 1 курсу напряму підготовки «Гірництво». – Рівне: НУВГП, 2010. – 70 с.

Висвітлено у аспекті Національного університету водного господарства та природокористування України.
Склад і структура управління водогосподарським комплексом країни. НУВГП – провідний навчальний і науковий центр водогосподарського комплексу України.
Програми професійного спрямування (спеціальності), за якими здійснюється підготовка фахівців для водогосподарських організацій та інших галузей народного господарства України.
Законодавчі акти про освіту.
Права і обов’язки студента.
Культура та гігієна розумової праці і побуту студента.
Здоровий спосіб життя
Духовне здоров’я.
Роль корисних копалин і гірництва в сучасному індустріальному та постіндустріальному суспільствах.
Загальні відомості про гірничі роботи.
Безпека при веденні підземних і відкритих
гірничих робіт.
Виробництво видів паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) в Україні та розвинутих країнах.
Енергозбереження – пріоритетний напрямок державної політики України.
Збагачення корисних копалин.
Споживчі властивості і транспортабельність палив.
Органо-мінеральні корисні копалини як основа для виготовлення добрив і як сировина для хіміко-технологічної переробки.
Екологічна роль родовищ корисних копалин.
Рекультивація вироблених родовищ.
Основні якості сучасного фахівця з вищою освітою.
Основи психології професійної діяльності фахівця гірництва.
Інноваційна діяльність фахівця.
Смотрите также

Васько І.С. Механіка гірських порід: Конспект лекцій

 • формат doc
 • размер 448.71 КБ
 • добавлен 22 января 2012 г.
Івано-Франківськ: Факел, 2002. – 148 с. Конспект лекцій складено згідно з програмою курсу Механіка гірських порід для студентів бакалаврату Гірництво ( спеціальності Буріння, Ви-добування нафти і газу, Проектування і спорудження нафтогазопроводів), (протокол № 7 від 26 січня 1996 р.). Призначений для самостійної роботи сту-дентів денної і заочної форм навчання при вивченні навчальної дисципліни. Розглянуто механічні властивості гірських порід з...

Кузьміч О.К. Основи гірничої справи

 • формат pdf
 • размер 3.12 МБ
 • добавлен 27 февраля 2010 г.
Навчальний посібник. – Стаханов, 2004. - 116 с.: ил. Горный факультет УИПА. Наведено основні відомості з геології корисних копалин: поняття про корисні копалини; види корисних копалин; утворення вугілля й елементи залягання вугіль-них пластів та руд. Надано характеристику гірничого підприємства, його параметрів; гірничі ви-робки та їх функціональні та термінологічні характеристика; схеми розташування в шахтному полі. Наведено основні характеристи...

Кузьміч О.К., Романенко В.П., Артюх С.Ф. Вступ до фаху інженера-педагога гірничого профілю

 • формат pdf
 • размер 35.46 МБ
 • добавлен 15 ноября 2011 г.
Навч. посіб. – Луганськ: Книжковий світ, 2004. – 216 с. -(Библиотека горняка). Висвітлені особливості праці інженера-педагога, його роль і місце в підготовці кваліфікованих кадрів; розглянуто систему інженерно-педагогічної освіти; організація навчального процесу у вищому навчальному закладі, наукова організація праці та види роботи студента у вищому навчальному закладі; його правова та економічна основа навчання. Наведено стислу інформацію про г...