Похожие разделы

Атлас. Економічна і соціальна географія України. 9 клас

Карта
 • формат pdf
 • размер 47,04 МБ
 • добавлен 04 октября 2013 г.
К.: Картографія, 2010. — 36 с. Атлас є допоміжним дидактичним матеріалом до курсу економічної і соціальної географії України. Довідкові відомості, представлені в атласі, допоможуть школярам засвоїти предмет в повній мірі. Зміст атласу розроблено на базі новітніх картографічних даних та економічних показників. Ці відомості знадобляться школярам як в ході колективної роботи на уроці, так і під час самостійного вивчення матеріалу.

Атлас. Україна у світі: природа, населення. 8 клас

Карта
 • формат pdf
 • размер 119,83 МБ
 • добавлен 21 ноября 2016 г.
За ред. С.В. Капустенко, В.І. Остроух. — К.: Картографія, 2017. — 48 с. — ISBN 978-617-670-701-1. Рекомендовано Мiнiстерством освiти i науки Украïни (лист #1/11 - 4524 вiд 06.04.2016). Географiчна карта та робота з нею. Географiчний простiр Украïни. Природнi умови i ресурси Украïни. Населення Украïни та свiту.

Атлас. Фізична географія України. 8 клас

Карта
 • формат pdf
 • размер 29,37 МБ
 • добавлен 21 октября 2016 г.
За ред. Скуратович О.Я. — К.: Картографія, 2006. — 32 с. — ISBN 978-617-670-442-3. Атлас «Фізична географія України», складений за останніми показниками картографії, повністю узгоджений з програмою загальноосвітніх шкіл для восьмого класу і схвалений Міністерством освіти і науки України. Він стане в нагоді восьмикласнику при виконанні домашніх завдань з географії, може бути використаний для роботи на уроках, для самостійної, практичної роботи, дл...

Барладін О.В. Географія України. Атлас для 8-9 класів (електронний). v.4.1 Ukr

Карта
 • формат diskimage
 • размер 138,43 МБ
 • добавлен 04 января 2015 г.
Київ: Інститут передових технологій, 2004. До Вашої уваги пропонується CD-видання, що має технічні можливості та інформативну базу для вивчення відповідного курсу географії. Програма оснащена функціями масштабування і "мандрування" картою, які полегшують роботу з фрагментами карти і надають можливість отримання як загальної, так і більш детальної інформації. До кожної карти подано тексти-коментарі, що доповнюють і конкретизують відповідну картогр...

Булава Л.М. Фізична географія України. 8 клас

 • формат pdf
 • размер 80,15 МБ
 • добавлен 21 ноября 2014 г.
Підручник. — Х.: АН ГРО плюс, 2008. — 224 с.: іл. Увага! Підручник повний. OCR відсутній. Підручник відповідає вимогам «Державного стандарту базової і повної середньої освіти» і навчальній програмі для 12-річної школи з географії. Підручник призначено для учнів 8 класів загальноосвітніх шкіл. Україна та її географічні дослідження. Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України. Ландшафти та фізико-географічне районування. Вик...

Булава Л.М. Фізична географія України. 8 клас

 • формат pdf
 • размер 84.47 МБ
 • добавлен 18 декабря 2011 г.
Підручник для загально-освіт. навч. закл. — Х.: АН ГРО плюс, 2008. — 224 с.: іл. Підручник відповідає вимогам «Державного стандарту базової і повної середньої освіти» і навчальній програмі для 12-річної школи з географії. Підручник призначено для учнів 8 класів загальноосвітніх шкіл.

Булава Л.М. Фізична географія України. 8 клас

 • формат djvu
 • размер 24,74 МБ
 • добавлен 11 января 2014 г.
Підручник. — Х.: АН ГРО плюс, 2008. — 224 с. Підручник відповідає вимогам «Державного стандарту базової і повної середньої освіти» і навчальній програмі для 12-річної школи з географії. Підручник призначено для учнів 8 класів загальноосвітніх шкіл. Україна та її географічні дослідження. Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України. Ландшафти та фізико-географічне районування. Використання природних умов і природних ресурсів...

Булава Л.М. Фізична географія України. 8 клас

 • формат image
 • размер 22,08 МБ
 • добавлен 10 января 2012 г.
Підручник. — Х.: АН ГРО плюс, 2008. — 224 с.: іл. Підручник відповідає вимогам «Державного стандарту базової і повної середньої освіти» і навчальній програмі для 12-річної школи з географії. Підручник призначено для учнів 8 класів загальноосвітніх шкіл. Україна та її географічні дослідження. Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України. Ландшафти та фізико-географічне районування. Використання природних умов і природних рес...

