Гендерний підхід у наданні послуг ЛЖВ

Гендерний підхід у наданні послуг ЛЖВ
 • разное
 • pdf
 • 469.34 КБ
 • добавлен 18.10.2011
Гендерний підхід у наданні послуг ЛЖВ. – К.: Інжиніринг, 2011. – 48 с.
УДК 364-78:[616.98:578.828ВІЛ
ББК 65.272

Авторський колектив: О.М. Савчук, Л.В. Булах, Р.М. Любченко, Ю.Ю. Микитинець, П.І. Полянцев, І.Л. Варшик.

Посібник з питань використання гендерних підходів у наданні послуг людям, які живуть з ВІЛ/СНІДом, призначений для фахівців сфери соціальної роботи, представників державних та неурядових організацій.

Смотрите также


Звєрєва І.Д., Петрочко Ж.В. Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації

Звєрєва І.Д., Петрочко Ж.В. Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації

 • разное
 • pdf
 • 5.26 МБ
 • добавлен 02.04.2011
Навч. -метод. комплекс / Автор. -упоряд.: О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, З. П. Кияниця, В. О. Кузьмінський та інш. / За заг. ред.: І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко – К.: Фенікс, 2007. - 528 с.

Зміст
Вступ
Теоретико-методологічні основи організації роботи інтегрованих соціальних служб
Характеристика соціальної...
Деінституціалізація та трансформація послуг для дітей. Посібник з найкращих практик

Деінституціалізація та трансформація послуг для дітей. Посібник з найкращих практик

 • разное
 • pdf
 • 4.79 МБ
 • добавлен 06.09.2011
Видання Деінституціалізація та трансформація послуг для дітей. Посібник з
найкращих практик містить виклад міжнародного досвіду з трансформації систем
догляду дітей, залишених без батьківського піклування та дітей, які опинились у
складних життєвих обставинах. Поміщення дитини у інтернатний заклад на тривалий
пер...
Холт Інтернешенл. Методичні рекомендації. Впровадження програми надання соціальних послуг сім’ям з дітьми раннього та дошкільного віку, які опинилися у складних життєвих обставинах

Холт Інтернешенл. Методичні рекомендації. Впровадження програми надання соціальних послуг сім’ям з дітьми раннього та дошкільного віку, які опинилися у складних життєвих обставинах

 • разное
 • pdf
 • 1.89 МБ
 • добавлен 25.09.2011
- Програма Родина для дитини. Холт Інтернешнл. 2008.
Методичні рекомендації розроблені для впровадження Програми надання соціальних
послуг сім’ям з дітьми раннього та дошкільного віку, які опинилися у складних життєвих обставинах. Програма спрямована саме на забезпечення розвитку дітей та практичну допомогу батькам у спр...
Соціальна робота в Україні: теорія і практика 2009 №1

Соціальна робота в Україні: теорія і практика 2009 №1

 • разное
 • pdf
 • 639.62 КБ
 • добавлен 04.10.2011
Науково-методичний журнал. Київ, 2009
Розділи- підвищення проесійної компетентності соціальних працівників, забезпечення доступу громади до соціальних послуг, психологія для всіх, міжнародний досвід, заочна супервізія
Звєрєва І.Д. Нові моделі соціальних служб для сімей й дітей: форми і методи роботи

Звєрєва І.Д. Нові моделі соціальних служб для сімей й дітей: форми і методи роботи

 • разное
 • pdf
 • 2.89 МБ
 • добавлен 30.09.2010
Методичні матеріали для тренера / Авт. -упор. І. Д. Звєрєва, З. П. Кияниця, О. А. Лещенко,
Л. О. Ніколаєнко, О. В. Павлик, Л. І. Стрига, Н. В. Татарчук; За заг. ред. І. Д. Звєрєвої – К. , 2007. - 132 с.
Методичні матеріали для тренера «Нові моделі соціальних послуг для сімей та дітей: форми й методи роботи» підготовлені ...
Ягодка А.Г. Социальная инфраструктура и политика

Ягодка А.Г. Социальная инфраструктура и политика

 • разное
 • doc
 • 402.09 КБ
 • добавлен 03.10.2010
Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 212 с.

Розкриваються основні положення соціальної інфраструктури та політики в перехідний період до ринкових відносин, організація, прогнозування, дер-жавне регулювання соціальної сфери і методи розрахунку її показників.
Для слухачів магістерської програми, викладачів, а також ти...
Ягодка А.Г. Социальная инфраструктура и политика

Ягодка А.Г. Социальная инфраструктура и политика

 • разное
 • doc
 • 435.38 КБ
 • добавлен 03.10.2010
Навч. -метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 232 с.

Розглянуто комплекс питань організації самостійного вивчення дисципліни «Соціальна інфраструктура і політика». Висвітлено методичні поради до вивчення кожної теми, програмні запитання з організації, прогнозування та державного регулювання соціальн...
Попов М.П., Колот С.О., Полюга В.А. Соціальна робота зі спеціальними групами населення: ґендерний аспект

Попов М.П., Колот С.О., Полюга В.А. Соціальна робота зі спеціальними групами населення: ґендерний аспект

 • разное
 • doc
 • 1.29 МБ
 • добавлен 14.12.2011
Конспект лекцій. – Одеса: ОНПУ, 2007. – 205 с.

Вступ до курсу «Соціальна робота зі спеціальними групами населення: ґендерний аспект»
Вступна лекція
Процеси формування ґендерної політики
Витоки ґендерної політики
Суспільно-політична та філософська думка про соціальні ролі жінок і чоловіків
Основи ґенд...