Психологические дисциплины
 • формат pdf, rtf
 • размер 232 КБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
Ільяшенко О.О. Медико-психологічні аспекти аутоагресивної поведінки самотніх осіб
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2009. — 19 с.

Анотація.
На підставі проведеного комплексного психодіагностичного обстеження 150-ти самотніх осіб з аутоагресивною поведінкою визначено їх особистісні відмінності.
З'ясовано, що у таких осіб мають місце підвищена ситуаційна особистісна тривожність, схильність до депресивного типу реагування на індивідуально значущі психотравмуючі ситуації, гостре переживання невдач, що призводить до суїцидального ризику.
В результаті проведеного порівняльного аналізу аутоагресивної поведінки у самотніх осіб і осіб, що мають сім'ї, виявлено, що у перших вірогідно частіше формувалась справжня суїцидальна поведінка внаслідок неадекватно інтровертованого способу переробки психотравмуючої ситуації.
Запропоновано систему психокорекційних заходів, спрямовану на корекцію, профілактику та запобігання реалізації суїцидальних думок і намірів у самотніх осіб, оцінено її ефективність.

Зміст.
Сучасний стан проблеми медико-психологічних аспектів аутоагресивної поведінки у самотніх осіб.
Організація та методичне забезпечення психодіагностичного дослідження особливостей аутоагресивної поведінки у самотніх осіб.
Результати психодіагностичного дослідження самотніх осіб з аутоагресивною поведінкою.
Система психокорекційних заходів щодо запобігання аутоагресивної поведінки у самотніх осіб та оцінка її ефективності.

Стоимость данного файла составляет 5 баллов
Смотрите также

Гібнер С.М. Невротичні, особистісні й сексуальні розлади у розлучених самотніх чоловіків та їх психотерапевтична корекція

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 241.4 КБ
 • добавлен 14 сентября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2006. — 18 с. Анотація. Наведено характеристику особистості розлучених самотніх чоловіків, встановлено причини розлучення та чинники, що перешкоджають створенню нової сім'ї. Проведено дослідження міжособистісного спілкування та сексуального здоров'я розлучених чоловіків без партнерки. Виявлено особливості їх статевого розвитку та закономірності фор...

Горяча Т.С. Особливості психічного здоров'я в осіб із соматогенною фрустрацією (на прикладі хворих на остеохондроз)

 • формат pdf, rtf
 • размер 270.33 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2007. — 19 с. Анотація. Розкрито основні аспекти проблеми психічного здоров'я особистості у вітчизняній і зарубіжній психології. Виділено та вивчено його показники у межах гуманістичної концепції "позитивного психічного здоров'я". Теоретично обґрунтовано визначення поняття "соматогенна фрустрація". Розкрито особливості психічного здоров'я в...

Кожевнікова В.А. Особливості особистості та поведінкові зміни у осіб, що пережили екстремальні події

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 262.53 КБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 20 с. Анотація. На підставі дослідження емоційно-особистісних характеристик, особливостей трансформації та дисоціації ціннісно-смислової сфери та структури механізмів психологічного захисту, вивчення специфіки комунікативної сфери та перцепції якості свого життя у 112-ти осіб (49 пацієнтів зазнали вливу психотравмувальних чинників...

Маркова М.В. Психопрофілактика порушення функціонування студентської сім'ї (медико - психологічні аспекти)

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 400.25 КБ
 • добавлен 25 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. д-ра мед. наук: 19.00.04 / Харківська медична академія післядипломної освіти. — Х., 2007. — 36 с. Анотація. Мета дослідження – на основі системного міждисциплінарного інтегративного підходу до вивчення проблеми функціонування студентської сім’ї розробити та впровадити систему психопрофілактики його порушення. Об’єкт дослідження – функціонування студентської сім’ї. Предмет дослідження – причини, механізми розвитку та...

Ответы на экзаменационные вопросы по Клинической психологии

pottee
 • формат doc
 • размер 408 КБ
 • добавлен 22 июня 2010 г.
Предмет, завдання і методологія клінічної психології. Особистість як об'єкт клінічного дослідження: проблеми норми і патології. Проблеми охорони психічного здоров'я особистості в умовах глобалізації. Міжнародні та національні програми щодо охорони психічного здоров'я особистості. Аналіз стану психічного здоров'я в Україні і на Рівненщині та проблеми його збереження в умовах глобалізації. Проблеми психічного здоров'я особистості в умовах середньої...

Чумаченко О.С. Медико-психологічна характеристика структури соматоформних розладів в амбулаторно-поліклінічній практиці за умов великого промислового центру

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 259.06 КБ
 • добавлен 14 сентября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2006. — 20 с. Анотація. На підставі результатів комплексного обстеження 727-ми пацієнтів міської поліклініки та стаціонару визначено структуру та розповсюдженість соматоформних розладів за умов великого промислового міста. На підставі даних клініко-епідеміологічного та клініко-статистичного досліджень з'ясовано, що соматоформна вегетативна дисфункц...

Шах М.О. Психологічні особливості чоловіків, які страждають на гашишну залежність

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 250.31 КБ
 • добавлен 17 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2008. — 20 с. Анотація. З застосуванням системного підходу вивчено гашишну залежність у чоловіків. Розкрито соціальні, соціально-психологічні та психологічні причини, умови та детермінанти її формування. Виявлено співвідношення цих чинників у процесі формування особистості та поведінкових порушень у разі гашишної залежності. Вивчено особлив...

Шевченко Р.П. Емоційно-особистісні особливості осіб з ішемічною хворобою серця

 • формат pdf, rtf
 • размер 266.92 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2007. — 18 с. Анотація. Проведено комплексний порівняльний аналіз особистісних девіацій в осіб з ішемічною хворобою серця (ІХС), базуючись на антропометричних, соціальних і клінічних показниках. Виявлено особливості психоемоційного стану в таких осіб. Запропоновано принцип оцінювання системи психоемоційних відхилень у осіб з ІХС, який передб...

Шемелюк І.М.Психологічні особливості самоактуалізації осіб, хворих на неврастенію

 • формат pdf, rtf
 • размер 232.18 КБ
 • добавлен 17 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 17 с. Анотація. Доведено, що особи, хворі на неврастенію, мають низький рівень самоактуалізації, а також виражені особливості в їх емоційно-вольовій, комунікативній, мотиваційній та поведінковій сферах. Удосконалено та проведено апробацію комплексу інформативних психодіагностичних методик рівня самоактуалізації у контрольній та ек...