Відділення Українського степового природного заповідника Кам’яні Могили і його дослідники

Реферат
 • формат doc
 • размер 3,86 МБ
 • добавлен 01 февраля 2015 г.
Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Запоріжжя, Нестеренко В.М., 2013 р., 10 стор. Перлина приазовського степу. Гірська країна в мініатюрі. Своєрідність рослинного світу. Відомі імена в історії дослідження Кам'яних Могил.

Гідросфера. Водні запаси Запорізької області

Презентация
 • формат ppt
 • размер 14,36 МБ
 • добавлен 30 ноября 2013 г.
ЗОШ №91, м. Запоріжжя, 10 клас, 2009 р. — 11 слайдів. Дисціплина - географія. Мета презентації. Водна оболонка Землі. Функції води. Водні запаси Землі. Водні запаси Запорізької області. Забруднення води. Очищення стічних вод.

Гілецький Й. Географія: Економічна і соціальна географія України. Підручник для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

 • формат djvu
 • размер 9.69 МБ
 • добавлен 04 января 2012 г.
Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. 272 с. Україна на карті світу Економіко-географічне положення України Українські історичні землі Адміністративно-територіальний устрій України Населення України Чисельність населення Міграції населення Системи розселення і розвиток поселень Національний склад населення Трудові ресурси і зайнятість населення Загальна характеристика господарства Національний господарський комплекс України та його галу...

Гілецький Й.Р. Географія рідного краю. Івано-Франківська область. 5 клас

 • формат pdf
 • размер 3,38 МБ
 • добавлен 21 февраля 2015 г.
Підручник. — Львів: ВНТЛ–Класика, 2012. — 56 с. — ISBN 966-7148-84-X. Підручник з географiї рiдного краю для 5 класу написаний з врахуванням специфіки курсу, який є пропедевтичним до подальшого здобуття шкiльної географiчної освiти, а також логiчним продовженням природознавства, що вивчалося у 3-4-х класах. Основна увага в тексті видання приділена систематизацiї i поглибленню знань, здобутих у молодших класах про природу рiдного краю, узгодженню...

Географічні відмінності та особливості сімейного складу населення країн світу та України

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 884,17 КБ
 • добавлен 17 апреля 2015 г.
Спеціалізована школа №73, м.Київ, 2013. — 38 с. Робота МАН. Секція: географія та ландшафтознавство. Базова дисципліна: географія. Сімейна структура населення. Сімейна структура населення України. Шлюбність і шлюбний стан населення. Рівень народжуваності в Україні. Регіональний аналіз народжуваності. Географія населення і демографія ─ наука про народонаселення. Дослідження та порівняння сімейної структури населення різних поколінь. Порівняльний ан...

Географія України. 8-9 класи. Наочний довідник

 • формат pdf
 • размер 5.78 МБ
 • добавлен 07 января 2010 г.
Костенко Л. В. Географія України. 8—9 класи: Наочний довідник. — К.; Харків: Веста, 2007. — 135 с. Видання містить навчальний матеріал у вигляді таблиць, схем, діаграм, малюнків тощо зі шкільних курсів фізичної, економічної і соціальної географії України, що повною мірою відповідає чинній навчальній програмі. Наочний довідник розрахований на учнів, абітурієнтів і вчителів географії.

Голобоков В.С. Атлас Донецкой области. 5-11 класс

Карта
 • формат image
 • размер 73,89 МБ
 • добавлен 29 октября 2016 г.
Атлас по географии Донецкой области. — Винница, 1997. — 8 с. Отпечатан Государственной картографической фабрикой. Атлас является учебно-справочным пособием и предназначается для изучения Донецкой области в общеобразовательных школах. Атлас составлен в соответствии с учебной программой для средней общеобразовательной школы по курсам «География» (5-10 классы) и «Основы. экономических знаний» (11 класс), рекомендованной Министерством образования Укр...

Дітчук І.Л., Заставецька О.В., Брущенко І.В. Фізична географія України. 8 клас

 • формат pdf
 • размер 19,16 МБ
 • добавлен 04 сентября 2013 г.
Підручник. — Запоріжжя: Прем'єр, 2008. — 256 с. Географічні дослідження України. Характеристика природних умов. Ландшафти і фізико-географічне районування. Використання прородних умов і ресурсів та їх охорона.

Денисова Е.Д. (сост.) Социально-экономическая география Украины. 9 класс

 • формат pdf
 • размер 129,44 МБ
 • добавлен 22 июня 2015 г.
Конспекты тем по программе Министерства образования и науки Украины. — Донецк: Центр подготовки абитуриентов, 2003. — 256 с. — ISNB 966-7730-06-9. Учебное пособие для учащихся 9 класса по курсу "Социально-экономическая география" подготовлено для общеобразовательных школ, работающих по программе второго структурного варианта, авторы П.А. Масляк, П.Г. Шищенко. В пособии освещено содержание всех тем, предусмотренных этой программой, а именно: эконо...

Денисова Е.Д. Социально-экономическая география Украины

 • формат djvu
 • размер 2.1 МБ
 • добавлен 08 января 2012 г.
Конспект тем по Программе Министерства образования и науки Украины. 9 класс/ Составитель Е. Д. Денисова. — Донецк: Центр подготовки абитуриентов, 2001. — 256 с. Учебное пособие для учащихся 9 класса по курсу Социально-экономическая география Украины» подготовлено для общеобразовательных школ, работающих по программе второго структурного варианта, авторы П. А. Масляк, П. Г. Шищенко. В пособии освещено содержание всех тем, предусмотренных этой прог...

Довгань Г.Д.Географія України. 9 клас: Довідник для передекзаменаційної підготовки

 • формат pdf
 • размер 5.93 МБ
 • добавлен 07 января 2010 г.
Географія України. 9 клас: Довідник для передекзаменаційної підготовки. — X.: Веста: Вид-во «Ранок», 2005. — 128 с. Фізична географія України. Економічна і соціальна географія України.

Донецкий экономический район (Донецький економічний район)

Презентация
 • формат ppt
 • размер 10,73 МБ
 • добавлен 06 июля 2012 г.
25 слайдів. Донецький економічний район. Економіко-географічна характеристика. ЕГП. Природні умови і ресурси. Населення і трудові ресурси. Провідні галузі промисловості. Агропромисловий комплекс. Транспортний комплекс. Зв'язки з іншими районами. Проблеми господарського розвитку.

Економіко-географічний поділ України. Карпатський економічний район

Презентация
 • формат ppt
 • размер 640,19 КБ
 • добавлен 26 декабря 2014 г.
Троїцька ЗОШ, Одеса, Україна, Карлюга О.В., 10 клас, 2014 р., 8 слайдів. Дисципліна "Економічна і соціальна географія України". Назва і склад території. Чинники формування території. Галузева і територіальна структура господарства. Спеціалізація району і перспективи розвитку.

Заповедные места Украины. Карпатский биосферный заповедник

Презентация
 • формат ppt
 • размер 2,76 МБ
 • добавлен 01 января 2013 г.
19 слайдов. История создания заповедника. Структура и цели. Флора и фауна.

Заставецька О.В. Економічна та соціальна географія України. Задачі та вправи. 8-9 класи

 • формат djvu
 • размер 2,07 МБ
 • добавлен 29 июня 2014 г.
3-тє вид., допов. і перероб. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2012. — 64 с. — ISBN 978-966-10-0214-1 У посібнику подано задачі та вправи до всіх розділів навчального курсу Економічна та соціальна географія України, а також методичні поради щодо їх розв’язання. Посібник стане у добрій пригоді учням шкіл, ліцеїв, гімназій, студентам географічних спеціальностей, вчителям.

Заставецька О.В. Економічна та соціальна географія України. Задачі та вправи. 8-9 класи

 • формат pdf
 • размер 2,51 МБ
 • добавлен 08 июля 2014 г.
3-тє вид., допов. і перероб. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2012. — 64 с. — ISBN 978-966-10-0214-1 У посібнику подано задачі та вправи до всіх розділів навчального курсу Економічна та соціальна географія України, а також методичні поради щодо їх розв’язання. Посібник стане у добрій пригоді учням шкіл, ліцеїв, гімназій, студентам географічних спеціальностей, вчителям.

Заставецька О.В., Заставецький Б.І. та ін. Географія Закарпатської області. 8-9 клас

 • формат pdf
 • размер 5,20 МБ
 • добавлен 23 сентября 2015 г.
Заставецька О.В., Заставецький Б.І., Дітчук І.Л., Ткач Д.В. Навчальний посібник. — Тернопіль: Підручники і посібники, 1996. — 96 с. У посібнику розкрито особливості географічного положення Закарпатської області, її природні умови і ресурси, населення, господарство, економічні зв’язки. Посібник ілюстрований картосхемами, таблицями, схемами, діаграмами. Він розрахований на учнів 8-9 класів при вивченні своєї області в курсі Географія України. Окре...

Заставный Ф.Д. Физическая география Украины. 8 класс

 • формат djvu
 • размер 30,22 МБ
 • добавлен 01 января 2014 г.
Учебник. — К.: Навчальна книга, 2005. — 239 с.: ил. Русский язык обучения. Утверждено Министерством образования и науки Украины. Учебник состоит из пяти разделов. В первом — характеризуются границы страны, дается оценка ее географического положения. Во втором — идет речь об источниках географической информации. Значительное внимание уделяется географическим картам и атласам, рассматриваются методы их создания, способы изображения, использования....

Заставный Ф.Д. Физическая география Украины. 8 класс

 • формат pdf
 • размер 65,11 МБ
 • добавлен 30 января 2014 г.
Учебник. — К.: Навчальна книга, 2005. — 239 с.: ил. Русский язык обучения. Утверждено Министерством образования и науки Украины. Учебник состоит из пяти разделов. В первом — характеризуются границы страны, дается оценка ее географического положения. Во втором — идет речь об источниках географической информации. Значительное внимание уделяется географическим картам и атласам, рассматриваются методы их создания, способы изображения, использования....

Заставный Ф.Д. Экономическая и социальная география Украины. 9 класс

 • формат djvu
 • размер 4,52 МБ
 • добавлен 09 сентября 2012 г.
Учебник. — Перевод с укр. — 5-е изд., доп. — К.: Навч. книга, 2007. — 255 с. Украина на карте мира. Географическое положение. Государственная граница. Административно-территориальное деление (устройство). Украинские этнические земли и этнографические области. Формирование территории Украины. Украина с древних времен до сегодняшних дней. Население Украины. Численность и плотность населения, его возрастная и половая структура. Естественное движение...

Заставный Ф.Д. Экономическая и социальная география Украины. 9 класс

 • формат pdf
 • размер 66,32 МБ
 • добавлен 24 июня 2015 г.
Учебник. — Перевод с укр. — 5-е изд., доп. — К.: Навч. книга, 2007. — 255 с. Украина на карте мира. Географическое положение. Государственная граница. Административно-территориальное деление (устройство). Украинские этнические земли и этнографические области. Формирование территории Украины. Украина с древних времен до сегодняшних дней. Население Украины. Численность и плотность населения, его возрастная и половая структура. Естественное движение...

Західний Буг

Реферат
 • формат pdf
 • размер 1,08 МБ
 • добавлен 27 декабря 2014 г.
ЗОШ №40, Львів, 2015 р., 9 стор. Дисципліна — Географія України. Західний Буг - найбільша ріка рівнинної частини заходу України і Білорусії та східної частини Польщі, права притока Вісли (впадає у Зегжинське водосховище). Довжина 772 км (у межах України - 392 км), площа басейну 73,5 тис. км². Бере початок на північних схилах Подільської височини біля с. Верхобужа Золочівського р-ну Львівської області на висоті 303 м н. р. м. та належить до басейн...

Зеленська Л.І., Афанасьєв О.Є. Географія рідного краю. Дніпропетровщина. 9 клас

 • формат djvu
 • размер 45,87 МБ
 • добавлен 27 марта 2015 г.
Навчальний посібник. — Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2006. — 247 с. — ISBN 966-401-015-4. Підручник розроблений згідно iз навчальною програмою курсу "Соціальна та економічна географія України" для 9 класу, до розділу V "Географія своєї області". У підручнику міститься характеристика фізико- та економіко-географічних особливостей perioнy, розкривається сутність сучасних npoцесів, що відбуваються на теренах краю у природі та суспільстві, наводяться...

Зеленська Л.І., Афанасьєв О.Є. Географія рідного краю. Дніпропетровщина. 9 клас

 • формат pdf
 • размер 32,95 МБ
 • добавлен 24 марта 2015 г.
Навчальний посібник. — Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2006. — 247 с. — ISBN 966-401-015-4. Підручник розроблений згідно iз навчальною програмою курсу "Соціальна та економічна географія України" для 9 класу, до розділу V "Географія своєї області". У підручнику міститься характеристика фізико- та економіко-географічних особливостей perioнy, розкривається сутність сучасних npoцесів, що відбуваються на теренах краю у природі та суспільстві, наводяться...

Корисні копалини України та їх родовища

Реферат
 • формат doc
 • размер 11,90 КБ
 • добавлен 04 октября 2013 г.
ЛФМЛ, Львів, 2013. — 4 с. Про розташування в Україні паливних, рудних і нерудних корисних копалин. Закономірності поширення корисних копалин. Паливні (горючі) корисні копалини. Рудні (металеві) корисні копалини. Запаси нерудних (неметалевіх) корисних копалин. Україна відома своїми лікувальними мінеральними водами.

Костенко Л.В. Географія України в означеннях, схемах, таблицях. 8-9 клас

Справочник
 • формат pdf
 • размер 5,85 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Веста: Ранок, 2006. — 112 с. — (Рятівник). Пропонований навчальний посібник є довідником з курсу географії України. Переважна форма подання матеріалу — у вигляді схем і таблиць, що полегшує його сприйняття. Посібник структурований відповідно до чинної шкільної програми. Призначено для учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів, а також абітурієнтів. Фізична географія України. Фізична географія України, предмет і методи досліджень....

Край перлинних озер Карпат

Реферат
 • формат pdf
 • размер 10,22 МБ
 • добавлен 24 декабря 2014 г.
ЗОШ №40, Львів, 2015 р., 6 стор. Дисципліна — Географія України. Існує в Україні багато високогірних озер. Висота, на якій вони переважно розташовані, складає 1400-1800 метрів, але ж це не є класичним високогір’ям, тим не менше, усі ці озера розташовані вище межі лісу, в субальпійському поясі (в оточенні трави, рідкісних чагарників та кам’яних розсипів), та своїм походженням зобов'язані давнім льодовикам. Гірські озера в Україні бувають двох типі...

Масляк П.О., Шищенко П.Г. Географія України. 8-9 класи

 • формат djvu
 • размер 8,33 МБ
 • добавлен 21 января 2011 г.
Пробний підручник. — К.: Зодіак-ЕКО, 2000. — 432 с.: іл., карти. Підручник складається з таких розділів: Україна - незалежна держава. Фізико-географічні умови. Природно-ресурсний потенціал. Природні комплекси (ландшафти) і фізико-географічне районування. Населення України. Топоніміка України. Господарство України. Економічні райони. Раціональне використання природних умов і природних ресурсів та їх охорона.

Мезенцева Н. Гендер і географія в Україні

 • формат pdf
 • размер 6,17 МБ
 • добавлен 17 ноября 2013 г.
Монографія. – К. : Ніка-Центр, 2013. – 194 с. — ISBN 978-966-521-347-5 У монографії викладено теоретичні та методичні основи географічного дослідження гендерних співвідношень та гендерної ідентифікації. Здійснено огляд зарубіжних досліджень з гендерної географії. Проаналізовано особливості та регіональні відміни гендерних співвідношень в політичній сфері та державному управлінні, на ринку праці стосовно зайнятості, безробіття, оплати праці, можли...

Мезенцева Н.І. Економічна та соціальна географія України. Районна частина Електронний підручник

 • формат pdf
 • размер 1,08 МБ
 • добавлен 08 октября 2012 г.
Автор та упорядник: доцент кафедри економічної та соціальної географії, кандидат географічних наук МЕЗЕНЦЕВА Н.І., Київ-2008 Столичний суспільно-географічний район Центральний суспільно-географічний район Донецький суспільно-географічний район Придніпровський суспільно-географічний район Північно-Східний суспільно-географічний район Причорноморський суспільно-географічний район Подільський суспільно-географічний район Північно-Західний суспільно...

Надтока О.Ф., Топузов О.М. Географія. 9 клас

 • формат image, pdf
 • размер 60,97 МБ
 • добавлен 19 августа 2013 г.
Підручник. — К.: Світ знань, 2009. — 224 с. Актуальність предмета економічної і соціальної географії України в системі географічної науки. Україна на карті світу. Економіко-географічне положення України. Місце України на політичній карті Європи і світу. Практична робота. Визначення переваг і недоліків економіко-географічного та геополітичного положення України. Проведения па контурній карті лінії державного кордону України з нанесенням назв країн...

Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 953,57 КБ
 • добавлен 27 января 2015 г.
КЗ "Веселівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2" Веселівського району Запорізької області, автор: гурток "Географічне краєзнавство", керівник - Нестеренко В.М., 2012 р., 15 стор. Робота на конкурс "Знавці рідного краю" серед вихованців краєзнавчих гуртків. КЗ "Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді". Рух на маршруті. Орієнтування на місцевості, робота з топографічною картою. Організація краєзнавчих досліджень.

Південний Буг

Реферат
 • формат pdf
 • размер 1,50 МБ
 • добавлен 26 декабря 2014 г.
ЗОШ №40, Львів, 2015 р., 13 стор. Дисципліна — Географія України. Південний Буг - річка на південному заході України, яка бере свій початок на Поділлі і впадає до Бузького лиману Чорного моря. Третя за довжиною (після Дніпра та Дністра) річка України і найбільша, яка тече виключно територією України - довжина її 806 км. Протікає центральними і південними областями держави (Хмельницька, Вінницька, Кіровоградська, Одеська та Миколаївська області) ч...

Панкина В.Е. Физическая география родного края. Физическая география Донецкой области. 8 класс

 • формат pdf
 • размер 12.61 МБ
 • добавлен 29 октября 2016 г.
Учебник. — Донецк, 2015. — 271 с. Учебник еще не издан. Электронная версия. Курс географии родного края состоит из таких разделов: «Донецкая область и ее географические исследователи», «Общая характеристика природных условий и природных ресурсов», «Физико-географическое районирование», «Взаимодействие человека и природы». Эти разделы расскажут о прошлом и настоящем края, его географическом положении и природных условиях, ресурсах и влиянии челове...

Пестушко В.Ю. Уварова А.Ш. Физическая география Украины. Учебник для 8 класса общеобразовательных учебных заведений

 • формат djvu
 • размер 10.56 МБ
 • добавлен 04 января 2012 г.
К. : Генеза, 2008. - 288 с. Учебник «Физическая география Украины» продолжает линию учебников, созданных в соответствии с новой программой для 12-летней школы. В учебнике доступно и чрезвычайно интересно раскрыты природные условия и ресурсы Украины, а также дана характеристика природным комплексам страны. Учебник богато иллюстрирован, содержит много справочных данных, а также краткий словарик терминов и понятий. Підручник «Фізична географія Укра...

Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Географія. 9 клас

 • формат pdf
 • размер 3,64 МБ
 • добавлен 30 сентября 2012 г.
Підручник. — К.: Генеза, 2009. — 288 с. Увага! Підручник неповний — 52 с., ч/б. Підручник «Географія» продовжує лінію новостворених підручників, які складено за новою програмою для 12-річної школи. У підручнику доступно і надзвичайно цікаво охарактеризовано вітчизняний народно-господарський комплекс, його проблеми і перспективи розвитку, висвітлено зовнішньоекономічні зв'язки України. Підручник яскраво ілюстрований, містить багато довідкових дан...

Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Географія. 9 клас

 • формат pdf
 • размер 62,04 МБ
 • добавлен 20 декабря 2013 г.
Підручник. — К.: Генеза, 2009. — 288 с. — ISBN 978-966-504-911-1. Повна версія посібника. Підручник «Географія» продовжує лінію новостворених підручників, які складено за новою програмою для 12-річної школи. У підручнику доступно і надзвичайно цікаво охарактеризовано вітчизняний народно-господарський комплекс, його проблеми і перспективи розвитку, висвітлено зовнішньоекономічні зв'язки України. Підручник яскраво ілюстрований, містить багато довід...

Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Фізична географія України. 8 клас

 • формат pdf
 • размер 55,03 МБ
 • добавлен 12 февраля 2014 г.
Підручник. — К.: Генеза, 2008. — 288 с. Підручник "Фізична географія України" продовжує лінію новостворених підручників, які складено за новою програмою для 12-річної школи. У підручнику доступно і надзвичайно цікаво розкриті природні умови й ресурси України, а також охарактеризовані природні комплекси країни. Підручник яскраво ілюстрований, містить багато довідкових даних, а також короткий словничок термінів і понять. Зміст: Україна та її геогра...

Петриківський розпис

Презентация
 • формат ppt
 • размер 4,43 МБ
 • добавлен 03 сентября 2012 г.
Жовті Води, Якушевич В., 2007 р. - 12 слайдів предмет: географія України Презентація про петриківський розпис, його значення у художніх промислах України, історія винекнення та сучасний стан.

Погурельська Т.В. (ред.). Івано-Франківська область. Географічний атлас: Моя мала Батьківщина

Карта
 • формат pdf
 • размер 12,24 МБ
 • добавлен 26 декабря 2014 г.
К.: Мапа, 2005. — 20 с. Атлас містить в собі карти, які всебічно розкривають особливості життя Івано-Франківської області: географічні, кліматичні, природні, історичні, культурологічні. Представлена велика кількість ілюстрацій та фотокарток. Є карта центральної частини Івано-Франківська. Зміст: Івано-Франківська область на карті України. Адміністративно-територіальний устрій. Фізична карта. Геологічна карта. Клімат. Ґрунти. Рослинний світ. Тварин...

Погурельська Т.В. (ред.). Вінницька область. Географічний атлас: Моя мала Батьківщина

Карта
 • формат pdf
 • размер 12,81 МБ
 • добавлен 23 января 2015 г.
К.: Мапа, 2004. — 20 с. Атлас містить в собі карти, які всебічно розкривають особливості життя Вінницької області: географічні, кліматичні, природні, історичні, культурологічні. Представлена велика кількість ілюстрацій та фотокарток. Є карта центральної частини Вінниці. Зміст: Вінницька область на карті України. Адміністративно-територіальний устрій. Фізична карта. Геологічна карта. Клімат. Ґрунти. Рослинний світ. Тваринний світ. Лікарські й отру...

Погурельська Т.В. (ред.). Дніпропетровська область. Географічний атлас: Моя мала Батьківщина

Карта
 • формат pdf
 • размер 14,74 МБ
 • добавлен 04 ноября 2014 г.
К.: Мапа, 2001. — 20 с. Географічний атлас Дніпропетровської області, це один з атласів із серії «Моя мала Батьківщина». До змісту атласу входять 17 карт – адміністративно-територіальний устрій, фізична карта, клімат, рослинний та тваринний світ, ґрунти та ін. Карти атласу допоможуть сформувати уявлення та отримати знання про природу, історію та культуру Дніпропетровщини. може бути використаний у краєзнавчій, природоохоронній та туристській робот...

Погурельська Т.В. (ред.). Донецька область. Географічний атлас: Моя мала Батьківщина

Карта
 • формат pdf
 • размер 14,83 МБ
 • добавлен 30 августа 2013 г.
К.: Мапа, 2004. — 20 с. Атлас містить в собі карти, які всебічно розкривають особливості життя Донеччини: географічні, кліматичні, природні, історичні, культурологічні. Представлена велика кількість ілюстрацій та фотокарток. Є карта центральної частини Донецька. Зміст: Донецька область на карті України. Адміністративно-територіальний устрій. Фізична карта. Геологічна карта. Клімат. Грунти. Рослинний світ. Тваринний світ. Лікарські й отруйні росли...

Погурельська Т.В. (ред.). Житомирська область. Географічний атлас: Моя мала Батьківщина

Карта
 • формат pdf
 • размер 3,46 МБ
 • добавлен 23 января 2015 г.
К.: Мапа, 2012. — 24 с. Атлас містить в собі карти, які всебічно розкривають особливості життя Житомирщини: географічні, кліматичні, природні, історичні, культурологічні. Представлена велика кількість ілюстрацій та фотокарток. Є карта центральної частини Житомира. Зміст: Житомирська область на карті України. Органи державної виконавчої влади і місцевого самоврядування. Адміністративно-територіальний устрій. Фізична карта. Основні форми земної пов...

Погурельська Т.В. (ред.). Запорізька область. Географічний атлас: Моя мала Батьківщина

Карта
 • формат pdf
 • размер 2,48 МБ
 • добавлен 28 января 2015 г.
3-тє вид., випривл. і доп. — К.: Мапа, 2011. — 20 с. Атлас містить в собі карти, які всебічно розкривають особливості життя Запоріжжя: географічні, кліматичні, природні, історичні, культурологічні. Представлена велика кількість ілюстрацій та фотокарток. Є карта центральної частини Запоріжжя. Зміст: Запорізька область на карті України. Адміністративно-територіальний устрій. Фізична карта. Основні форми земної поверхні. Клімат. Грунти. Рослинний св...

Погурельська Т.В. (ред.). Київщина. Географічний атлас: Моя мала Батьківщина

Карта
 • формат pdf
 • размер 3,32 МБ
 • добавлен 30 декабря 2014 г.
4-те вид., виправлене та доп. — К.: Мапа, 2011. — 24 с. Атлас містить в собі карти, які всебічно розкривають особливості життя Київщини: географічні, кліматичні, природні, історичні, культурологічні. Представлена велика кількість ілюстрацій та фотокарток. Є карта центральної частини Київа. Зміст: Київська область на карті України. Адміністративно-територіальний устрій. Фізична карта. Основні форми земної поверхні. Клімат. Грунти. Рослинний світ....

Погурельська Т.В. (ред.). Львівська область. Географічний атлас: Моя мала Батьківщина

Карта
 • формат pdf
 • размер 34,17 МБ
 • добавлен 22 декабря 2014 г.
8-ме вид., виправ. і доп. — К.: Мапа, 2012. — 20 с. Атлас містить в собі карти, які всебічно розкривають особливості життя Львівщини: географічні, кліматичні, природні, історичні, культурологічні. Представлена велика кількість ілюстрацій та фотокарток. Є карта центральної частини Львова. Зміст: Львівська область на карті України. Адміністративно-територіальний устрій. Фізична карта. Геологічна карта. Клімат. Ґрунти. Рослинний світ. Тваринний світ...

Погурельська Т.В. (ред.). Черкаська область. Географічний атлас: Моя мала Батьківщина

Карта
 • формат pdf
 • размер 11,87 МБ
 • добавлен 22 декабря 2014 г.
К.: Мапа, 2002. — 20 с. Атлас містить в собі карти, які всебічно розкривають особливості життя Черкаської області: географічні, кліматичні, природні, історичні, культурологічні. Представлена велика кількість ілюстрацій та фотокарток. Є карта центральної частини Черкаси. Зміст: Черкаська область на карті України. Адміністративно-територіальний устрій. Фізична карта. Геологічна карта. Клімат. Ґрунти. Рослинний світ. Тваринний світ. Лікарські й отру...

Сільськогосподарська та харчова промисловість Запорізького краю

Презентация
 • формат ppt
 • размер 188,67 КБ
 • добавлен 01 сентября 2011 г.
ЗОШ, Е. Олександр (автор), 9 кл., 15 слайдів, 2010 р. Дисципліна "Економічно-соціальна географія України". Зміст: Вступ. Сільське господарство. Аграрна реформа. Перспективи розвитку. Харчові підприємства в області. Сільська місцевість. Виробництво сільськогосподарської продукції. Проблеми розвитку. Харчова промисловість. Олійножирова промисловість. Особливості розвитку харчової промисловості регіону. Агропромисловий комплекс.

Садкіна В.І., Гончаренко О.В. Географія. 9 клас

 • формат pdf
 • размер 109,86 МБ
 • добавлен 06 октября 2011 г.
Підручник. — Х.: Оберіг, 2009. — 288 с. Зміст: Україна на карті світу. Економіко-географічне положення України. Адміністративно-територіальний устрій. Населення України. Кількість, розміщення й густота населення, його вікова і статева структура. Національний та етнічний склад населення. Системи розселення і розвиток поселень. Трудові ресурси і зайнятість населення. Господарство. Загальна характеристика господарства України. Економічний потенціал...

Тарасенко Н.Г. География Донецкой области. 8-9 класс

 • формат djvu
 • размер 914,58 КБ
 • добавлен 04 июля 2014 г.
Пособие для учителей и школьников. — Донецк: Центр подготовки абитуриентов, 1998.— 104 с. — ISВN 966-7177-70-Х. В пособии дана характеристика природы, населения и хозяйства Донецкой области на основании программы школьного курса географии Украины. Сформулированы трехуровневые задания по каждой теме. Пособие рассчитано на учителей и школьников. Содержание: 8 класс. Географическое положение, границы, размеры. Особенности рельефа, распространение т...

Топонимика Украины

Презентация
 • формат ppt
 • размер 3,88 МБ
 • добавлен 19 ноября 2012 г.
СОШ, Мамадолиева С., 8 слайдов. (укр. язык) Разные версии названия украинских городов, презентация. Определением слова топонимика, версии названий городов.

Уточнення ситуації, зображеної на топографічній карті місцевості околиць селища Веселе

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 28,13 МБ
 • добавлен 02 февраля 2015 г.
Веселівська ЗОШ №2, Запоріжжя, автор: пошукова група "Азимут", керівник - Нестеренко В.М., 2012 р., 15 стор. Робота на конкурс Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна». В роботі дається опис ходу польових спостережень, візуального дешифрування космічних знімків місцевості, а також створення гіпсометричного профілю форми рельєфу з використанням нетрадиційного для таких вимірювань інструменту – гідро...

Шищенко П.Г., Муніч Н.В. Фізична географія України. 8 клас

 • формат djvu
 • размер 31,10 МБ
 • добавлен 18 мая 2013 г.
Підручник. — К.: Зодіак-ЕКО, 2008. — 240 с. У підручнику подано навчальний матеріал з курсу «Фізична географія України» відповідно до програми 8 класу Міністерства освіти і науки України. Книжка містить інформацію про географічні дослідження України, її геологічну будову і рельєф, клімат, внутрішні води, грунти, рослинність і тваринний світ, розмаїття ресурсів і ландшафтів та геоекологічну ситуацію, що склалася на початку XXI ст. Терміни й поня...

Шищенко П.Г., Мунич Н.В. Физическая география Украины. 8 класс

 • формат pdf
 • размер 37,20 МБ
 • добавлен 22 февраля 2014 г.
Учебник. — К.: Зодіак-ЕКО, 2008. — 240 с. Содержание: Украина и её географические исследования. Физико-географическое положение Украины. Источники географической информации. Географические исследования на территории Украины. Общая характеристика природных условий и природных ресурсов. Тектонические структуры. Геологическое строение. Рельеф. Геоморфологическое строение. Минерально-сырьевые ресурсы. Климатические условия и ресурсы. Внутренние воды....

Шищенко П.Г., Мунич Н.В. Физическая география Украины. 8 класс

 • формат djvu
 • размер 14,32 МБ
 • добавлен 21 марта 2012 г.
Учебник. — К.: Зодіак-ЕКО, 2008. — 240 с. Содержание: Украина и её географические исследования. Физико-географическое положение Украины. Источники географической информации. Географические исследования на территории Украины. Общая характеристика природных условий и природных ресурсов. Тектонические структуры. Геологическое строение. Рельеф. Геоморфологическое строение. Минерально-сырьевые ресурсы. Климатические условия и ресурсы. Внутренние воды....